Fotografi av Björn Johansson

Björn Johansson

Adjungerad biträdande professor

Jag fokuserar på forskning och utveckling inom gråstarrkirurgi och vill utnyttja den omfattande data- och bildinformation vi lagrar i patientjournaler för att öka kunskapen om andra vanliga synhotande sjukdomar som makuladegeneration och glaukom.

Klinisk forskning utvecklar ögonsjukvården

Synen är vår viktigaste källa till information om vår omvärld, och är det sinne som engagerar den största delen av hjärnan. Bevarad syn är en grundförutsättning för att man, särskilt i högre ålder, ska bibehålla sin självständighet i vardagliga aktiviteter.

Varje år genomförs cirka 80 000 patientbesök i Region Östergötlands ögonsjukvård, och cirka 4 000 östgötar opereras för grå starr. De data och den bildinformation som samlas in individuellt för patienterna utgör en oerhört rik källa att ösa fram ny kunskap ur, om vanliga synpåverkande ögonsjukdomar som gråstarr, degeneration i näthinnans gula fläck (makula) och glaukom.

Effektivitet

Vår kliniska forskning syftar till att optimera effektivitet och säkerhet för kirurgiska och medicinska behandlingar vi erbjuder till stora sjukdomsgrupper, framförallt hos äldre. Projekten omfattar såväl retrospektiva studier av insamlade data som prospektiva studier. Etablerade samarbeten med globala företag ger möjlighet till tidig tillgång till och utvärdering av nya behandlingsmetoder. Det är oerhört viktigt att initiala studier som ligger till grund för nya läkemedel och behandlingar också följs upp med forskning som visar utfallet när metoder används i hela populationer. Här är vårt nära samarbete med nationella kvalitetsregister en styrka.

Säkerhet

Säkerheten vid gråstarroperation är alltid viktig. I en pandemisituation kan resor och sjukhusbesök minskas om gråstarroperation utförs i båda ögonen samma dag. Vi har globalt sett en lång och rik erfarenhet av att operera båda ögonen samma dag och våra forskningsresultat ligger till grund för att de länder som nu överväger att i ökande omfattning operera gråstarr i båda ögonen samma dag ska göra detta på ett säkert sätt.

Gula fläcken

Studier av effektiviteten för olika läkemedel och behandlingsscheman vid åldersrelaterad degeneration i gula fläcken har bidragit till utformning av regionala och nationella vårdprogram. Planerade projekt syftar till att samla kunskap om vilka mekanismer som kan förklara om behandlingen har god effekt eller inte.
Vi studerar också effekt av laserbehandling vid svårbehandlat glaukom, och effekt av läkemedelsbehandling vid proppar i näthinnans blodkärl. 

Publikationer

2023

Marcin P. Czajka, Agata Frajdenberg, Björn Johansson (2023) Technique for Sutured Scleral Fixation of One-Piece Hydrophobic Acrylic Intraocular Lenses Dislocated Into the Vitreous Retina, Vol. 43, s. 1413-1416 Vidare till DOI
Jan Gärdin, Björn Johansson (2023) Incidence of unplanned visits after cataract surgery in two large cohorts with different anti-inflammatory treatment protocols Acta Ophthalmologica, Vol. 101, s. 310-318 Vidare till DOI

2022

Björn Johansson, Steve A. Arshinoff, Charles Claoué (2022) The International Society of Bilateral Cataract Surgeons (ISBCS) Immediately Sequential Bilateral Cataract Surgery (ISBCS): Global History and Methodology, s. 309-317
David Perez-Silguero, Björn Johansson, Charles Claoué, Steve A. Arshinoff (2022) The future and limitations of immediately sequential bilateral cataract surgery (ISBCS) Immediately Sequential Bilateral Cataract Surgery (ISBCS): Global History and Methodology, s. 361-366
Björn Johansson, Steve A. Arshinoff, Charles Claoué (2022) "Nothing is more powerful than an idea whose time has come." Why was ISBCS resisted and how was this overcome? Immediately Sequential Bilateral Cataract Surgery (ISBCS): Global History and Methodology, s. 299-307

Övrigt

Forskning

Organisation