Klinisk ögonforskning

Bild på operation av gråstarr.
En operation av grå starr med ultraljudsteknik, genom ett 1,8 millimeter brett operationssnitt. Cirka 4 000 östgötar opereras för grå starr varje år.

Synen är vår viktigaste källa till information om vår omvärld, och är det sinne som engagerar den största delen av hjärnan. Bevarad syn är en grundförutsättning för att man, särskilt i högre ålder, ska bibehålla sin självständighet i vardagliga aktiviteter.

Varje år genomförs cirka 80 000 patientbesök i Region Östergötlands ögonsjukvård, och cirka 4 000 östgötar opereras för grå starr. De data och den bildinformation som samlas in individuellt för patienterna utgör en oerhört rik källa att ösa fram ny kunskap ur, om vanliga synpåverkande ögonsjukdomar som gråstarr, degeneration i näthinnans gula fläck (makula) och glaukom.

Effektivitet

Vår kliniska forskning syftar till att optimera effektivitet och säkerhet för kirurgiska och medicinska behandlingar vi erbjuder till stora sjukdomsgrupper, framförallt hos äldre. Projekten omfattar såväl retrospektiva studier av insamlade data som prospektiva studier. Etablerade samarbeten med globala företag ger möjlighet till tidig tillgång till och utvärdering av nya behandlingsmetoder. Det är oerhört viktigt att initiala studier som ligger till grund för nya läkemedel och behandlingar också följs upp med forskning som visar utfallet när metoder används i hela populationer. Här är vårt nära samarbete med nationella kvalitetsregister en styrka.

Säkerhet

Säkerheten vid gråstarroperation är alltid viktig. I en pandemisituation kan resor och sjukhusbesök minskas om gråstarroperation utförs i båda ögonen samma dag. Vi har globalt sett en lång och rik erfarenhet av att operera båda ögonen samma dag och våra forskningsresultat ligger till grund för att de länder som nu överväger att i ökande omfattning operera gråstarr i båda ögonen samma dag ska göra detta på ett säkert sätt.

Gula fläcken

Studier av effektiviteten för olika läkemedel och behandlingsscheman vid åldersrelaterad degeneration i gula fläcken har bidragit till utformning av regionala och nationella vårdprogram. Planerade projekt syftar till att samla kunskap om vilka mekanismer som kan förklara om behandlingen har god effekt eller inte.
Vi studerar också effekt av laserbehandling vid svårbehandlat glaukom, och effekt av läkemedelsbehandling vid proppar i näthinnans blodkärl.

Forskningsledare

Medarbetare

Relaterad forskning

Organisation