Forskning om hornhinneregeneration, medicinsk avbildning och angiogenes

Medlemmarna i forskningsgruppen håller för sina vänstra ögon

Vår forskargrupp fokuserar på att förstå ursprunget till olika sjukdomar i hornhinnan, utvärdera ny farmakologisk, kirurgisk och regenerativ terapi för behandling av sjukdomar som rör hornhinnan och med hjälp av nya in vivo avbildningstekniker, diagnosticera och bedöma statusen av hornhinnan.

Foto Thor Balkhed Användning av icke-invasiva in vivo avbildningstekniker såsom optisk koherens tomografi, spekulär mikroskopi, och in vivo konfokalmikroskopi har börjat att omvandla området för kliniska korneal diagnostik. Dessutom förser dessa metoder ny information om patologiska mekanismer bakom hornhinnans sjukdomar.
 
I ett pågående projekt undersöker vi hur hornhinnans nerver speglar utvecklingen av okulära och systemiska sjukdomar, till exempel i korneal dystrofier, keratokonus, torra ögon, aniridi och typ 2 diabetes mellitus.

 

Video

 

Okulär angiogenes och inflammation

Operation under mikroskopHornhinnan används som en modell för att studera nybildningen av patologiska blodkärl (angiogenes) och dess regression. Dessa blodkärl kan orsaka förlust av hornhinnans transparens, medan i näthinnan kan läckande nya blodkärl leda till utvecklingen av åldersrelaterad makuladegeneration.
 
I ett projekt undersöker vi på genetisk och molekylär nivå orsaken bakom blodkärlens förmåga att mogna och motstå standard anti-VEGF-behandling. För dessa experiment använder vi modeller från råttors hornhinnor och zebrafiskar näthinnor.
 
Ett annat projekt handlar om induktion av inflammatorisk angiogenes och att försöka klarlägga viktiga genetiska pathways och inflammatoriska cytokiner hämmas av steroidbehandling, men inte genom riktade VEGF-antikroppar. Målet är att identifiera nya gener och proteiner för potentiella terapeutiska tillämpningar.

Transplantation, sårläkning och regenerativ medicin

Närbild på ögonparI en serie studier utvärderar vi nya behandlingar för att förbättra hornhinnans sårläkning efter trauma, kirurgi, eller vid sjukdom samt effekten av dessa åtgärder på hornhinnans celler, nerver och extracellulära matrisen. Dessa medel innefattar bland annat naturliga molekyler såsom biglykan eller heparinliknande ämnen.
 
I en annan forskningslinje, utvecklar vi nya biomaterial för att komplettera den knappa tillgången till mänskliga donatorhornhinnor för transplantation. Dessa nya material har förmågan att underlätta regenerering av nya nerver och extracellulär matrix.
 
Som ett led i detta arbete undersöker vi nya kirurgiska tekniker för att underlätta implantation av dessa biomaterial utan att utlösa en inflammatorisk sårläkningsrespons och med minimal störning till omkringliggande frisk vävnad. En sådan teknik vi har utvecklat är FLISK-metoden (femtosecond laser-assisterad intrastromal keratoplastik).

Det ringer mitt under gruppbildstagningen

Medarbetare

Nyheter

Eleni Stavrinidou.

Forskare hämtar hem stora forskningsbidrag

Inom Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation, delades nästan 800 miljarder kronor ut till forskare. Vid LiUfick 117 projekt finansiering med cirka 550 miljoner kronor – bidrag som har gjort flera genombrott möjliga.

Världens största organisation för ögonforskning hyllar LiU-forskare

LiU-forskarna Neil Lagali och Mehrdad Rafat tilldelas 2023 års Point of View Award från ARVO Foundations. Världens största ögonforskningsorganisation lyfter deras arbete inom regenerativ oftalmologi som ger hopp om att ge blinda synen åter.

Maria Xeroudaki dubbelt prisad för sin ögonavhandling

Den forskande specialistläkaren Maria Xeroudaki, före detta doktorand vid Linköpings universitet och verksam vid Ögonkliniken på Universitetssjukhuset i Linköping, har belönats med två priser för sin doktorsavhandling.

Relaterad forskning

Organisation