Fotografi av Björn Morén

Björn Morén

Postdoktor

Jag ingår i en grupp av forskare som studerar och utvecklar matematiska optimeringsmodeller för brachyterapi, även kallat inre strålbehandling. Behandlingen används för att ta bort cancertumörer, framförallt vid prostatacancer.

Matematiska modeller används i viss utsträckning idag, men målet är att ta fram bättre modeller för användning kliniskt. Vi försöker också ge en bättre förståelse för befintliga modeller och vad som skiljer mellan manuell planering och planering med hjälp av optimeringsmodeller.

De modeller vi har utvecklat kan komma till nytta inom sjukvården. I slutändan är målet bättre behandlingsresultat av cancer, till exempel genom en minskning av allvarliga komplikationer efter strålbehandlingen.

Nyheter

Publikationer

2023

Björn Morén, Majd Antaki, Gabriel Famulari, Marc Morcos, Torbjörn Larsson, Shirin A. Enger, Åsa Carlsson Tedgren (2023) Dosimetric impact of a robust optimization approach to mitigate effects from rotational uncertainty in prostate intensity‐modulated brachytherapy Medical physics (Lancaster), Vol. 50, s. 1029-1043 Vidare till DOI
Frida Dohlmar, Björn Morén, Michael Sandborg, Orjan Smedby, Alexander Valdman, Torbjörn Larsson, Åsa Carlsson Tedgren (2023) Validation of automated post-adjustments of HDR prostate brachytherapy treatment plans by quantitative measures and oncologist observer study Brachytherapy, Vol. 22, s. 407-415 Vidare till DOI
Björn Morén, Rasmus Bokrantz, Frida Dohlmar, Björn Andersson, Erik Setterquist, Torbjörn Larsson, Åsa Carlsson Tedgren (2023) Technical note: evaluation of a spatial optimization model for prostate high dose‐rate brachytherapy in a clinical treatment planning system Medical physics (Lancaster), Vol. 50, s. 688-693 Vidare till DOI

2021

William Y. Song, James L. Robar, Björn Morén, Torbjörn Larsson, Åsa Carlsson Tedgren, Xun Jia (2021) Emerging technologies in brachytherapy Physics in Medicine and Biology, Vol. 66, Artikel 23TR01 Vidare till DOI
Björn Morén, Torbjörn Larsson, Åsa Carlsson Tedgren (2021) Optimization in treatment planning of high dose‐rate brachytherapy: Review and analysis of mathematical models Medical Physics, Vol. 48, s. 2057-2082 Vidare till DOI

Forskningsområde

Organisation