Jag ingår i en grupp av forskare som studerar och utvecklar matematiska optimeringsmodeller för brachyterapi, även kallat inre strålbehandling. Behandlingen används för att ta bort cancertumörer, framförallt vid prostatacancer.

Matematiska modeller används i viss utsträckning idag, men målet är att ta fram bättre modeller för användning kliniskt. Vi försöker också ge en bättre förståelse för befintliga modeller och vad som skiljer mellan manuell planering och planering med hjälp av optimeringsmodeller.

De modeller vi har utvecklat kan komma till nytta inom sjukvården. I slutändan är målet bättre behandlingsresultat av cancer, till exempel genom en minskning av allvarliga komplikationer efter strålbehandlingen.

Nyheter

Publikationer

2023

2021

Forskningsområde

Organisation