Jag arbetar med forskningsledningsstöd, och hjälper forskare och projektledare med den administrativa, formella och regelstyrda driften av forskningsprojekt.

Det uppstår många spännande frågor och utmaningar när forskare och projekt möter externa parter, finansiärer och andra myndigheter. Särskilt har jag kommit att specialisera mig inom de områden som har att göra med avtal och avtalssamordning liksom personuppgiftshantering och dataskydd, och mer generellt handlar mycket av det jag gör om att medla mellan juridik och formella regelverk å ena sidan, och forskning och verksamhetens vardag å den andra. 

Bakom mig har jag egen forskarutbildning i sociologi, liksom erfarenheter av postdoktoral forskning om genus. Jag har även analyserat och skrivit om forskningspolitiska satsningar på excellens och starka forskningsmiljöer.

Publikationer

2016

2013

2012

2009

Medarbetare

Relaterad verksamhet