Fotografi av Björn Pernrud

Björn Pernrud

Koordinator

Gör det mesta, men sällan samma sak två gånger.

Jag arbetar med forskningsledningsstöd, och hjälper forskare och projektledare med den administrativa, formella och regelstyrda driften av forskningsprojekt.

Det uppstår många spännande frågor och utmaningar när forskare och projekt möter externa parter, finansiärer och andra myndigheter. Särskilt har jag kommit att specialisera mig inom de områden som har att göra med avtal och avtalssamordning liksom personuppgiftshantering och dataskydd, och mer generellt handlar mycket av det jag gör om att medla mellan juridik och formella regelverk å ena sidan, och forskning och verksamhetens vardag å den andra. 

Bakom mig har jag egen forskarutbildning i sociologi, liksom erfarenheter av postdoktoral forskning om genus. Jag har även analyserat och skrivit om forskningspolitiska satsningar på excellens och starka forskningsmiljöer.

Publikationer

2016

Silje Lundgren, Maja Lundqvist, Björn Pernrud (Redaktörskap) (2016) Gränser, mobilitet och mobilisering : nationell konferens för genusforskning : G16 : Linköping 23-25 november 2016: [Boundaries, mobility and mobilisation : Swedish conference för gender research : G16 : Linköping 23-25 november 2016]

2013

Susanne Kreitz-Sandberg, Björn Pernrud (2013) Att ta hänsyn till eller bortse från kön?: Ett nationellt nätverk kring genus och jämställdhet i lärarutbildningar Venue

2012

Björn Pernrud (Redaktörskap) (2012) GEXcel Work in Progress Report Volume XIV: Organising an international collegium for advanced transdisciplinary studies : exploring model
Björn Pernrud (2012) A Review of Distinguished Research Clusters GEXcel work in progress report. Vol. 14: Organising an international collegium for advanced transdisciplinary studies : exploring models, s. 15-49

2009

Cecilia Åsberg, Katherine Harrison, Björn Pernrud, Malena Gustavson (Redaktörskap) (2009) Gender Delight. Science, Knowledge, Culture and Writing...for Nina Lykke

Medarbetare

Relaterad verksamhet