Forskningskoordinator 

Jag forskar om sextortion inom polisen. Dessutom arbetar jag som forskningskoordinator på Institutionen för Tema, där jag ansvarar för frågor som rör forskningsfinansiering och lika villkor.

Jag arbetar tillsammans med Malin Wieslander i ett forskningsprojekt som finansieras av Brottsofferfonden. Inom projektet undersöker vi hur sexuella trakasserier och övergrepp upplevs, hanteras och förebyggs inom polisen.  Jag fokuserar främst på sextortion, alltså att en person missbrukar sin maktposition för att få tillgång till en sexuell tjänst i utbyte mot en tjänst eller förmån som hen har möjlighet att bevilja eller undanhålla i kraft av sin position. 

Institutionen för Temas tvärvetenskapliga forskning tar sig an viktiga samhällsfrågor, och jag koordinerar arbetet med forskningsfinansiering och jobbar strategiskt för att jobba in aspekter av lika villkor i Temas strategiska arbete.

Forskningsprojekt Visa/dölj innehåll

Publikationer Visa/dölj innehåll

2020

2015

2013

2012

CV  Visa/dölj innehåll

CV i korthet

 • 2017
  Forskningskoordinator, Institutionen för tema, TEMA, Linköpings universitet.
 • 2012-2016
  Forskningskoordinator vid Tema Genus, Linköpings universitet.
 • 2011
  Disputerad vid Uppsala universitet, Institutionen för kulturantropologi och etnologi, med avhandlingen Heterosexual Havana : Ideals and hierarchies of gender and sexuality in contemporary Cuba.
 • 2006-2012
  Doktorand och lärare, Latinamerikainstitutet, Stockholms universitet.

Uppdrag

 • 2019
  Föreståndare för Forum för genusvetenskap och jämställdhet
 • 2016-2017
  Samordnare för LiUs initiativ i flyktingfrågan
 • 2016
  Koordinator för konferensen g16 - Gränser, mobilitet och mobilisering : nationell konferens för genusforskning

Nyheter Visa/dölj innehåll

Kollegor inom Linköpings universitet Visa/dölj innehåll