Fotografi av Silje Lundgren

Silje Lundgren

Universitetslektor

Universitetslektor

Jag forskar om sexuella trakasserier och sexuellt maktmissbruk, och undervisar i genusvetenskap. Dessutom arbetar jag strategiskt med forskningsfinansiering vid Institutionen för Tema.

Jag arbetar tillsammans med Malin Wieslander (IBL) i tre forskningsprojekt om sexuella trakasserier inom polisen. Dessutom arbetar jag tillsammans med forskare vid Uppsala universitet i ett forskningsprojekt om sexuellt maktmissbruk, alltså att en person missbrukar sin maktposition för sexuella ändamål. Detta är en form av korruption, dvs maktmissbruk för personlig vinning.

Jag undervisar på introduktionskursen i genusvetenskap om sexualitet och samtycke, och på MA programmet i genusvetenskap, främst med fokus på sexuella trakasserier, våld och övergrepp. Jag handleder och examinerar MA uppsatser i genusvetenskap, främst uppsatser som använder kvalitativa metoder.

Institutionen för Temas tvärvetenskapliga forskning tar sig an viktiga samhällsfrågor, och jag koordinerar institutionens strategiska arbetet med forskningsfinansiering.

Forskningsprojekt

Publikationer

Forskarpanel

Enkätstudie: "Sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin"

CV 

CV i korthet

 • 2022-
  Universitetslektor, Tema Genus, Linköpings universitet.
 • 2017-2022
  Forskningskoordinator, Institutionen för Tema, Linköpings universitet.
 • 2012-2016
  Forskningskoordinator vid Tema Genus, Linköpings universitet.
 • 2011
  Disputerad vid Uppsala universitet, Institutionen för kulturantropologi och etnologi, med avhandlingen Heterosexual Havana: Ideals and hierarchies of gender and sexuality in contemporary Cuba.
 • 2006-2012
  Doktorand och lärare, Latinamerikainstitutet, Stockholms universitet.

Uppdrag

 • 2022
  Styrelseordförande, Forum för genusvetenskap och jämställdhet, Linköpings universitet
 • 2019-2021
  Föreståndare för Forum för genusvetenskap och jämställdhet, Linköpings universitet
 • 2016-2017
  Samordnare för Linköpings universitets initiativ i flyktingfrågan
 • 2016
  Koordinator för konferensen g16 - Gränser, mobilitet och mobilisering : nationell konferens för genusforskning

Nyheter

Kollegor inom Linköpings universitet