Universitetslektor

Jag forskar om sexuella trakasserier och undervisar på grund- och avancerad nivå i genusvetenskap. Dessutom arbetar jag strategiskt med forskningsfinansiering vid Institutionen för Tema.

Jag arbetar tillsammans med Malin Wieslander (IBL) i ett forskningsprojekt som finansieras av Brottsofferfonden (2022-2024). Inom projektet undersöker vi hur sexuella trakasserier och övergrepp upplevs, hanteras och förebyggs inom polisen.

Dessutom arbetar jag tillsammans med forskare vid Uppsala universitet i ett forskningsprojekt som finansieras av Vetenskapsrådet (2022-2024). I projektet undersöker vi sexuellt maktmissbruk, alltså att en person missbrukar sin maktposition i utbyte mot en sexuell handling. Detta är en form av korruption, dvs maktmissbruk för personlig vinning.

Jag undervisar på introduktionskursen i genusvetenskap om sexualitet och samtycke, och på olika kurser inom MA programmet i genusvetenskap, främst med fokus på sexuella trakasserier, våld och övergrepp. Jag handleder och examinerar MA uppsatser i genusvetenskap, främst uppsatser som använder kvalitativa metoder.

Institutionen för Temas tvärvetenskapliga forskning tar sig an viktiga samhällsfrågor, och jag koordinerar institutionens strategiska arbetet med forskningsfinansiering.

Forskningsprojekt

Publikationer

2022

2020

2016

2015

Forskarpanel

Enkätstudie: "Sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin"

CV 

CV i korthet

 • 2022-
  Universitetslektor, Tema Genus, Linköpings universitet.
 • 2017-2022
  Forskningskoordinator, Institutionen för Tema, Linköpings universitet.
 • 2012-2016
  Forskningskoordinator vid Tema Genus, Linköpings universitet.
 • 2011
  Disputerad vid Uppsala universitet, Institutionen för kulturantropologi och etnologi, med avhandlingen Heterosexual Havana: Ideals and hierarchies of gender and sexuality in contemporary Cuba.
 • 2006-2012
  Doktorand och lärare, Latinamerikainstitutet, Stockholms universitet.

Uppdrag

 • 2022
  Styrelseordförande, Forum för genusvetenskap och jämställdhet, Linköpings universitet
 • 2019-2021
  Föreståndare för Forum för genusvetenskap och jämställdhet, Linköpings universitet
 • 2016-2017
  Samordnare för Linköpings universitets initiativ i flyktingfrågan
 • 2016
  Koordinator för konferensen g16 - Gränser, mobilitet och mobilisering : nationell konferens för genusforskning

Nyheter

Kollegor inom Linköpings universitet