Fotografi av Silje Lundgren

Silje Lundgren

Universitetslektor

Universitetslektor

Jag forskar om sexuella trakasserier och sexuellt maktmissbruk, och undervisar i genusvetenskap. Dessutom arbetar jag strategiskt med forskningsfinansiering vid Institutionen för Tema.

Jag arbetar tillsammans med Malin Wieslander (IBL) i tre forskningsprojekt om sexuella trakasserier inom polisen. Dessutom arbetar jag tillsammans med forskare vid Uppsala universitet i ett forskningsprojekt om sexuellt maktmissbruk, alltså att en person missbrukar sin maktposition för sexuella ändamål. Detta är en form av korruption, dvs maktmissbruk för personlig vinning.

Jag undervisar på introduktionskursen i genusvetenskap om sexualitet och samtycke, och på MA programmet i genusvetenskap, främst med fokus på sexuella trakasserier, våld och övergrepp. Jag handleder och examinerar MA uppsatser i genusvetenskap, främst uppsatser som använder kvalitativa metoder.

Institutionen för Temas tvärvetenskapliga forskning tar sig an viktiga samhällsfrågor, och jag koordinerar institutionens strategiska arbetet med forskningsfinansiering.

Forskningsprojekt

Publikationer

2024

Silje Lundgren, Malin Wieslander (2024) Holding the harasser responsible: Implications of identifying sexual harassment that includes abuse of power and quid pro quo elements as sexual corruption Gender, Work and Organization Vidare till DOI
Silje Lundgren, Malin Wieslander (2024) How the duty to report prevents reporting and reinforces silence around sexual harassment within the police Policing: A Journal of Policy and Practice, Vol. 18 Vidare till DOI
Elin Bjarnegard, Dolores Calvo, Asa Elden, Sofia Jonsson, Silje Lundgren (2024) Sex instead of money: Conceptualizing sexual corruption Governance. An International Journal of Policy, Administration and Institutions Vidare till DOI

2023

Silje Lundgren, Åsa Eldén, Dolores Calvo, Elin Bjarnegård (2023) Sextortion: Linking sexual violence and corruption in a Nordic context Re-Imagining Sexual Harassment: Perspectives from the Nordic Region, s. 129-152 Vidare till DOI
Silje Lundgren (2023) Sexual abuse of power: Implications of focusing on corrupt aspects of sexual harassment and violence

Forskarpanel

Enkätstudie: "Sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin"

CV 

CV i korthet

 • 2022-
  Universitetslektor, Tema Genus, Linköpings universitet.
 • 2017-2022
  Forskningskoordinator, Institutionen för Tema, Linköpings universitet.
 • 2012-2016
  Forskningskoordinator vid Tema Genus, Linköpings universitet.
 • 2011
  Disputerad vid Uppsala universitet, Institutionen för kulturantropologi och etnologi, med avhandlingen Heterosexual Havana: Ideals and hierarchies of gender and sexuality in contemporary Cuba.
 • 2006-2012
  Doktorand och lärare, Latinamerikainstitutet, Stockholms universitet.

Uppdrag

 • 2022
  Styrelseordförande, Forum för genusvetenskap och jämställdhet, Linköpings universitet
 • 2019-2021
  Föreståndare för Forum för genusvetenskap och jämställdhet, Linköpings universitet
 • 2016-2017
  Samordnare för Linköpings universitets initiativ i flyktingfrågan
 • 2016
  Koordinator för konferensen g16 - Gränser, mobilitet och mobilisering : nationell konferens för genusforskning

Nyheter

Kollegor inom Linköpings universitet