Fotografi av Bonnie Poksinska

Bonnie Poksinska

Adjungerad professor

Kvalitetsutveckling

Min forskning handlar om utveckling av arbetssätt, metoder och verktyg för kundorienterad verksamhetsutveckling. Jag arbetar med koncept som Lean production, ständiga förbättringar, ledarskap för medarbetardrivet förbättringsarbete,  kvalitetsmätningar och kundfokuserad tjänsteutveckling. Jag undervisar i Lean produktion, Six Sigma, förbättringsverktyg, processledning , statistisk processtyrning och förändringsledning.

Under mina doktorandstudier forskade jag om ledningssystem för kvalitet och miljö  enligt de internationella standarderna ISO 9000 och ISO 14000. Sedan 2008 forskar jag inom offentlig sektor och har arbetat med flera forskningsprojekt relaterade till förbättring av kvalitet och effektivitet inom vård och omsorg.

Aktuella forskningsprojekt

Lean production inom offentliga sociala tjänster

Projektet handlar om hur Lean principer kan tillämpas i offentliga sociala tjänster och vilka konsekvenser det kan få för tjänsteproduktivitet och brukarnöjdhet.

Tidigare forskningsprojekt

Mätning av kvalitet i äldreomsorgen – test och utvärdering av vinjettmetoden

Brukar- och kundundersökningar är vanliga instrument för att utvärdera kvaliteten på välfärdstjänster. Ett exempel på detta är brukarundersökning inom äldreomsorgen.  En av utmaningarna med att använda resultaten i brukarundersökningen är att svaren påverkas av bland annat tolkningar, preferenser och hälsan hos de som svarar. Detta gör det svårt att avgöra om skillnader i resultat beror på olika kvalitet eller individuella egenskaper hos brukaren som svarat. Syfte med projektet var att undersöka om vinjettmetoden har förutsättningar för att göra brukarundersökningar inom äldreomsorgen mer jämförbara. Resultaten visade att vinjettmetoden minskar den påverkan som respondenternas personliga egenskaper har på resultatet av brukarundersökningar och därmed ökar jämförbarheten, men att metoden kräver vidare utveckling och har uppvisat nackdelar som i nuläget gör den olämplig för användning inom äldreomsorgen.

Lean ledarskap: förutsättningar, former och processer

I detta projekt har vi studerat ledarskapsutövande i organisationer som har arbetat med Lean långsiktigt och hållbart. Många verksamheter idag implementerar Lean production med målet att öka effektiviteten och kvaliteten, men resultaten ofta inte blir som förväntat. Det som är viktigt med Lean är att anlägga ett systemperspektiv där alla delar av systemet utvecklas på ett konsekvent och långsiktigt sätt utifrån verksamhetens behov. En avgörande faktor är att skapa en kultur som präglas av respekt för människan och kontinuerliga förbättringar. För att åstadkomma en kulturförändring krävs ett ledarskap som engagerar och samlar människor i en gemensam ansträngning att utveckla verksamheten. I Lean ledarskap ändras fokus för chefer från att styra verksamheten till att leda människor. Hur agerar en leanchef i det dagliga arbetet? Hur samspelar och kommunicerar denna chef med sina medarbetare? Hur fattas besluten? Vad skiljer ett leanledarskap från andra typer av ledarskap? Det är exempel på frågor som projektet har besvarat.

Tjänsteinnovationer i vården

Projektet syftade till att utveckla, testa och arbeta med angreppssätt och metoder för utveckling av tjänster som bygger på att få kunskap från patienten om dennes egna upplevelser från vårdförloppet. Det empiriska arbetet genomfördes i tre olika vårdenheter. Patienterna använde dagböcker för att samla in idéer och problem som de identifierade under sin vård och behandling. Projektet visade att patienter kan bidra till vårdutveckling med nya perspektiv som vårdpersonal ofta inte ser.

Europeiskt ramverk för Lean utbildning inom vården

Projektet syftade till att utveckla ett europeiskt ramverk för ett Mastersprogram inom "Lean i vården" som bygger på distansundervisning och nätbaserat lärande.
 

Korta fakta

Akademiska meriter

  • 2015: Befordrad till biträdande professor
  • 2014: Antagen som docent in ämnet kvalitetsteknik vid Linköpings universitet
  • 2006: Doktorsexamen i Kvalitetsteknik vid Linköpings universitet
  • 2003: Licentiatexamen i Kvalitetsteknik vid Linköpings universitet
  • 2000: Master i Internationell Företagsekonomi, Europeiska Universitetet Viadrina, Tyskland
  • 1995: Kandidatexamen i språklärareutbildning, Nauczycielskie Kolegium Jezyków Obcych, Polen

Nationella och internationella priser

  • Best paper award: Poksinska, B. (2010), "The current state of Lean implementation in healthcare - literature review", in presented at the 13th International QMOD conference on Quality and Service Sciences, Cottbus.
  • Highly commended paper: Poksinska, B., Witell, L., Engström, J., Elg, M., and Snyder, H. (2011), "Listening to the voice of the patient: new insights in health care service development", presented at the 14th QMOD conference on Quality and Service Sciences,
  • San Sebastian, Spain.
  • Honourable Mention and Highly Commended Paper: Elg, M., Engström, J., Witell, L., and Poksinska, B. (2011), "Learning from the Customer: Three Ways of using Diaries in Healthcare Service Development", presented at the the 12th International Research Symposium on Service Excellence in Management, Ithaca, NY, USA

Publikationer

2024

Bonnie Poksinska, Malin Wiger (2024) From hospital-centered care to home-centered care of older people: propositions for research and development. Journal of Health Organization & Management, Vol. 38 Vidare till DOI

2021

Promporn Wangwacharakul, Silvia Marquez Medina, Bonnie Poksinska (2021) Cross-cultural comparability of customer satisfaction measurement - the case of mobile phone service providers International Journal of Quality and Service Sciences, Vol. 13, s. 236-252 Vidare till DOI

2019

Bonnie Poksinska, Malin Wiger, Magdalena Smeds (2019) The pros and cons of cancer care pathways from the health care professionals' perspective Operations adding value to society
Bonnie Poksinska (2019) The pros and cons of cancer care pathways from the health care professionals' perspective
Malin Wiger, Bonnie Poksinska (2019) Key strategies to integrated care for older people in Sweden

Nyheter

Organisation