23 november 2020

Flera forskare på IEI finns med på en lista över de mest citerade forskarna i
världen. "Överraskande, men väldigt roligt och hedrande", säger en av dem om topplaceringen.

Christian Kowalkowski.
Christian Kowalkowski.

Relevans och timing

Sammanställningen presenteras av Mendeley, ett referenshanteringssystem och socialt nätverk för forskare, och bygger på uppgifter från Scopus. Tillsammans med Web of Science är Scopus de databaser som oftast används för bibliometrisk utvärdering.

Listan omfattar de två procent mest citerade forskarna inom 22 vetenskapliga discipliner och 176 underområden. Underlaget bygger på citeringar fram till och med 2019 och omfattar totalt 100 000 forskare över hela världen.

De IEI-forskare som finns med i sammanställning är Heiko Gebauer, Företagsekonomi; Karl Wennberg, Institutet för analytisk sociologi; Tomohiko Sakao, Industriell miljöteknik; Daniel Kindström; Industriell ekonomi; Christian Kowalkowski, Industriell ekonomi; Ali Ahmed, Nationalekonomi; Bonnie Poksinska, Logistik och kvalitetsutveckling samt Patrik Thollander, Energisystem,

En av IEI-forskarna, Christian Kowalkowski, säger så här om sin placering på listan:

- Överraskande, men naturligtvis väldigt roligt och hedrande. Jag skriver även böcker och bokkapitel, samt läroböcker, och den typen av publiceringar premieras och mäts inte i rankingar som denna, vilket gör det hela ännu roligare. Det visar att det går att kombinera akademisk kvalitet och relevans med ”samverkan,” något som inte alltid är helt enkelt.

Varför hamnar du så högt upp?

- Detta blir lite spekulativt från min sida, men jag förmodar att forskningen är relevant och att timingen dessutom har varit bra. forskning om till exempel digital tjänstefiering och tjänstebaserade affärsmodeller något som intresserar forskare inom flera olika discipliner, både inom samhällsvetenskap och teknik.

- Sedan så har jag skrivit med många olika kollegor på olika lärosäten, samt gjort olika typer av studier, vilket kan ha bidragit till att forskningen har nått ut bredare, säger Christian Kowalkowski.

I vilken mån är citeringar ett mått på vetenskaplig kvalitet?

- Publicering har inget egenvärde ifall ingen läser forskningen och finner den intressant, och här fyller citeringar en viktig roll som mätetal. Som forskare vill jag ju att mina resultat ska nå ut och idag när det finns fler forskare globalt än någonsin förr är det kanske extra viktigt. Och då är ju dessa rankingar ett mått på hur väl man presterar och lyckas nå ut jämfört med andra forskare.

- Sedan är det ju så att det inom alla fält finns frågor och ämnen som röner mycket uppmärksamhet medan andra frågor inte anses lika intressanta, och därför inte citeras lika frekvent även om forskningen håller hög kvalitet.

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Porträtt av kvinna (Seetha Murty)

Två förkämpar för barnen blir hedersdoktorer

Den indiska rektorn Seetha Murty har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med barns och ungas lärande. Den amerikanska professorn Cindy W. Christian har ägnat sin karriär åt att utveckla omhändertagandet av misshandlade barn.

Linköpings Studentsångare går i fängelse

I tre terminer har Jakob Grubbström som frilansare lett körsång med intagna på Skänningeanstalten. Som Director Musices på LiU tar han nu Linköpings studentsångare med sig in i fängelset.

Studenter på campus.

Ökat söktryck till LiU

Intresset för att studera vid LiU ökar, i flera fall rejält. Det visar siffrorna när anmälan till höstterminen stängde vid midnatt den 15 april.