Presentation


Avdelningsadministratör på avdelningen för Samhälle och hälsa. Avdelningen för Samhälle och hälsa består av enheten för Folkhälsovetenskap (FH) och enheten för Hälso – och sjukvårdsanalys (HSA).

Jag stöttar avdelningschefen och enhetschefen med administrativa arbetsuppgifter, vilket bland annat innebär att hantera löpande förteckningar över LiU-kort, it-abonnemang, DiVA-registreringar, inventering, resor, ersättningar. Jag sköter de flesta av avdelningens inköp. Jag stöttar avdelningens doktorander i det administrativa från antagning ända fram tills tiden är kommen för disputation.

För mig är det viktigt med en god arbetsmiljö och jag är därför en av institutionens arbetsmiljöombud.

Organisation Visa/dölj innehåll