Fotografi av Caroline Appelgren

Caroline Appelgren

Universitetsadjunkt

Jag har en bakgrund som lärare i grundskolan där jag främst undervisat i svenska och engelska på högstadiet. I min dåvarande roll som handledare för lärarstudenter väcktes mitt intresse för skolutveckling med fokus på lärares ledarskap i klassrummet. Lärares yrkeskunnande är komplext och förutsätter en rad kompetenser såsom förmågan till interaktion med elever, leda undervisning och goda ämneskunskaper. Vi i forskargruppen FoDiL benämner detta som lärares didaktiska ledarskap, vilket kan identifiera och synliggöra de ledarskapsfärdigheter och förmågor en lärare behöver för att leda undervisning av elever.

Jag arbetar i huvudsak med verksamhetsförlagd utbildning inom olika lärarprogram. Den verksamhetsförlagda utbildningen knyter an den teoretiska utbildningen med praktiken och möjliggör för studenten att se helheten. Genom att verka inom flera lärarprogram får jag möta studenter med olika inriktningar och olika erfarenheter av läraryrket. Detta är en förmån som även bidrar till min egen professionella utveckling. Utöver den verksamhetsförlagda utbildningen undervisar jag även i andra kurser som till exempel utbildningsvetenskaplig kärna.

Forskning

Organisation