Forskning om didaktiskt ledarskap - FoDiL

Foto: Johan Näslund

Lärares huvudsakliga uppdrag handlar om att leda elever till lärande. För att lyckas med det måste lärare både ha ett utvecklat ledarskap och goda ämneskunskaper. I forskargruppen FoDiL sammanförs två etablerade forskningsfält till det som vi kallar didaktiskt ledarskap.

Forskning där lärares ledarskap och ämnesundervisning kopplas ihop är idag sällsynt. Det kan bero på att det finns två etablerade, ofta separerade, forskningsfält. Det ena fältet är forskning om ledarskap i klassrummet, som på engelska benämns Classroom Management. Det andra fältet är olika typer av ämnesdidaktisk forskning.

I forskargruppen FoDiL sammanförs dessa båda forskningsfält till det vi kallar didaktiskt ledarskap. Detta begrepp kan förenklat beskrivas som att leda genom att undervisa eller att undervisa genom att leda. Det innebär att identifiera och synliggöra de ledarskapsfärdigheter- och förmågor en lärare behöver i sin undervisning för att eleverna ska kunna nå en optimal kunskapsmässig och social utveckling.

Vår förhoppning är att forskargruppens intresse för systematiska studier av lärares didaktiska ledarskap kommer att bidra med användbar kunskap för och i lärares praktik. Vi hoppas också att våra studier ska ge blivande och verksamma lärare nya och mer precisa verktyg för att stötta elevers lärande på ett vetenskapligt grundat sätt.

Forskargruppens medlemmarVisa/dölj innehåll

ForskningsprojektVisa/dölj innehåll

Lärares ledarskap i och utanför klassrummet

Detta projekt beskriver ett samverkansprojekt mellan Jönköpings kommun och den barn- och ungdomsveteskapliga forskningsmiljön (BUV) vid Högskolan Väst. Resultatet visar hur några studerade lärare genom sitt sätt att leda undervisningen var viktiga på riktigt för eleverna som de ansvarade för.
Ansvarig Marcus Samuelsson

Publicerad forskning

Att vara viktig på riktigt. Skickliga lärares ledarskap i och utanför klassrummet

Ledarskap för lärande

Samuelsson, M., Thorsten, A., Mohlin, A., Heiskanen, C., Skoglund, C., Meckbach, J., Dott, M., Kenndal, R., Enwall, F., & Månsson, K. (2021). Ett observationsprotokoll för att studera ledarskap för lärande.Venue, 10(2), 1-9.

I mediaVisa/dölj innehåll

Kilman, L., Lindqvist, H., Thorsten, A., Samuelsson, M., Andersson, A., Johansson, J., & Karlberg, M. (2020). Erbjud praktisk träning på lärarutbildningen. Skolporten Magasin, 3, 14-15.

Samuelsson, M., Kilman, L., Lindqvist, H., Prytz, C., Sveider, C., Thorsten, A., Wedin, A-S., Karlberg, M., Andersson, A., Johansson, J., & Tväråna, M. (2020). Didaktiskt ledarskap: Att leda genom att undervisa, Skola och Samhälle, mars, 1-4.

Thorsten, A., Samuelsson, M. (2021) Ledarskap är betydelsefullt för lärande. ULF-avtal.

PoddarVisa/dölj innehåll

Skolprat med Marcus Samuelsson om ledarskap och nå alla elever

I podden Skolprat träffar Karin Rådberg och Petter Enlund pedagogikprofessorn Marcus Samuelsson och pratar ledarskap.

Lyssna på podden Skolprat

Organisation Visa/dölj innehåll