Forskning om didaktiskt ledarskap - FoDiL

Lärare undervisar elever i ett klassrum.
Foto: Johan Näslund

Lärares huvudsakliga uppdrag handlar om att leda elever till lärande. För att lyckas med det måste lärare både ha ett utvecklat ledarskap och goda ämneskunskaper. I forskargruppen FoDiL sammanförs två etablerade forskningsfält till det som vi kallar didaktiskt ledarskap.

Forskning där lärares ledarskap och ämnesundervisning kopplas ihop är idag sällsynt. Det kan bero på att det finns två etablerade, ofta separerade, forskningsfält. Det ena fältet är forskning om ledarskap i klassrummet, som på engelska benämns Classroom Management. Det andra fältet är olika typer av ämnesdidaktisk forskning.

I forskargruppen FoDiL sammanförs dessa båda forskningsfält till det vi kallar didaktiskt ledarskap. Detta begrepp kan förenklat beskrivas som att leda genom att undervisa eller att undervisa genom att leda. Det innebär att identifiera och synliggöra de ledarskapsfärdigheter- och förmågor en lärare behöver i sin undervisning för att eleverna ska kunna nå en optimal kunskapsmässig och social utveckling.

Vår förhoppning är att forskargruppens intresse för systematiska studier av lärares didaktiska ledarskap kommer att bidra med användbar kunskap för och i lärares praktik. Vi hoppas också att våra studier ska ge blivande och verksamma lärare nya och mer precisa verktyg för att stötta elevers lärande på ett vetenskapligt grundat sätt.

Forskargruppens medlemmar

Forskningsprojekt

Lärares ledarskap i och utanför klassrummet

Detta projekt beskriver ett samverkansprojekt mellan Jönköpings kommun och den barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön (BUV) vid Högskolan Väst. Resultatet visar hur några studerade lärare genom sitt sätt att leda undervisningen var viktiga på riktigt för eleverna som de ansvarade för.
Ansvarig Marcus Samuelsson

Publicerad forskning

Att vara viktig på riktigt. Skickliga lärares ledarskap i och utanför klassrummet

Ledarskap för lärande

Detta var ett tvåårigt forskningsprojekt, som pågick mellan 2019-2021. Projektet var en del i den nationella försöksverksamheten ULF som står för utveckling, lärande och forskning. Forskarna Anja Thorsten och Marcus Samuelsson samarbetade med åtta medforskande lärare från tre kommuner; Mjölby, Camila Heiskanen och Anneli Mohlin, Norrköping Caisa Skoglund, Margareta Dott, Johan Mechbach, Rickard Kenndal och Söderköping Frida Envall och Karin Månsson.

Samuelsson, M., Thorsten, A., Mohlin, A., Heiskanen, C., Skoglund, C., Meckbach, J., Dott, M., Kenndal, R., Enwall, F., & Månsson, K. (2021). Ett observationsprotokoll för att studera ledarskap för lärande.Venue, 10(2), 1-9.

Samuelsson, M., & Thorsten A. (red.), (2022). Ledarskap för lärande. Utveckling, lärande och forskning – praktiknära forskning nr 1. Linköpings universitet.

Omslag för publikation ''
Anja Thorsten, Marcus Samuelsson, Johan Meckbach, Camilla Heiskanen, Anneli Mohlin (2021)

Educare - vetenskapliga skrifter , Vol.4 , s.213-241 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Marcus Samuelsson, Anja Thorsten (2022)

Lärarens ledarskap: professionell pedagogisk praktik , s.45-58

Samverkansprojekt

Så mycket bättre

Så mycket bättre är ett samverkansprojekt mellan forskare och experter med fokus på undervisningsskicklighet. Resultatet visar hur drygt 500 lärare undervisar och hur 188 lärares undervisning markant förändrats till det bättre med stöd av coachande didaktiska samtal mellan en för- och en efter observation. Inom kort publiceras också en rapport om projektet.

I media

Kilman, L., Lindqvist, H., Thorsten, A., Samuelsson, M., Andersson, A., Johansson, J., & Karlberg, M. (2020). Erbjud praktisk träning på lärarutbildningen. Skolporten Magasin, 3, 14-15.

Samuelsson, M., Kilman, L., Lindqvist, H., Prytz, C., Sveider, C., Thorsten, A., Wedin, A-S., Karlberg, M., Andersson, A., Johansson, J., & Tväråna, M. (2020). Didaktiskt ledarskap: Att leda genom att undervisa, Skola och Samhälle, mars, 1-4.

Thorsten, A., Samuelsson, M. (2021) Ledarskap är betydelsefullt för lärande. ULF-avtal.

Poddar

Samtal om ledarskap

Marcus Samuelsson och Anja Thorsten diskuterar ledarskap i podden Pedagogik och Ledarskap.

Lyssna på podden Pedagogik & Ledarskap

Skolprat med Marcus Samuelsson om ledarskap och nå alla elever

I podden Skolprat träffar Karin Rådberg och Petter Enlund pedagogikprofessorn Marcus Samuelsson och pratar ledarskap.

Lyssna på podden Skolprat

Forskning om simulatorer i undervisningen

I podden Pedagogen Norrköping träffar Caisa Skoglund Sofia Nyström och Song Ee Ahn, forskare vid LiU, som berättar om lärandet som uppstår i simulationsträning och vilka effekter det får på den pedagogiska verksamheten.

Lyssna på podden Pedagogen Norrköping

Samverkan och samarbeten

Samverkan

  • Skolverket, Stöd för ledarskap i undervisningen, 2022-2023
  • Ledarskap för lärande Söderköpings kommun, läsåret 2022-2023
  • Ledarskap för lärande, Mjölby kommun, pågått under läsåret 22-23 och 23-24.
  • Pedagogisk lärmiljö, Sundbybergs kommun, läsåret 2022-2023
  • Skolverket 2022-2024

Organisation