Fotografi av Carl-Magnus Carlstein

Carl-Magnus Carlstein

Universitetsadjunkt

Jag tar med mina studenter in i Bibelns värld och forskar om hur bibliska berättelser kan vara bärare av moraliska budskap.

Bibelns värld och en spännande tolkningshistoria

Bibeln innehåller texter om människan och Gud. Den väcker historiska frågor, berör teologiska spörsmål och har litterära kvalitéer. Den har brukats på en rad olika sätt genom historien, till exempel i kampen för rättvisa och i reflexioner om vad det innebär att vara människa i teologiska verk såväl som i film, litteratur och bildkonst.

Jag undervisar i religionsvetenskap med inriktning mot bibelvetenskap. Det innebär att jag tillsammans med mina studenter utforskar bibelns innehåll, teologiska huvudlinjer, tidshistoria, litterära form och dess tolkningshistoria. I min tjänst ingår också undervisning i temakurser som Religion, våld och terrorism. År 2015 tilldelades jag priset Årets pedagog av studentkåren StuFF med motiveringen: ”med stor pedagogisk förmåga och en ämneskunskap utöver det vanliga ha hänfört sina studenter”, se artikel nedan.

Min forskning rör sig i gränsområdet mellan bibelvetenskap, etik och berättelsens retorik. Jag utforskare den relativt vanliga föreställningen att bibliska berättelser som Lukasevangeliet är bärare av moraliska budskap. Det utmanande med denna föreställning är att Lukasevangeliet berättar om vad Jesus sade och gjorde. Eventuella budskap sägs inte rakt ut utan är snarare implicerade i olika beskrivningar av hur Jesus interagerar med Gud och människor. Frågan blir då hur vi kan veta om texter i evangelierna till exempel uppmanar mottagaren efterlikna Jesus eller inte om ett sådant moraliskt budskap inte förmedlas uttryckligen utan är implicit.

Undervisning inom kurser och program

Relaterat innehåll

Sociala medier