Ämneslärare i gymnasieskolan, 330 hp

Ämneslärare i gymnasiet, två studenter går uppför trappan i Key-huset

Som lärare i gymnasieskolan möter du unga vuxna som har framtiden för sig. Du får möjlighet att dela med dig av dina kunskaper och ditt engagemang i ämnen som intresserar dig.

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång samhällskunskap, 330 hp

HT 2019, Heltid 100%, Linköping

Inte öppen för anmälan

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång historia, 300 hp

HT 2019, Heltid 100%, Linköping

Inte öppen för anmälan

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång biologi, 300 hp

HT 2019, Heltid 100%, Linköping

Inte öppen för anmälan

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång engelska, 300 hp

HT 2019, Heltid 100%, Linköping

Inte öppen för anmälan

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång matematik, 300 hp

HT 2019, Heltid 100%, Linköping

Inte öppen för anmälan

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång svenska, 330 hp

HT 2019, Heltid 100%, Linköping

Inte öppen för anmälan

Att vara lärare i gymnasieskolan innebär att ha nära kontakt med elever som är på väg att ta steget in i vuxenvärlden. Din roll är att förmedla en fördjupad och forskningsnära kunskap i de två ämnen du undervisar i.

Fördjupa efter intresse

Utbildningen är fem till fem och ett halvt år beroende på vilka ämnen du kombinerar. Den längre tiden gäller för dig som väljer att kombinera svenska och samhällskunskap.

Vi erbjuder ett brett utbud av ämnen att välja. Under rubriken "Ämnesval och behörigheter" nedan kan du läsa om vilka ämnen vi erbjuder, möjliga ämneskombinationer och behörigheter.

Du varvar studier i dina två ämnen med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och kurser i utbildningsvetenskap. Studierna förbereder dig inför läraryrket och ger dig bland annat kunskaper om elevers lärande och utveckling, ledarskap, betygssättning och sociala relationer. I slutet av din utbildning gör du två examensarbeten i något av dina ämnen.

Under studietiden finns det goda möjligheter att sätta internationell prägel på din utbildning, till exempel genom studier eller verksamhetsförlagd praktik (VFU) utomlands. Som student på ämneslärarprogrammet har du möjlighet att profilera dig globalt under din studietid. Vår globala profil har utvecklats för att du som student ska få möjlighet att samla och synliggöra meriter med ett internationellt och globalt fokus.

Lärande i skolmiljö

Under hela utbildningstiden har du regelbunden kontakt med gymnasieskolans vardag. Tillsammans med en handledare förbereder du dig inför din kommande yrkesroll. Under det sista året gör du en längre avslutande verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Placeringar kan förekomma i hela Östergötland samt delar av Småland och Södermanland.

Det här läser du

Meritvärde

Ämnesval och behörigheter

Efter utbildningen

​Efter utbildningen får du en ämneslärarexamen för undervisning i gymnasieskolan. Med din examen blir du även behörig att undervisa i årskurs 7-9 och gymnasial vuxenutbildning. Du har under utbildningen fått välja två ämnen inom vilka du fördjupat dig. 

En ämneslärarexamen från Linköpings universitet ger dig inte bara möjlighet att arbeta som lärare inom dina ämnen på gymnasiet. Inom både de obligatoriska och fria skolformerna finns möjlighet att få internutbildning av olika slag. Ofta erbjuder Skolverket i samråd med kommunerna vidareutbildnings- och fortbildningssatsningar.

Ämneslärarutbildningen är även en god ledarskapsutbildning vilket innebär att det finns möjligheter för dig att gå vidare till olika ledningsfunktioner i skolan. När du jobbat några år som lärare kan du söka till Rektorsprogrammet. På egen hand kan man, om man är intresserad, söka sig till fördjupade studier på högre nivå. Linköpings universitet erbjuder exempelvis forskarskolor inom pedagogiskt arbete och olika ämnesdidaktiska fält. Ämnesdidaktiska forskarskolor finns bland annat inom matematik och det naturvetenskapliga området.

Simon hittade sitt drömjobb

"Det är små kickar man får varje dag"

Artiklar om utbildningen

Utlandsstudier inom programmet

Kontakt