Engagerade och kompetenta lärare är en viktig grund i samhället och efterfrågan på fler är stark. Ämneslärare i gymnasieskolan är en modern och kvalitativ utbildning som ger dig djupa ämneskunskaper, en nära koppling till yrket, internationellt utbyte och möjlighet att spetsa studierna med en dubbelexamen.

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång biologi, 300 hp

HT 2024 / Helfart / Linköping

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång engelska, 300 hp

HT 2024 / Helfart / Linköping

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång historia, 300 hp

HT 2024 / Helfart / Linköping

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång matematik, 300 hp

HT 2024 / Helfart / Linköping

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång samhällskunskap, 330 hp

HT 2024 / Helfart / Linköping

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång svenska, 330 hp

HT 2024 / Helfart / Linköping

Har du favoritämnen från din skoltid som du skulle vilja fördjupa dig i? Trivs du i sociala sammanhang, tycker om att leda, utveckla och dela dina kunskaper? Ämneslärarutbildningen mot gymnasiet passar dig som vill kombinera ditt ämnesintresse med att vägleda, inspirera och motivera ungdomar på väg ut i vuxenlivet. 

Många ämnen och goda ämneskunskaper 

Utbildningen ger dig starka ämneskunskaper, något som våra studenter lyfter som en av våra främsta styrkor. Du samläser ofta kurser med studenter från andra utbildningar. Matematik och naturvetenskapliga ämnen läser du exempelvis tillsammans med civilingenjörsstudenter. 

Vi erbjuder 16 valbara ämnen. När du ansöker väljer du ett ingångsämne, som biologi, engelska, historia, matematik, samhällskunskap eller svenska. Under utbildningen väljer du sedan ditt andra ämne. 

Nära skolverksamheten och forskningsfronten 

Du kommer snabbt in i rollen och utvecklar din identitet som lärare. Gemensamma kurser inleder utbildningen, där du lär dig om elevers lärande och motivation, skolans värdegrund samt bedömning och betygssättning. Du gör även en praktikperiod under första terminen. 

Professionsmentorer, i skolan verksamma lärare, ger kontinuerlig handledning genom hela utbildningen och hjälper dig omsätta teoretiska kunskaper om till exempel ledarskap och undervisning till praktiska tillämpningar. Det förbereder dig för den verksamhetsförlagda utbildningen, totalt 20 veckor uppdelad i fyra perioder. 

Ämneslärarprogrammet har en nära koppling till den forskning som bedrivs inom våra ämnen och inom skola och lärande, något som säkerställer en kvalitativ och modern utbildning. 

För dig som vill lite mer – profilera och spetsa din ämneslärarutbildning 

Som enda lärosäte i Sverige ger vi dig som ämneslärare möjligheten att ta ut en masterexamen inom utbildningen, det vi kallar 'spetsen.' Den hjälper dig att klättra högre på läraryrkets karriärstege eller gå vidare till forskarstudier. Dessutom erbjuder vi möjligheter till internationellt utbyte, där du kan ta en särskild examen med global profil. Både 'spetsen' och den globala profilen ger kompetenser som är eftertraktade av arbetsgivare.

Därför ska du söka utbildningen

Sveriges bästa ämneslärarutbildning?

På Linköpings universitet har vi alla former av lärarutbildningar och utvärderingar visar att vi håller en hög kvalitet. Vi arbetar ständigt med att förbättra vår utbildning, ofta i nära samarbete med våra studenter. Det har resulterat i ett gott rykte, en del menar att vi har Sveriges bästa ämneslärarutbildning.

Det här läser du

Ämnen

Aktuella ämneskombinationer

Biologi

Följande ämnen kan du kombinera med ingångsämnet biologi.

 • Engelska
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk 
 • Kemi (Bi A+KeB+MaD eller Bi 1+Ke 2+Ma 4)
 • Naturkunskap (Ma C+NkB eller Ma 3b/3c+Nk2)
 • Matematik (Ma D eller Ma 4)

Engelska

Följande ämnen kan du kombinera med ingångsämnet engelska.

 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Franska (Steg 3 eller Fr 3) Linnéuniversitetet
 • Spanska (Steg 3 eller Sp 3) Linnéuniversitetet
 • Tyska (Steg 3 eller Ty 3) Linnéuniversitetet
 • Biologi (Bi B+KeA+MaC eller Bi 2+Ke1+Ma 3b/3c)
 • Kemi (Bi A+KeB+MaD eller Bi 1+Ke 2+Ma 4)
 • Naturkunskap (Ma C+NkB eller Ma 3b/3c+Nk2)
 • Matematik (Ma D eller Ma 4)
 • Filosofi (Hi A eller Hi 1b/1a1+1a2)
 • Geografi (Ma B eller Ma 2a/2b/2c)
 • Religionskunskap (Hi A eller Hi 1b/1a1+1a2)
 • Samhällskunskap (Ma B+ShB eller Ma 2a/2b/2c+Sh 2)

Historia

Följande ämnen kan du kombinera med ingångsämnet historia.

 • Engelska
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Matematik (Ma D eller Ma 4)
 • Filosofi (Hi A eller Hi 1b alt. 1a1+1a2)
 • Geografi (Ma B eller Ma 2a/2b/2c)
 • Religionskunskap (Hi A eller Hi 1b alt. 1a1+1a2)
 • Samhällskunskap (Ma B+ShB eller Ma 2a/2b/2c+Sh 2)

Matematik

Följande ämnen kan du kombinera med ingångsämnet matematik.

 • Engelska
 • Svenska 
 • Svenska som andraspråk
 • Franska (Steg 3 eller Fr 3) Linnéuniversitetet
 • Spanska (Steg 3 eller Sp 3) Linnéuniversitetet
 • Tyska (Steg 3 eller Ty 3) Linnéuniversitetet
 • Biologi (Bi B+KeA+MaC ellerBi 2+Ke 1+Ma 3b/3c)
 • Fysik (Fy B+MaD eller Fy 2+Ma 4)
 • Kemi (Bi A+KeB+MaD eller Bi 1+Ke 2+Ma 4)
 • Naturkunskap (Ma C+NkB eller Ma 3b/3c+Nk2)
 • Filosofi (Hi A eller Hi 1b alt. 1a1+1a2)
 • Geografi (Ma B eller Ma 2a/2b/2c)
 • Religionskunskap (Hi A eller Hi 1b alt. 1a1+1a2)
 • Samhällskunskap (Ma B+ShB eller Ma 2a/2b/2c+Sh 2)

Samhällskunskap

Följande ämnen kan du kombinera med ingångsämnet samhällskunskap.

 • Engelska
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Matematik (Ma D eller Ma 4)
 • Filosofi (Hi A eller Hi 1b alt. 1a1+1a2
 •  Geografi (Ma B eller Ma 2a/2b/2c)
 • Religionskunskap (Hi A eller Hi 1b alt. 1a1+1a2)

Svenska

Följande ämnen kan du kombinera med ingångsämnet svenska.

 • Engelska
 • Svenska som andraspråk
 • Franska (Steg 3 eller Fr 3) Linnéuniversitetet
 • Spanska (Steg 3 eller Sp 3) Linnéuniversitetet
 • Tyska (Steg 3 eller Ty 3) Linnéuniversitetet
 • Biologi (Bi B+KeA+MaC eller Bi 2+Ke 1+Ma 3b/3c)
 • Kemi (Bi A+KeB+MaD eller Bi 1+Ke 2+Ma 4)
 • Naturkunskap (Ma C+NkB eller Ma 3b/3c+Nk2)
 • Matematik (Ma D eller Ma 4)
 • Filosofi (Hi A eller Hi 1b alt. 1a1+1a2)
 • Geografi (Ma B eller Ma 2a/2b/2c) 
 • Religionskunskap (Hi A eller Hi 1b alt. 1a1+1a2)
 • Samhällskunskap (Ma B+ShB eller Ma 2a/2b/2c+Sh 2)

Vi erbjuder 16 valbara ämnen

Klicka på pilen för att se alla alternativ.

När du ansöker väljer du ett första ämne (ingångsämne), och sedan under utbildningen väljer du ett andra ämne. Här kan du ta del av alla alternativ för det andra ämnet.
 

Programmets studiegång

Utlandsmöjligheter

Vidga dina vyer - utforska global profil

Att göra en del av utbildningen i ett annat land ger dig möjlighet att möta andra kulturer och få ökad kunskap om internationella förhållanden, samtidigt som du förbereder dig för din kommande lärarroll. Vi erbjuder både kortare och längre utbytesalternativ där du både kan studera och praktisera utomlands. Som lärare kommer du möta världen i klassrummet och ta världen in i klassrummet – är du beredd?

Som första lärarutbildning i Sverige erbjuder Linköpings universitet en Global profil på lärarexamen. Global profil synliggör studenters internationella aktiviteter och moment i examen, dels genom en skrivning i examen och dels genom ett intyg från programansvarig.

Studenter och alumn berättar om programmet

Björn Persson ämneslärare  

Här får vi träffa den före detta studenten Björn Persson på sin arbetsplats vid Ekholmsskolan. Han berättar vad ämneslärarutbildningen har gett honom för att kunna stödja sina elever i deras lärande.

Ämneslärare och utlandsstudier

Karin vill bli ämneslärare i matematik och kemi.

Edvard och Kassandra om utlandsstudier i Kenya.

Karriär och framtid

Karriärval inom läraryrket

Lärare är högt efterfrågade i arbetslivet och du kan också göra karriär genom att bli förstelärare eller lektor. Om du är intresserad av skolutveckling finns möjlighet att bli biträdande rektor eller rektor. Du kan också fortsätta med fördjupade studier vid universitet.

Lärarstudenterna Paulina Karlsson, Emelie Fransson och Sara Julsgård samtalar i videon kring olika karriärsval inom läraryrket.

Läs mer om utbildningen

Livet som student