Ämneslärare i gymnasieskolan, 330 hp

Som lärare i gymnasieskolan möter du unga vuxna som har framtiden för sig. Du får möjlighet att dela med dig av dina kunskaper och ditt engagemang i ämnen som intresserar dig.

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång biologi, 300 hp

HT 2019, Helfart, Linköping

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång matematik, 300 hp

HT 2019, Helfart, Linköping

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång engelska, 300 hp

HT 2019, Helfart, Linköping

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång svenska, 330 hp

HT 2019, Helfart, Linköping

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång samhällskunskap, 330 hp

HT 2019, Helfart, Linköping

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång historia, 300 hp

HT 2019, Helfart, Linköping

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång historia, 300 hp

HT 2020, Helfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång matematik, 300 hp

HT 2020, Helfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång samhällskunskap, 330 hp

HT 2020, Helfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång engelska, 300 hp

HT 2020, Helfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång svenska, 330 hp

HT 2020, Helfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång biologi, 300 hp

HT 2020, Helfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

Att vara lärare i gymnasieskolan innebär att ha nära kontakt med elever som är på väg att ta steget in i vuxenvärlden. Din roll är att förmedla en fördjupad och forskningsnära kunskap i de två ämnen du undervisar i. Utbildningen omfattar fem till fem och ett halvt år beroende på vilka två ämnen du väljer att kombinera. Den längre tiden gäller för dig som väljer att kombinera svenska och samhällskunskap.

Utbildningens innehåll och utlandsmöjligheter

När du söker till oss väljer du ett av ingångsämnena: biologi, engelska, historia, matematik, samhällskunskap eller svenska. Det andra ämnet väljer du under utbildningen.

Vi erbjuder ett brett utbud av ämnen att välja mellan, nedan kan du läsa om vilka ämnen vi erbjuder, möjliga ämneskombinationer och de behörigheter som gäller.

Under utbildningen läser du de två ämnen som du har valt. I ämnesstudierna integreras såväl praktik som ämnesdidaktik och i slutet av din utbildning fördjupar du dig teoretiskt och gör två examensarbeten i något av dina ämnen.

Utbildningen ger dig också kunskaper som är grundläggande för läraryrket, bland annat genom kurser som till exempel allmän didaktik, utveckling och lärande, ledarskap och konflikthantering och specialpedagogik.

Det finns goda möjligheter till utlandsstudier och som student på Ämneslärarprogrammet har du dessutom möjlighet att samla och synliggöra dina meriter med internationellt och globalt fokus och erhålla en ämneslärarexamen med global profil.

Praktik under hela utbildningen

Under hela utbildningstiden har du regelbunden kontakt med gymnasieskolans vardag, bland annat genom 20 veckors praktik, den så kallade verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Tillsammans med en handledare, som är verksam och legitimerad lärare i dina ämnen, förbereder du dig inför din kommande yrkesroll. Under det sista året gör du en längre avslutande VFU.

Placeringar kan förekomma i hela Östergötland samt delar av Småland och Södermanland.

Det här läser du
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll

Meritvärde
Visa/dölj innehåll

Ämnesval och behörigheter
Visa/dölj innehåll

Efter utbildningen
Visa/dölj innehåll

​Efter utbildningen får du en ämneslärarexamen för undervisning i gymnasieskolan. Med din examen blir du även behörig att undervisa i årskurs 7-9 och gymnasial vuxenutbildning. Du har under utbildningen fått välja två ämnen inom vilka du fördjupat dig. 

En ämneslärarexamen från Linköpings universitet ger dig inte bara möjlighet att arbeta som lärare inom dina ämnen på gymnasiet. Inom både de obligatoriska och fria skolformerna finns möjlighet att få internutbildning av olika slag. Ofta erbjuder Skolverket i samråd med kommunerna vidareutbildnings- och fortbildningssatsningar.

Ämneslärarutbildningen är även en god ledarskapsutbildning vilket innebär att det finns möjligheter för dig att gå vidare till olika ledningsfunktioner i skolan. När du jobbat några år som lärare kan du söka till Rektorsprogrammet. På egen hand kan man, om man är intresserad, söka sig till fördjupade studier på högre nivå. Linköpings universitet erbjuder exempelvis forskarskolor inom pedagogiskt arbete och olika ämnesdidaktiska fält. Ämnesdidaktiska forskarskolor finns bland annat inom matematik och det naturvetenskapliga området.

Simon hittade sitt drömjobb
Visa/dölj innehåll

"Det är små kickar man får varje dag"

Artiklar om utbildningen
Visa/dölj innehåll

Utlandsstudier inom programmet
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll