Engagerade och kompetenta lärare är en viktig grund i samhället och efterfrågan på fler är stark. Ämneslärare i gymnasieskolan är en modern och kvalitativ utbildning som ger dig djupa ämneskunskaper, en nära koppling till yrket, internationellt utbyte och möjlighet att spetsa studierna med en dubbelexamen.

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång biologi, 300 hp

HT 2023 / Helfart / Linköping

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång engelska, 300 hp

HT 2023 / Helfart / Linköping

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång historia, 300 hp

HT 2023 / Helfart / Linköping

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång matematik, 300 hp

HT 2023 / Helfart / Linköping

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång samhällskunskap, 330 hp

HT 2023 / Helfart / Linköping

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång svenska, 330 hp

HT 2023 / Helfart / Linköping

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång biologi, 300 hp

HT 2024 / Helfart / Linköping

Inte öppen för anmälan

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång engelska, 300 hp

HT 2024 / Helfart / Linköping

Inte öppen för anmälan

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång historia, 300 hp

HT 2024 / Helfart / Linköping

Inte öppen för anmälan

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång matematik, 300 hp

HT 2024 / Helfart / Linköping

Inte öppen för anmälan

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång samhällskunskap, 330 hp

HT 2024 / Helfart / Linköping

Inte öppen för anmälan

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång svenska, 330 hp

HT 2024 / Helfart / Linköping

Inte öppen för anmälan

Har du favoritämnen från din skoltid som du skulle vilja fördjupa dig i? Trivs du i sociala sammanhang, tycker om att leda, utveckla och dela dina kunskaper? Ämneslärarutbildningen mot gymnasiet passar dig som vill kombinera ditt ämnesintresse med att vägleda, inspirera och motivera ungdomar på väg ut i vuxenlivet. 

Många ämnen och goda ämneskunskaper 

Utbildningen ger dig starka ämneskunskaper, något som våra studenter lyfter som en av våra främsta styrkor. Du samläser ofta kurser med studenter från andra utbildningar. Matematik och naturvetenskapliga ämnen läser du exempelvis tillsammans med civilingenjörsstudenter. 

Vi erbjuder 16 valbara ämnen. När du ansöker väljer du ett ingångsämne, som biologi, engelska, historia, matematik, samhällskunskap eller svenska. Under utbildningen väljer du sedan ditt andra ämne. 

Nära skolverksamheten och forskningsfronten 

Du kommer snabbt in i rollen och utvecklar din identitet som lärare. Gemensamma kurser inleder utbildningen, där du lär dig om elevers lärande och motivation, skolans värdegrund samt bedömning och betygssättning. Du gör även en praktikperiod under första terminen. 

Professionsmentorer, i skolan verksamma lärare, ger kontinuerlig handledning genom hela utbildningen och hjälper dig omsätta teoretiska kunskaper om till exempel ledarskap och undervisning till praktiska tillämpningar. Det förbereder dig för den verksamhetsförlagda utbildningen, totalt 20 veckor uppdelad i fyra perioder. 

Ämneslärarprogrammet har en nära koppling till den forskning som bedrivs inom våra ämnen och inom skola och lärande, något som säkerställer en kvalitativ och modern utbildning. 

För dig som vill lite mer – profilera och spetsa din ämneslärarutbildning 

Som enda lärosäte i Sverige ger vi dig som ämneslärare möjligheten att ta ut en masterexamen inom utbildningen, det vi kallar 'spetsen.' Den hjälper dig att klättra högre på läraryrkets karriärstege eller gå vidare till forskarstudier. Dessutom erbjuder vi möjligheter till internationellt utbyte, där du kan ta en särskild examen med global profil. Både 'spetsen' och den globala profilen ger kompetenser som är eftertraktade av arbetsgivare.

Det här läser du

Ämnesinriktningar

När du söker till Ämneslärarprogrammet väljer du ett av följande ingångsämnen: biologi, engelska, historia, matematik, samhällskunskap eller svenska. Under utbildningen väljer du sedan vilket andra ämne du vill ha i din examen. Observera att ämnet historia endast är ett ingångsämne och inte kan väljas som andraämne. Vidare är antalet platser i ämnet filosofi begränsat och ett urval kan behöva göras.

Så här kan du kombinera dina ämnen i utbildningen - Ämneslärarprogrammet i gymnasieskolan

Programmets studiegång

Meritvärde

Undrar du vad som krävs för att komma in? Genom att titta på tidigare års antagningspoäng kan du se vilka chanser du har.

Antagningsstatistik

Utlandsstudier inom programmet

Vidga dina vyer - utforska global profil

Att göra en del av utbildningen i ett annat land ger dig möjlighet att möta andra kulturer och få ökad kunskap om internationella förhållanden, samtidigt som du förbereder dig för din kommande lärarroll. Vi erbjuder både kortare och längre utbytesalternativ där du både kan studera och praktisera utomlands. Som lärare kommer du möta världen i klassrummet och ta världen in i klassrummet – är du beredd?

Som första lärarutbildning i Sverige erbjuder Linköpings universitet en så kallad Global profil på lärarexamen. Global profil synliggör studenters internationella aktiviteter och moment i examen, dels genom en skrivning i examen och dels genom ett intyg från programansvarig.

Karriär och framtid

Karriärval inom läraryrket

Lärarstudenterna Paulina Karlsson, Emelie Fransson och Sara Julsgård samtalar kring olika karriärsval inom läraryrket.

​Efter utbildningen får du en ämneslärarexamen för undervisning i gymnasieskolan. Med din examen blir du även behörig att undervisa i årskurs 7-9 och gymnasial vuxenutbildning. Du har under utbildningen fått välja två ämnen inom vilka du fördjupat dig. 

En ämneslärarexamen från Linköpings universitet ger dig inte bara möjlighet att arbeta som lärare inom dina ämnen på gymnasiet. Inom både de obligatoriska och fria skolformerna finns möjlighet att få internutbildning av olika slag. Ofta erbjuder Skolverket i samråd med kommunerna vidareutbildnings- och fortbildningssatsningar.

Ämneslärarutbildningen är även en god ledarskapsutbildning vilket innebär att det finns möjligheter för dig att gå vidare till olika ledningsfunktioner i skolan. När du jobbat några år som lärare kan du söka till Rektorsprogrammet. På egen hand kan man, om man är intresserad, söka sig till fördjupade studier på högre nivå. Linköpings universitet erbjuder exempelvis forskarskolor inom pedagogiskt arbete och olika ämnesdidaktiska fält. Ämnesdidaktiska forskarskolor finns bland annat inom matematik och det naturvetenskapliga området.

Röster om programmet

Artiklar

Stdenter grupparbetar

Lärarstudenter har skapat AI-kurser för Kenya

På landsbygden i Kenya råder det brist på både el, internet och utbildningsmöjligheter. Då kan nya verktyg vara en väg framåt. Studenter på Ämneslärarprogrammet har under hösten utvecklat kurser för yrkesutbildningar i Kenya med hjälp av AI.

Lärarstudenten Kassandra undervisar två elever i gymnasiet.

LiU först i Sverige med ny dubbelexamen för ämneslärare

Nu kan blivande ämneslärare inom gymnasieinriktningen spetsa sin utbildning med en masterexamen i pedagogiskt arbete. Satsningen på att även kunna ta ut sådan master inom sin lärarutbildning är den första i sitt slag i landet.

Bild på lärare

Elin använder Snapchat i undervisningen

Hon väljer kläder efter ämne och har gjort prov via appen Snapchat. ”Alla elever ska få chans att briljera”, säger läraren Elin Winberg, alumn från Linköpings universitet.

Livet som student