Ämneslärare i gymnasieskolan

330 hp

Som lärare i gymnasieskolan möter du unga vuxna som har framtiden för sig. Du får möjlighet att dela med dig av dina kunskaper och ditt engagemang i ämnen som intresserar dig. Du får bra ledaregenskaper och som färdigutbildad ämneslärare är du eftertraktad på arbetsmarknaden.

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång biologi, 300 hp

HT 2022 / Helfart / Linköping

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång engelska, 300 hp

HT 2022 / Helfart / Linköping

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång historia, 300 hp

HT 2022 / Helfart / Linköping

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång matematik, 300 hp

HT 2022 / Helfart / Linköping

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång samhällskunskap, 330 hp

HT 2022 / Helfart / Linköping

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång svenska, 330 hp

HT 2022 / Helfart / Linköping

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång biologi, 300 hp

HT 2023 / Helfart / Linköping

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång engelska, 300 hp

HT 2023 / Helfart / Linköping

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång historia, 300 hp

HT 2023 / Helfart / Linköping

Öppnar för sen anmälan 2023-07-14

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång matematik, 300 hp

HT 2023 / Helfart / Linköping

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång samhällskunskap, 330 hp

HT 2023 / Helfart / Linköping

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång svenska, 330 hp

HT 2023 / Helfart / Linköping

Att vara lärare i gymnasieskolan innebär att ha nära kontakt med elever som är på väg att ta steget in i vuxenvärlden. Du är expert inom dina ämnen samtidigt som du får inspirera ungdomar att utvecklas och lära sig mer.

Designa din utbildning

Dina intressen styr utbildningens innehåll. I huvudsak fokuseras studierna på de ämnen du väljer. 

När du söker till oss väljer du ett av ingångsämnena: biologi, engelska, historia, matematik, samhällskunskap eller svenska. Historia går endast att läsa som ingångsämne. Ditt andra ämne väljer du under utbildningen. Linköpings universitet har många ämnen att välja bland. Nedan kan du läsa om möjliga ämneskombinationer och behörigheter. 

De moderna språken tyska, franska och spanska erbjuds via ett samarbete med Linnéuniversitetet och kan läsas som distansstudier i Linköping eller på plats på Campus Växjö. 

Utöver ämneskunskaper och kunskaper i hur undervisning och lärande sker inom ämnet, läser du kurser i bland annat utveckling och lärande, betygssättning och bedömning, ledarskap och specialpedagogik. Detta ger dig grundläggande kunskaper för läraryrket som tillsammans med din ämnesexpertis gör dig redo för rollen som gymnasielärare. Utbildningen omfattar fem till fem och ett halvt år beroende på vilka två ämnen du väljer att kombinera. Den längre tiden gäller för dig som väljer att kombinera svenska och samhällskunskap.

Praktik och möjlighet till internationellt utbyte

Under utbildningen har du en nära kontakt med gymnasieskolans verksamhet. Du gör bland annat 20 veckors praktik, så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Den gör dig redo för ditt framtida uppdrag som lärare. VFU-veckor har du kontinuerligt under hela din utbildning. Linköpings universitet placerar studenter på VFU på utvalda skolor i Östergötland och i delar av Småland och Södermanland.

På Linköpings universitet finns det goda möjligheter att studera utomlands. Som ämneslärare har du en unik möjlighet att profilera din utbildning mot ett internationellt fokus och erhålla en ämneslärarexamen med global profil.

Det här läser du

Ämnesinriktningar

Olika ämneskombinationer

När du söker till Ämneslärarprogrammet väljer du ett av följande ingångsämnen: biologi, engelska, historia, matematik, samhällskunskap eller svenska. Under utbildningen väljer du sedan vilket andra ämne du vill ha i din examen. Observera att ämnet historia endast är ett ingångsämne och inte kan väljas som andraämne. Vidare är antalet platser i ämnet filosofi begränsat och ett urval kan behöva göras.

Så här kan du kombinera dina ämnen i utbildningen - Ämneslärarprogrammet i gymnasieskolan

Programmets studiegång och ämneskombinationer

Meritvärde

Undrar du vad som krävs för att komma in? Genom att titta på tidigare års antagningspoäng kan du se vilka chanser du har.

Antagningsstatistik

Global profil och utlandsstudier

Att göra en del av utbildningen i ett annat land ger dig möjlighet att möta andra kulturer och få ökad kunskap om internationella förhållanden, samtidigt som du förbereder dig för din kommande lärarroll. Vi erbjuder både kortare och längre utbytesalternativ där du både kan studera och praktisera utomlands. Som lärare kommer du möta världen i klassrummet och ta världen in i klassrummet – är du beredd?

Som första lärarutbildning i Sverige erbjuder Linköpings universitet en så kallad Global profil på lärarexamen. Global profil synliggör studenters internationella aktiviteter och moment i examen, dels genom en skrivning i examen och dels genom ett intyg från programansvarig.

Karriär och framtid

​Efter utbildningen får du en ämneslärarexamen för undervisning i gymnasieskolan. Med din examen blir du även behörig att undervisa i årskurs 7-9 och gymnasial vuxenutbildning. Du har under utbildningen fått välja två ämnen inom vilka du fördjupat dig. 

En ämneslärarexamen från Linköpings universitet ger dig inte bara möjlighet att arbeta som lärare inom dina ämnen på gymnasiet. Inom både de obligatoriska och fria skolformerna finns möjlighet att få internutbildning av olika slag. Ofta erbjuder Skolverket i samråd med kommunerna vidareutbildnings- och fortbildningssatsningar.

Ämneslärarutbildningen är även en god ledarskapsutbildning vilket innebär att det finns möjligheter för dig att gå vidare till olika ledningsfunktioner i skolan. När du jobbat några år som lärare kan du söka till Rektorsprogrammet. På egen hand kan man, om man är intresserad, söka sig till fördjupade studier på högre nivå. Linköpings universitet erbjuder exempelvis forskarskolor inom pedagogiskt arbete och olika ämnesdidaktiska fält. Ämnesdidaktiska forskarskolor finns bland annat inom matematik och det naturvetenskapliga området.

Karriärval inom läraryrket

Lärarstudenterna Paulina Karlsson, Emelie Fransson och Sara Julsgård samtalar kring olika karriärsval inom läraryrket.

Röster om programmet

Artiklar

Livet som student