Ämneslärare i gymnasieskolan, 330 hp

Som lärare i gymnasieskolan möter du ungdomar med framtiden för sig. Du får möjlighet att dela med dig av dina kunskaper och ditt engagemang i de ämnen du är passionerad av. Din roll blir att förmedla en fördjupad och forskningsnära kunskap i de två ämnen du undervisar i. Du får bra ledaregenskaper och som färdigutbildad ämneslärare är du eftertraktad på arbetsmarknaden.

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång biologi, 300 hp

HT 2020, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång engelska, 300 hp

HT 2020, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång historia, 300 hp

HT 2020, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång matematik, 300 hp

HT 2020, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång samhällskunskap, 330 hp

HT 2020, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång svenska, 330 hp

HT 2020, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Att vara ämneslärare i gymnasieskolan innebär att du har nära kontakt med elever som är på väg in i vuxenvärlden. Du är expert inom dina ämnen samtidigt som du får inspirera ungdomar att utvecklas och lära sig mer. Du får en bra ledarskapsutbildning som ger dig många valmöjligheter i arbetslivet.

Designa din utbildning

Dina intressen styr utbildningens innehåll. I huvudsak fokuseras studierna på ämnen du själv väljer. När du söker till oss väljer du ett av ingångsämnena: biologi, engelska, historia, matematik, samhällskunskap eller svenska. Ditt andra ämne väljer du under utbildningen.

Linköpings universitet har många ämnen att välja bland. Under rubriken "Ämnesval och behörigheter" kan du läsa om möjliga ämneskombinationer och behörigheter. De moderna språken tyska, franska och spanska erbjuds via ett samarbete med Linnéuniversitetet och kan läsas som distansstudier i Linköping eller på plats vid Campus Växjö.

Utöver ämneskunskaper och kunskaper i hur undervisning och lärande sker inom ämnet, läser du kurser i bland annat utveckling och lärande, betygssättning och bedömning, ledarskap och specialpedagogik, vilket ger dig grundläggande kunskaper för läraryrket som tillsammans med din ämnesexpertis gör dig redo för rollen som gymnasielärare.

Utbildningen omfattar fem till fem och ett halvt år beroende på vilka två ämnen du väljer att kombinera. Den längre tiden gäller för dig som väljer att kombinera svenska och samhällskunskap.

Vi vill att du ska trivas här. Under din första tid hos oss får du lära känna universitetet genom vår populära studentmottagning. För att du ska komma in i dina studier finns gott om hjälp som till exempel studiementorer och utbildning i akademiskt skrivande och studieteknik.

Praktik och internationellt utbyte

Under hela utbildningen varvas teori och praktik. Den verksamhetsförlagda utbildningen, förkortat VFU, innebär att du har regelbunden kontakt med skolans vardag. Här får du möjlighet att öva och förbereda dig för din framtida yrkesroll tillsammans med en handledare som är verksam och legitimerad lärare i dina ämnen. Totalt har du 20 veckors praktik under din studietid.

På Linköpings universitet finns det goda möjligheter att studera utomlands. Som ämneslärare har du en unik möjlighet att profilera din utbildning mot ett internationellt fokus och erhålla en ämneslärarexamen med global profil.

Det här läser du
Visa/dölj innehåll

Ämnesval och behörigheter
Visa/dölj innehåll

Olika ämneskombinationer

När du söker till Ämneslärarprogrammet väljer du ett av följande ingångsämnen: biologi, engelska, historia, matematik, samhällskunskap eller svenska. Under utbildningen väljer du sedan vilket andra ämne du vill ha i din examen.

Så här kan du kombinera dina ämnen i utbildningen - Ämneslärarprogrammet i gymnasieskolan

Meritvärde
Visa/dölj innehåll

Undrar du vad som krävs för att komma in? Genom att titta på tidigare års antagningspoäng kan du se vilka chanser du har.

Antagningsstatistik

Global profil
Visa/dölj innehåll

Att möta andra kulturer, samhällen och språk är ett sätt för dig som student att få ökad kunskap om internationella förhållanden under din utbildning samtidigt som du förbereder dig för din kommande lärarroll där du ska ge dina elever förutsättningar för att göra medvetna val och verka för en hållbar värld. Som lärare kommer du möta världen i klassrummet och ta världen in i klassrummet – är du beredd? 

Läs mer om global profil

Röster om programmet
Visa/dölj innehåll

Efter utbildningen
Visa/dölj innehåll

Arbetsmarknaden för ämneslärare ser mycket bra ut, både på kort och lång sikt. Med din ämneslärarexamen är du behörig att undervisa i dina ämnen på gymnasiet, men också i årskurs 7-9 samt på gymnasial vuxenutbildning.

Som ämnesexpert och pedagogisk ledare kan du välja flera karriärvägar. Utbildningssektorn är stor och det finns ofta möjlighet till fortbildningsinsatser genom till exempel Skolverket i samråd med din framtida arbetsgivare. Linköpings universitet har landets bredaste utbud av lärarutbildningar och erbjuder bland annat påbyggnadsutbildning till speciallärare eller specialpedagog. Om du vill vidareutveckla dina ledaregenskaper kan du, när du jobbat några år som lärare, vidareutbilda dig till rektor.

Du kan också söka dig till fördjupande studier i dina huvudämnen på högre nivå. Linköpings universitet erbjuder forskarskolor inom pedagogiskt arbete och olika ämnesdidaktiska fält, exempelvis inom matematik och det naturvetenskapliga området.

Artiklar
Visa/dölj innehåll

Utlandsstudier inom programmet
Visa/dölj innehåll