Fotografi av Carin Ennergård

Carin Ennergård

Koordinator

I min roll som koordinator arbetar jag med HR-frågor, kvalificerat ledningsstöd, forskarutbildning och internationella medarbetare.

Mina fokusområden

• Internationella frågor; migration och Temas Guest Researcher Program
• HR-koordinator
• Kvalificerat ledningsstöd
• Forskarutbildning; Övergripande forskarutbildningskoordination samt sekreterare i Forskarutbildningskommittén
Du är välkommen att kontakta mig om du har frågor relaterade till mina fokusområden ovan, som rör Institutionen för Tema. Jag nås enklast via e-post.

Nätverk

• Medlem i nationellt nätverk för forskarutbildning inom universitet och högskola
• Filosofiska fakultetens nätverk för forskarutbildningsadministration
• LiUs nätverk NISS, Network for International Staff Service
• Registratorer vid LiU
• Forum för intranätsredaktörer
• Stipendienätverket vid LiU

Relaterade medarbetare

Om institutionen