I anställningen som koordinator och HR-partner har jag flera olika uppdrag:

 • Tema centralt
 • Administrativt stöd till prefekten 
 • Personaladministration; migrationsfrågor samt doktorandanställningar
 • Forskarutbildning 
 • Arkivsamordnare
 • Registrator
 • Sekreterare i Institutionsstyrelsen
 • Sekreterare i Forskarutbildningskommittén
 • Sekreterare i Lika villkors kommittéen

Jag arbetar i nära samarbete med prefekt, HR-partner och administrativ chef.

Nätverk

 • Medlem i "nationellt nätverk för utbildningsadministratörer inom universitet och högskola" (1 konferens/år)
 • Filosofiska fakultetens forskarutbildningsadministratörsmöten
 • LiUs nätverk LIA, medarbetare inom verksamhetsstödet som arbetar med anställning av internationella medarbetare
 • LiUs nätverk för registratorer
 • LiUs nätverk för medarbetare som arbetar med elektronisk mötesadministration (ELMA)
 • LiUs nätverk för lika villkors ombud

Relaterade medarbetare Visa/dölj innehåll

Om institutionen Visa/dölj innehåll