Fotografi av Björn-Ola Linnér

Björn-Ola Linnér

Professor

Björn-Ola Linnér forskar kring politiken för att ställa om samhällen världen över för att hantera klimatförändringar och stimulera global utveckling. En viktig del i forskningen är att utveckla plattformar för analys och dialog.

Samhällsomställningar för att möta klimat- och miljöförändringar och mänsklig utveckling

För att stimulera samhällsomställningar världen över som förmår att möta miljöförändringar och säkerställa global utveckling behöver vi förstå samspelet mellan klimatåtgärder och mål för hållbar utveckling, såsom energi- och matsäkerhet.

Linnér analyserar hur politiska processer och aktörer påverkar förutsättningarna för samhällsomställningar mot klimatmål och hållbar utveckling i olika delar av världen. En viktig del i hans forskning är att utveckla nya metoder och plattformar för analys, såsom Norrköpings beslutsarena, klimatvisualisering och enkätstudier vid internationella förhandlingarna. Linnér har lång erfarenhet av dialog med olika samhällsrepresentanter, såsom FN:s klimatkonvention, olika regeringar, företag och miljöorganisationer.

Han är ledamot av:
• Naturvårdsverkets miljöforskningsråd och dess vetenskapliga kommitté för ekosystemtjänster och biodiversitet
• Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien

Han är knuten som forskare till:
• Institute for Science, Innovation and Society (InSIS) vid Oxford University
• Stockholm Environment Institute (SEI)
• Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)

Forskning

Beslutsarenan i Norrköping.

Centrum för klimatpolitisk forskning, CSPR

En plattform för samverkan och kunskapsproduktion för att främja samhällsförändringar mot en säker och rättvis klimatframtid för alla. Vårt mål är att skapa kunskap och metoder som kan stödja och främja nationella och internationella klimatåtgärder.

Översvämning.

AI4ClimateAdaptation

AI4ClimateAdaptation utforskar kapaciteten för AI-baserad bildbehandling och textanalys för att bidra till att utvärdera precisionen av det nationella systemet för konsekvensbaserade vädervarningar samt bidra till vidareutveckling av systemet.

Fiji Marriott Resort Momi Bay, Nadi, Fiji

Ontologisk (o)säkerhet i en föränderlig värld

Klimatförändringar leder till utmaningar vad gäller säkerhet och hälsa. Därför behöver vi förstå hur politiska och praktiska aspekter samspelar med subjektiva och levda erfarenheter av säkerhets- och hälsoutmaningar.

Se Mistra Geopolitics film “Navigating towards a secure and sustainable future”

Föreläsning: Klarar vi de globala miljöutmaningarna?

Björn- Ola Linnér föreläser. Inspelat den 12 februari 2019 på Filosofiska fakultetens Strimma-föreläsning.

Publikationer

Senaste publikationerna

2023

Björn-Ola Linnér (2023) The Return of Malthus: Environmentalism and Post-war Population-Resource Crises
Sara Gottenhuber, Björn-Ola Linnér, Victoria Wibeck, Åsa Persson (2023) Greening recovery - Overcoming policy incoherence for sustainability transformations Environmental Policy and Governance, Vol. 33, s. 546-560 Vidare till DOI
Marie Francisco, Björn-Ola Linnér (2023) AI and the governance of sustainable development. An idea analysis of the European Union, the United Nations, and the World Economic Forum Environmental Science and Policy, Vol. 150, Artikel 103590 Vidare till DOI
Pam Feetham, Franco Vaccarino, Victoria Wibeck, Björn-Ola Linnér (2023) Using Talanoa as a Research Method can Facilitate Collaborative Engagement and Understanding between Indigenous and Non-Indigenous Communities Qualitative Research, Vol. 23, s. 1439-1460, Artikel 14687941221087863 Vidare till DOI

2022

Alva Linnér, Björn-Ola Linnér (2022) Handelns geopolitik i en klimatförändrad värld Klimatet och den nya världsordningen, s. 137-157

Temapodden

Pod

Nyheter

Hand som håller upp mobiltelefon är podcasten Temapodden visas.

Temapodden

Hur ska samhället hantera frågor som t.ex. miljöförändringar, diskriminering eller barns välfärd? I Temapodden möter du forskarna som med kunskaper, metoder och expertis från skilda vetenskapsgrenar, hittar svaren på de utmaningar vi står inför.

Porträttbild av Björn-Ola Linnér sittandes ute med träd i bakgrunden.

Björn-Ola Linnér: Jag är en förkrossad optimist

Klimatforskaren Björn-Ola Linnér hade aldrig föreställt sig en akademisk karriär. Här hör du honom själv berätta om hur han ändå blev professor på Tema Miljöförändring i Linköping och aktiv som forskare i miljödebatten.

kolkraftverk och vindkraftverk.

LiU-forskare om klimatrapport: "Omställningen är ostoppbar"

Forskning från Linköpings universitet finns representerad i rapporten från FN:s klimatpanel som offentliggjordes den 9 augusti. Dyster läsning men en stolt dag för vetenskapen, sammanfattar Björn-Ola Linnér, professor i klimatpolitik.

CV

Handledning

Organisation