Samhällsomställningar för att möta klimat- och miljöförändringar och mänsklig utveckling

För att stimulera samhällsomställningar världen över som förmår att möta miljöförändringar och säkerställa global utveckling behöver vi förstå samspelet mellan klimatåtgärder och mål för hållbar utveckling, såsom energi- och matsäkerhet.

Linnér analyserar hur politiska processer och aktörer påverkar förutsättningarna för samhällsomställningar mot klimatmål och hållbar utveckling i olika delar av världen. En viktig del i hans forskning är att utveckla nya metoder och plattformar för analys, såsom Norrköpings beslutsarena, klimatvisualisering och enkätstudier vid internationella förhandlingarna. Linnér har lång erfarenhet av dialog med olika samhällsrepresentanter, såsom FN:s klimatkonvention, olika regeringar, företag och miljöorganisationer.

Han är ledamot av:
• Naturvårdsverkets miljöforskningsråd och dess vetenskapliga kommitté för ekosystemtjänster och biodiversitet
• Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien

Han är knuten som forskare till:
• Institute for Science, Innovation and Society (InSIS) vid Oxford University
• Stockholm Environment Institute (SEI)
• Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)

Forskning

Se Mistra Geopolitics film “Navigating towards a secure and sustainable future”

Föreläsning: Klarar vi de globala miljöutmaningarna?

Björn- Ola Linnér föreläser. Inspelat den 12 februari 2019 på Filosofiska fakultetens Strimma-föreläsning.

Publikationer

Senaste publikationerna

2023

2022

Temapodden

Nyheter

CV

Handledning

Organisation