Samhällsomställningar för att möta klimat- och miljöförändringar och mänsklig utveckling

För att stimulera samhällsomställningar världen över som förmår att möta miljöförändringar och säkerställa global utveckling behöver vi förstå samspelet mellan klimatåtgärder och mål för hållbar utveckling, såsom energi- och matsäkerhet.

Linnér analyserar hur politiska processer och aktörer påverkar förutsättningarna för samhällsomställningar mot hållbar utveckling i olika delar av världen. En viktig del i hans forskning är att utveckla nya metoder och plattformar för analys, såsom Norrköpings beslutsarena, klimatvisualisering och enkätstudier vid internationella förhandlingarna. Linnér har lång erfarenhet av dialog med olika samhällsrepresentanter, såsom FN:s klimatkonvention, olika regeringar, företag och miljöorganisationer.

Han är medlem av Naturvårdsverkets miljöforskningsråd och dess vetenskapliga kommitte´för ekosystemtjänster och biodiversitet

 

Forskning
Visa/dölj innehåll

Föreläsning: Klarar vi de globala miljöutmaningarna?

Björn- Ola Linnér föreläser. Inspelat den 12 februari 2019 på Filosofiska fakultetens Strimma-föreläsning.

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Senaste publikationerna

2020

2019

Nyheter
Visa/dölj innehåll

CV
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll

Handledning
Visa/dölj innehåll

Korta texter
Visa/dölj innehåll

.No text in field]