Presentation

Framtidens trafik- och transportsystem måste utvecklas mot allt effektivare lösningar. Effektivare i avseende; Energieffektivitet, Utsläpp/miljöpåverkan, Restid och Kostnad. För att vi ska gå i den riktningen är det viktigt att kollektivtrafiken blir snabbare, och upplevs smidigare, än att åka i egen bil. Genom min forskning vill jag bidra till att kollektivtrafiken utvecklas i en positiv riktning och därmed upplevs som ett attraktivare alternativ för fler resenärer.

Min forskning handlar om planering av både linjebunden och anropsstyrd kollektivtrafik på väg, samt om planering av järnvägstrafik. Jag vill med hjälp av matematisk modellering / optimering skapa bättre förutsättningar för effektiva transportlösningar, främst rörande kollektivtrafik men även gällande gods på väg/järnväg.
Förutom att själv forska på transportplanering så har jag även en roll som Biträdande Föreståndare för Styrkeområde Transport, som är ett av LiU:s strategiskt utvalda områden som har stor relevans för vårt samhälle. Det är ett brett och starkt forskningsområde både för LiU och regionen. Forskning och utbildning som är relevant för transportområdet sker vid många olika grupper på flera olika avdelningar vid LiU. Det är alla gruppers olika styrkor och kompetenser som vi nu bygger vidare på genom att koppla samman och utnyttja hela universitetets bredd och kompetens inom transportområdet. Mer information Styrkeområde Transport finns på hemsidan: https://liu.se/forskningsomrade/transport

Publikationer

2021

2020

2019

2017

2015