Fotografi av Carl Henrik Häll

Carl Henrik Häll

Universitetslektor

I min forskning använder jag optimeringsmetoder för att planera och utvärdera kollektivtrafiksystem, och på så sätt skapa bättre förutsättningar för framtidens kollektivtrafik.

Presentation

Framtidens trafik- och transportsystem måste utvecklas mot allt effektivare lösningar. Effektivare i avseende; Energieffektivitet, Utsläpp/miljöpåverkan, Restid och Kostnad. För att vi ska gå i den riktningen är det viktigt att kollektivtrafiken blir snabbare, och upplevs smidigare, än att åka i egen bil. Genom min forskning vill jag bidra till att kollektivtrafiken utvecklas i en positiv riktning och därmed upplevs som ett attraktivare alternativ för fler resenärer.

Min forskning handlar om planering av både linjebunden och anropsstyrd kollektivtrafik på väg, samt om planering av järnvägstrafik. Jag vill med hjälp av matematisk modellering / optimering skapa bättre förutsättningar för effektiva transportlösningar, främst rörande kollektivtrafik men även gällande gods på väg/järnväg.
Förutom att själv forska på transportplanering så har jag även en roll som Biträdande Föreståndare för Styrkeområde Transport, som är ett av LiU:s strategiskt utvalda områden som har stor relevans för vårt samhälle. Det är ett brett och starkt forskningsområde både för LiU och regionen. Forskning och utbildning som är relevant för transportområdet sker vid många olika grupper på flera olika avdelningar vid LiU. Det är alla gruppers olika styrkor och kompetenser som vi nu bygger vidare på genom att koppla samman och utnyttja hela universitetets bredd och kompetens inom transportområdet. Mer information Styrkeområde Transport finns på hemsidan: https://liu.se/forskningsomrade/transport

Publikationer

2023

Nils-Hassan Quttineh, Carl Henrik Häll, Joakim Ekström, Avishai (Avi) Ceder (2023) Integrated solution for electric bus timetabling and vehicle scheduling combined with choices of charging locations Journal of Public Transportation, Vol. 25, Artikel 100055 Vidare till DOI
Tomas Lidén, Carl Henrik Häll (2023) Utformning av underhållsområden på större driftplatser - verksamhetsstudie
William Erlandson, Carl Henrik Häll, Anders Peterson, Christiane Schmidt (2023) Meta-Heuristic for inserting a robust train path in a non-cyclic timetable Transportation planning and technology (Print) Vidare till DOI
Liyun Yu, Carl Henrik Häll, Anders Peterson, Christiane Schmidt (2023) A MILP model for rescheduling freight trains under an unexpected marshalling-yard closure
Liyun Yu, Carl Henrik Häll, Anders Peterson, Christiane Schmidt (2023) A MILP Model for Rescheduling Freight Trains under an Unexpected Marshalling-Yard Closure Book of Abstracts, s. 68-68

2021

Sara Gestrelius, Carl Henrik Häll, Anders Peterson (2021) Capacity Utilization, Travel Time, Stability and Heterogeneity - a Linear Programming Analysis for Railway Timetabling
William Erlandson, Carl Henrik Häll, Anders Peterson, Christiane Schmidt (2021) Meta-Heuristic for Inserting a Robust Train Path in a Non-Cyclic Timetable

2020

Marcus Posada, Carl Henrik Häll (2020) A metaheuristic for evaluation of an integrated special transport service INTERNATIONAL JOURNAL OF URBAN SCIENCES, Vol. 24, s. 316-338 Vidare till DOI

2019

Anders Peterson, Magnus Wahlborg, Carl Henrik Häll, Christiane Schmidt, Behzad Kordnejad, Jennifer Warg, Ingrid Johansson, Martin Joborn, Sara Gestrelius, Johanna Törnquist Krasemann, Sai Prashanth Josyula, Carl-William Palmqvist, Tomas Lidén (2019) Deliverable D 3.1: Analysis of the gap between daily timetable and operational traffic
Carl Henrik Häll, Avishai (Avi) Ceder, Joakim Ekström, Nils-Hassan Quttineh (2019) Adjustments of public transit operations planning process for the use of electric buses Journal of Intelligent Transportation Systems / Taylor & Francis, Vol. 23, s. 216-230 Vidare till DOI