Kritiska studier av social utsatthet, medborgarskap och subalterna rörelser

Carl-Ulrik Schierups forskning förenar kritisk politisk ekonomi med sociologi och kulturstudier i studier av migration, prekarisering, medborgarskap, etnicitet och rasism, nationalism, etniska konflikter och post-kommunistisk omvandling samt nya och gamla sociala rörelser.

Carl-Ulrik Schierup disputerade i socialantropologi (Århus och Stockholms universitet) och sociologi (Umeå universitet). Han har lett flera större forskningsprojekt och forskningsprogram vid Århus universitet, Sydjysk Universitetscenter, Umeå universitet, Arbetslivsinstitutet samt Linköpings universitet. Mellan 2007-2017 ledde han forskningsprogrammet vid Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle (REMESO).

Aktuella forskningsintressen omfattar relationen mellan etnicitet/ras och social klass, social exkludering och prekarisering av arbete och medborgarskap, fackföreningar migration/etnicitet och social förändring, nya subalterna rörelser under nyliberala villkor, globalt och lokalt.

Schierups tidigare forskning omfattar bland annat: studier om migration, socialism och etno-nationella konflikter, inbördeskrig och social reconstruction i socialistiska/post-kommunistiska samhällen med särskilt fokus på före detta Jugoslavien och dess efterföljerstater. 

Forskningsprojekt

Pågående

“Counter-Movement of the Precariat? Global Governance, Labour Market Restructuring and Strategies for Migrant Workers' Rights”. 2009-17 (with Branka Likić-Brborić, Aleksandra Ålund, Anders Neergaard (REMESO) and scholars from Turkey, Mexico, Germany, South Africa, Ireland, Cyprus, Denmark and the United States).
“Paradoxes of Liberalism. Multiculturalism, Nation, and Politics of Belonging”. 2010-17 (with Aleksandra Ålund and Anders Neergaard)

Avslutade

“Migration, Citizenship, and the Welfare State: Comparative Perspectives on social Inclusion and Exclusion”. 1995-2015.
“Labour Rights as Human Rights? Migration, Labour Market Restructuring, and the Role of Civil Society in Global Governance”. 2010-13.
“Trade unions, globalization and transnational solidarity”. 2009-12.
“Social Networks and Institutional Discrimination: A Comparative Study of Recruitment in Large Organisations”. 2006-10 (with Anders Neergaard and Alireza Behtouih).
“Education, Work and Civic Agency in the Multiethnic Metropolis”. 2004-09 (with Aleksandra Ålund).

Forskning

Publikationer

2022

2021

Organisation