Presentation

Min forskning handlar om samspelet mellan lärares matematikundervisning, ämnesinnehåll och elevers möjliga lärande. I min licentiatuppsats som blev färdig 2016 handlar om lärares och elevers användande av laborativa material i bråkundervisningen på mellanstadiet och avhandlingen som blev klar 2021 handlar om hur tal i bråkform representeras.

Jag undervisar i huvudsak på kurser på lärar- och speciallärar/pedagogprogrammet samt KPU, VAL och ULV med fokus på matematikundervisning. Dessutom handleder jag examensarbeten inom de olika lärarprogrammen.

Andra intresseområden som jag har är samverkan mellan skolan och akademin.

PublikationerVisa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll