Fotografi av Cecilia Sveider

Cecilia Sveider

Universitetslektor

Presentation

Min forskning handlar om samspelet mellan lärares matematikundervisning, ämnesinnehåll och elevers möjliga lärande. I min licentiatuppsats som blev färdig 2016 handlar om lärares och elevers användande av laborativa material i bråkundervisningen på mellanstadiet och avhandlingen som blev klar 2021 handlar om hur tal i bråkform representeras.

Jag undervisar i huvudsak på kurser på lärar- och speciallärar/pedagogprogrammet samt KPU, VAL och ULV med fokus på matematikundervisning. Dessutom handleder jag examensarbeten inom de olika lärarprogrammen.

Andra intresseområden som jag har är samverkan mellan skolan och akademin.

Publikationer

2022

Marcus Samuelsson, Joakim Samuelsson, Anja Thorsten, Cecilia Sveider (2022) Lärarstudenters möten med didaktiska dilemman i en virtuell praktik Digitala didaktiska dilemman, s. 165-194

2021

Cecilia Sveider (2021) Representationer av tal i bråkform: En studie om matematikundervisning på mellanstadiet

2019

Marcus Samuelsson, Cecilia Sveider (2019) Beyond Individual Matters: Sloyd Teachers posts in a Facebook group Techneserien : forskning i slöjdpedagik och slöjdvetenskap. B, Vol. 26, s. 1-15

2016

Cecilia Sveider (2016) Lärares och elevers användande av laborativt material i bråkundervisningen i skolår 4-6: Vad görs möjligt för eleverna att erfara?

2013

Margareta Engvall, Cecilia Sveider, Jessica Elofsson (2013) Tutor experiences from municipality Learning Study projects in Mathematics

Organisation