Presentation

Min forskning handlar om samspelet mellan lärares matematikundervisning, ämnesinnehåll och elevers möjliga lärande. I min licentiatuppsats som blev färdig 2016 handlar om lärares och elevers användande av laborativa material i bråkundervisningen på mellanstadiet och avhandlingen som blev klar 2021 handlar om hur tal i bråkform representeras.

Jag undervisar i huvudsak på kurser på lärar- och speciallärar/pedagogprogrammet samt KPU, VAL och ULV med fokus på matematikundervisning. Dessutom handleder jag examensarbeten inom de olika lärarprogrammen.

Andra intresseområden som jag har är samverkan mellan skolan och akademin.

Publikationer

2022

2021

2019

2016

2013

Organisation