Fotografi av Charlotte Löthman

Charlotte Löthman

Doktorand

Mitt forskningsintresse avser frågor relaterade till integration och inkludering av nyanlända barn och elever i svenska utbildningsinstitutioner. 

Forskning

Organisation