Fotografi av Ching-Lien Hsiao

Ching-Lien Hsiao

Universitetslektor, Docent

Docent. Utveckling av elektroniska nitridhalvledare, tunnfilm och komplexa nanostrukturer odlade av magnetron-sputter-epitaxi för tillämpningar av kiroptiska element, elektronik och optoelektronik.

Presentation

Ching-Lien Hsiao är universitetslektor och docent vid Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) vid Linköpings universitet (LiU).

Ching-Lien Hsiao är universitetslektor vid Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) vid Linköpings universitet (LiU). Han fick doktorsexamen i fysik vid National Sun Yat-Sen University, Taiwan, 2004.

Hans doktorandstudie om tillväxten av GaN-nanoroder genom plasmastödd molekylstråleepitaxi (PAMBE) var en banbrytande forskning inom området nanoteknik. Efter doktorsexamen gjorde han fyra år postdoc vid Center for Condensed Matter Sciences, National Taiwan University, Taiwan. 2008 tilldelade han enastående stipendium för postdoc-stipendier under National Science Council (Now, Ministry of Science and Technology) för att utveckla icke-polär InN med PAMBE. Efter 2009 arbetade han som postdoktor, biträdande professor, huvudforskningsingenjör och universitetslektor vid IFM, LiU.

Docent Dr. Ching-Lien Hsiaos forskning fokuserar på utvecklingen av elektroniska klass III-nitrid halvledare, AlN, GaN och InN, tunna filmer och nanostrukturer av magnetron sputter epitaxy (MSE) för framtida industriell produktion. Under tiden studerar han också bildningsmekanismerna för nanostrukturer och utvecklar optiska element med hjälp av komplexa nanostrukturer som odlas med MSE och blickvinkeldeposition.

Ching-Lien Hsiao har publicerat mer än 70 vetenskapliga artiklar. Hans forskning lockar uppmärksamhet och stöds av flera finansieringsinstitutioner i Sverige, såsom Vetenskapsrådet, Energimyndigheten, Olle Engkvists Stiftelse och STINT.

Publikationer

2024

Manoel Alves Machado Filho, William Farmer, Ching-Lien Hsiao, Renato Batista dos Santos, Lars Hultman, Jens Birch, Kumar Ankit, Gueorgui Kostov Gueorguiev (2024) Density Functional Theory-Fed Phase Field Model for Semiconductor Nanostructures: The Case of Self-Induced Core-Shell InAlN Nanorods Crystal Growth & Design Vidare till DOI
Yi-Ling Lo, Aditya Prabaswara, Jui-Che Chang, Samiran Bairagi, Igor Zhirkov, Per Sandström, Johanna Rosén, Kenneth Järrendahl, Lars Hultman, Jens Birch, Ching-Lien Hsiao (2024) Determination of effective Ga/N ratio to control GaN growth behavior in liquid-target reactive magnetron sputter epitaxy Materials Science in Semiconductor Processing, Vol. 176, Artikel 108292 Vidare till DOI
Hui Zeng, Jui-Che Chang, Yuanju Qu, Weimin Wang, Jens Birch, Ching-Lien Hsiao, Jianwu Sun (2024) Interface-Engineered InAlN/Cu2O Photocathode with Accelerated Charge Separation for Boosting Photoelectrochemical Water Splitting Solar RRL Vidare till DOI
Ronaldo Rodrigues Pela, Ching-Lien Hsiao, Lars Hultman, Jens Birch, Gueorgui Kostov Gueorguiev (2024) Electronic and optical properties of core-shell InAlN nanorods: a comparative study via LDA, LDA-1/2, mBJ, HSE06, G0W0 and BSE methods Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP Vidare till DOI
Ray-Hua Horng, Po-Hsiang Cho, Jui-Che Chang, Anoop Kumar Singh, Sheng-Yuan Jhang, Po-Liang Liu, Dong-Sing Wuu, Samiran Bairagi, Cheng-Hsu Chen, Kenneth Järrendahl, Ching-Lien Hsiao (2024) Growth and Characterization of Sputtered InAlN Nanorods on Sapphire Substrates for Acetone Gas Sensing Nanomaterials, Vol. 14, Artikel 26 Vidare till DOI

Forskning

Organisation