Min forskning berör design och analys av algoritmer (särskilt beräkningsgeometri), flygtrafikledning, modellering, optimering, planering av järnvägstrafik.

Kurser

TNFL01; TNSL22; TNK051; Doktorandkurser: Design and Analysis of Algorithms part 1, 2, and 3; Algorithms on-demand courses

Mer om Christiane Schmidt

Christiane Schmidt

Skype

christiane.schmidt

Publikationer

2023

2022

Erik Krohn, Bengt J Nilsson, Christiane Schmidt (2022) Opposing Half Guards 34th Canadian Conference on Computational Geometry

2021

Organisation