Fotografi av Cory Robinson

Cory Robinson

Universitetslektor, Docent

Docent i kommunikationsdesign och forskare med fokus på integritet och etik på nätet.

Presentation

Cory, universitetslektor i kommunikationsdesign och docent i informationssystem, är grundare av Nordic Privacy Center. Han är en inbjuden expert på integritet och personlig data i styrelserna för AI4Peoples 2020 "Health and AI" och "Media+Technology" styrelser. Cory undervisar i kurser i Big Data-etik, integritet i Smart Cities och ämnen inom kommunikationsteknik och internationell marknadsföring.
 
Med fokus på områdena integritet och etik, undersöker hans nuvarande forskning hur känsliga personuppgifter, inklusive biometriska data och hälsodata, avslöjas på internetplattformar och genom övervakningstekniker. Han forskar också kring etiska ramverk för insamling av personuppgifter i bärbara enheter och IoT (Internet of Things). Hans senaste publikation utforskar inflytandet av kulturella värden som tillit, transparens och öppenhet i nordisk nationell AI-politik.
 
Nordic Privacy Center är en forskningsbaserad institution inspirerad av Nordens gemensamma kulturella värderingar om tillit, transparens och öppenhet, med avsikten att informera om policy, uppmuntra progressiv forskning inom teman relaterade till integritet, exempelvis samtycke av användning av personuppgifter inom AI, IoT och e-hälsa. Robinson är docent i kommunikationsdesign på Linköpings universitet vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN).
 

Publikationer

2023

Jo Pierson, Aphra Kerr, Stephen Cory Robinson, Rosanna Fanni, Valerie Eveline Steinkogler, Stefania Milan, Giulia Zampedri, Giulia Zampedri (2023) Governing artificial intelligence in the media and communications sector Internet Policy Review, Vol. 12, s. 28-28 Vidare till DOI

2020

Cory Robinson (2020) Trust, transparency, and openness: How inclusion of cultural values shapes Nordic national public policy strategies for artificial intelligence (AI) Technology in society, Vol. 63, Artikel 101421 Vidare till DOI

2019

Stephen Cory Robinson (2019) No exchange, same pain, no gain: Risk-reward of wearable healthcare disclosure of health personally identifiable information for enhanced pain treatment Health Informatics Journal, Vol. 25, s. 1675-1691 Vidare till DOI

2018

Stephen Cory Robinson (2018) Factors predicting attitude toward disclosing personal data online Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce, Vol. 28, s. 214-233 Vidare till DOI

2017

Stephen Cory Robinson (2017) Self-Disclosure and Managing Privacy: Implications for Interpersonal and Online Communication for Consumers and Marketers Journal of Internet Commerce, Vol. 16, s. 385-404 Vidare till DOI

Forskning

Organisation