Presentation

Cory, universitetslektor i kommunikationsdesign och docent i informationssystem, är grundare av Nordic Privacy Center. Han är en inbjuden expert på integritet och personlig data i styrelserna för AI4Peoples 2020 "Health and AI" och "Media+Technology" styrelser. Cory undervisar i kurser i Big Data-etik, integritet i Smart Cities och ämnen inom kommunikationsteknik och internationell marknadsföring.
 
Med fokus på områdena integritet och etik, undersöker hans nuvarande forskning hur känsliga personuppgifter, inklusive biometriska data och hälsodata, avslöjas på internetplattformar och genom övervakningstekniker. Han forskar också kring etiska ramverk för insamling av personuppgifter i bärbara enheter och IoT (Internet of Things). Hans senaste publikation utforskar inflytandet av kulturella värden som tillit, transparens och öppenhet i nordisk nationell AI-politik.
 
Nordic Privacy Center är en forskningsbaserad institution inspirerad av Nordens gemensamma kulturella värderingar om tillit, transparens och öppenhet, med avsikten att informera om policy, uppmuntra progressiv forskning inom teman relaterade till integritet, exempelvis samtycke av användning av personuppgifter inom AI, IoT och e-hälsa. Robinson är docent i kommunikationsdesign på Linköpings universitet vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN).
 

Publikationer

2023

2020

2019

2018

2017

Publikationer

2023

2020

2019

2018

2017

Relaterad information