Gästprofessor i matematisk statistik

Jag är gästprofessor i matematisk statistik vid Matematiska institutionen, Linköpings universitet, och professor i statistik vid Institutionen för energi och teknik, Sveriges lantbruksuniversitet.

Forskningsprofil

Min forskningsprofil inkluderar linjära modeller, multivariat analys, bilinjära modeller, högdimensionell statistisk analys och matrisalgebra. Mer än 100 granskade artiklar har skrivits och 15 doktorander har handletts. Tre av dessa doktorander har erhållit pris för bästa avhandling i statistik/matematisk statistik i Sverige. Jag har publicerat en bok ”Advanced  Multivariate Statistics with Matrices” och en ny bok “Bilinear Regression Analysis, an Introduction” kommer ut nästa år.

Mitt arbete vid Linköping universitet

I Linköping har jag arbetat mest med Martin Singull men nyligen också börjat arbeta med Xiangfeng Yang. Under åren har vi gemensamt organiserat tre internationella möten (finansierade av Vetenskapsrådet och Nordiska ministerrådet) och gemensamt anordnat sessioner inom större internationella konferenser. Tre doktorander har försvarat sina avhandlingar och ytterligare en är på väg. Femton peer-reviewed artiklar har producerats tillsammans med Martin Singull och ibland andra medförfattare. Ett antal framgångsrika ansökningar har också skrivits.

I samarbete med

CV

Forskning

Doktorander

Tidigare doktorander

Publikationer

2023

2022

2021

Böcker

Recent Developments in Multivariate and Random Matrix Analysis

Omslaget till boken
Festschrift in Honour of Dietrich von Rosen
Edited by Thomas Holgersson and Martin Singull

This volume is a tribute to Professor Dietrich von Rosen on the occasion of his 65th birthday. It contains a collection of twenty original papers. The contents of the papers evolve around multivariate analysis and random matrices with topics such as high-dimensional analysis, goodness-of-fit measures, variable selection and information criteria, inference of covariance structures, the Wishart distribution and growth curve models.

Mer om boken

Organisation