Fotografi av Dietrich von Rosen

Dietrich von Rosen

Gästprofessor

Gästprofessor i matematisk statistik

Jag är gästprofessor i matematisk statistik vid Matematiska institutionen, Linköpings universitet, och professor i statistik vid Institutionen för energi och teknik, Sveriges lantbruksuniversitet.

Forskningsprofil

Min forskningsprofil inkluderar linjära modeller, multivariat analys, bilinjära modeller, högdimensionell statistisk analys och matrisalgebra. Mer än 100 granskade artiklar har skrivits och 15 doktorander har handletts. Tre av dessa doktorander har erhållit pris för bästa avhandling i statistik/matematisk statistik i Sverige. Jag har publicerat en bok ”Advanced  Multivariate Statistics with Matrices” och en ny bok “Bilinear Regression Analysis, an Introduction” kommer ut nästa år.

Mitt arbete vid Linköping universitet

I Linköping har jag arbetat mest med Martin Singull men nyligen också börjat arbeta med Xiangfeng Yang. Under åren har vi gemensamt organiserat tre internationella möten (finansierade av Vetenskapsrådet och Nordiska ministerrådet) och gemensamt anordnat sessioner inom större internationella konferenser. Tre doktorander har försvarat sina avhandlingar och ytterligare en är på väg. Femton peer-reviewed artiklar har producerats tillsammans med Martin Singull och ibland andra medförfattare. Ett antal framgångsrika ansökningar har också skrivits.

I samarbete med

CV

Forskning

Doktorander

Tidigare doktorander

Publikationer

2024

Dietrich von Rosen, Martin Singull (2024) Using the growth curve model in classification of repeated measurements Annals of the Institute of Statistical Mathematics, Vol. 76, s. 511-534 Vidare till DOI
Katarzyna Filipiak, Dietrich von Rosen, Martin Singull, Wojciech Rejchel (2024) Estimation under inequality constraints in univariate and multivariate linear models

2023

Anna Szczepanska-Alvarez, Adolfo Alvarez, Artur Szwengiel, Dietrich von Rosen (2023) Testing Correlation in a Three-Level Model Journal of Agricultural Biological and Environmental Statistics Vidare till DOI
Shuangzhe Liu, Gotz Trenkler, Tonu Kollo, Dietrich von Rosen, Oskar Maria Baksalary (2023) Professor Heinz Neudecker and matrix differential calculus Statistical papers Vidare till DOI
Béatrice Byukusenge, Dietrich von Rosen, Martin Singull (2023) On Residual Analysis in the GMANOVA-MANOVA Model Trends in Mathematical, Information and Data Sciences: A Tribute to Leandro Pardo, s. 287-305 Vidare till DOI
Emelyne Umunoza Gasana, Dietrich von Rosen, Martin Singull (2023) Moments of the Likelihood-based Classification Function using Growth Curves
Emelyne Umunoza Gasana, Dietrich von Rosen, Martin Singull (2023) Edgeworth-type expansion of the density of the classifier when growth curves are classified via likelihood

2022

Béatrice Byukusenge, Dietrich von Rosen, Martin Singull (2022) On the Identification of Extreme Elements in a Residual for the GMANOVA-MANOVA Model Innovations in Multivariate Statistical Modeling: Navigating Theoretical and Multidisciplinary Domains, s. 119-135 Vidare till DOI
Emelyne Umunoza Gasana, Dietrich von Rosen, Martin Singull (2022) Moments of the likelihood-based discriminant function Communications in Statistics - Theory and Methods Vidare till DOI
Felix Wamano, Leonard Atuhaire, Innocent Ngaruye, Dietrich von Rosen, Martin Singull (2022) Estimation of trends in household living standards in Uganda using a GMANOVA-MANOVA model with rank restrictions
Dietrich von Rosen, Martin Singull (2022) Classification of repeated measurements using growth curves
Emelyne Umunoza Gasana, Dietrich von Rosen, Martin Singull (2022) Approximated misclassification errors for the likelihood based discriminant function via Edgetworth-type expansion
Emelyne Umunoza Gasana, Dietrich von Rosen, Martin Singull (2022) The first two cumulants of the (quadratic) likelihood-based discriminant functions
Béatrice Byukusenge, Dietrich von Rosen, Martin Singull (2022) On an Important Residual in the GMANOVA-MANOVA Model Journal of Statistical Theory and Practice, Vol. 16 Vidare till DOI
Shinpei Imori, Dietrich von Rosen, Ryoya Oda (2022) Growth Curve Model with Bilinear Random Coefficients SANKHYA-SERIES A-MATHEMATICAL STATISTICS AND PROBABILITY, Vol. 84, s. 477-508 Vidare till DOI

Böcker

Recent Developments in Multivariate and Random Matrix Analysis

Omslaget till boken
Festschrift in Honour of Dietrich von Rosen
Edited by Thomas Holgersson and Martin Singull

This volume is a tribute to Professor Dietrich von Rosen on the occasion of his 65th birthday. It contains a collection of twenty original papers. The contents of the papers evolve around multivariate analysis and random matrices with topics such as high-dimensional analysis, goodness-of-fit measures, variable selection and information criteria, inference of covariance structures, the Wishart distribution and growth curve models.

Mer om boken

Organisation