Gästprofessor i matematisk statistik

Jag är gästprofessor i matematisk statistik vid Matematiska institutionen, Linköpings universitet, och professor i statistik vid Institutionen för energi och teknik, Sveriges lantbruksuniversitet.

Forskningsprofil

Min forskningsprofil inkluderar linjära modeller, multivariat analys, bilinjära modeller, högdimensionell statistisk analys och matrisalgebra. Mer än 100 granskade artiklar har skrivits och 15 doktorander har handletts. Tre av dessa doktorander har erhållit pris för bästa avhandling i statistik/matematisk statistik i Sverige. Jag har publicerat en bok ”Advanced  Multivariate Statistics with Matrices” och en ny bok “Bilinear Regression Analysis, an Introduction” kommer ut nästa år.

Mitt arbete vid Linköping universitet

I Linköping har jag arbetat mest med Martin Singull men nyligen också börjat arbeta med Xiangfeng Yang. Under åren har vi gemensamt organiserat tre internationella möten (finansierade av Vetenskapsrådet och Nordiska ministerrådet) och gemensamt anordnat sessioner inom större internationella konferenser. Tre doktorander har försvarat sina avhandlingar och ytterligare en är på väg. Femton peer-reviewed artiklar har producerats tillsammans med Martin Singull och ibland andra medförfattare. Ett antal framgångsrika ansökningar har också skrivits.

I samarbete med
Visa/dölj innehåll

CV
Visa/dölj innehåll

Forskning
Visa/dölj innehåll

Doktorander
Visa/dölj innehåll

Tidigare doktorander

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2020

2019

2018

Organisation
Visa/dölj innehåll