Presentation

Efter en karriär som forskare i kemi, hjälper jag nu LiU:s forskare på olika sätt med publicering. Det innebär arbete med LiU:s tidskrifter, med konferensstöd och publicering av avhandlingar.

Följ mitt flöde på twitter:
 
Jag har tidigare varit anställd som forskare inom beräkningskemi.

Akademiska meriter:
Filosofie Magister i Kemi med inriktning matematik, Linköpings universitet, 2005
Filosofie Doktor i Kemi/Biofysikalisk kemi, Örebro universitet, 2010
 
Se även min profiler på:

Google Scholar

ORCID

ResearchGate

LinkedIn

Publikationer i urval

Artiklar, böcker och konferensbidrag

2018

2017