Fotografi av Ehab Abu Sa'a

Ehab Abu Sa'a

Doktorand

Doktorand med flerårig erfarenhet från industri. Jag brinner för samarbete mellan universitet och industri, kunskapsekosystem och kunskapsdelning. Strävar efter att förstå hur skapad kunskap kan optimeras inom UIC.

Att dra nytta av gemensamt skapad kunskap i samarbetet mellan universitet och industri

Samarbetet mellan universitet och industri har potential att skapa mervärde genom att möjliggöra för parterna att kombinera sina resurser. Trots massiva insatser och investeringar för att främja samarbete mellan universitet och industri, återstår en låg grad av engagemang och bristande samarbete.

Tidigare forskning har tittat på den akademiska synvinkeln av samarbetet mellan universitet och industri (UIC), men det finns ett ökande behov av en mer balanserad förståelse som också beaktar det industriella perspektivet.

Universitet betraktas vanligtvis som den främsta källan till kunskap. Dessutom har befintlig litteratur lagt stor vikt vid rollen av tidigare erfarenhet av UIC för att uppnå önskvärda resultat, vilket kan lämna oerfarna industriella företag med otillräcklig kunskap om hur man hämtar värde från UIC. Det finns brist på forskning om det potentiella inflytandet av UIC på det större ekosystemet.

Denna forskning går bortom konventionella resultat av samarbetet mellan universitet och industri, såsom publikationer, patent, licensiering och andra konkreta resultat, för att utforska aspekter som är relaterade till kunskapsdelning i förkonkurrenskraftiga UIC, vilka inte har undersökts tillräckligt men påverkar möjligheterna att dra nytta av kunskap. Syftet är därför att utforska organisatoriska metoder relaterade till kunskapsdelning och hur gemensamt skapad kunskap i UIC kan utnyttjas. Den centrala forskningsfrågan är: hur kan gemensamt skapad kunskap utnyttjas i samarbetet mellan universitet och industri?

Läs mer om detta i en artikel: Leveraging co-created knowledge: Perspectives on University-Industry Collaboration

 

Korta fakta

Erfarenhet

 • 2008-2009, SKF (Steyr), Product Development Engineer
 • 2009-2011, MS-pharma, Supply Chain Management
 • 2013-2018, Medical services corps (UAE), Supply Chain Management
 • 2018-2020, Higher Colleges of Technology, Supply Chain Management

Utbildning

 • Industriell ingenjör, 2008
 • MSc Innovation Management and Product Development, 2013

Uppdrag

Forskarutbildningsrådet (FUR), 2020-nutid, Doktorandrepresentant

Publikationer

Undervisning

Mina undervisningsåtaganden omfattar en rad masternivåkurser, inklusive men inte begränsade till Innovationsledning, Ledarskap, Entreprenörskap, Organisations teori och Projektledning. Jag engagerar mig aktivt i att skapa en givande lärmiljö genom att kombinera teoreti med praktiska moment. Dessutom handleder jag årligen masteruppsatsprojekt, där jag vägleder studenter genom  hela processen. Min hängivenhet ligger inte bara i att förmedla kunskap utan också i att inpränta kritiskt tänkande och praktiska färdigheter för att rusta studenter för framgång inom sina respektive områden.

Kurser:

 • TEIO90 Innovationsledning
 • TEIO32 Industriell projektledning
 • TEIO47 Projektledning och organisation
 • 799G52 InGenious - tvärdisciplinärt utvecklingsprojekt
 • CDIO Entrepreneurship

Organisation

Nyheter