12 mars 2024

I dagens värld har den digitala transformationen blivit en nödvändighet för att industriföretag ska vara konkurrenskraftiga. Ett sätt att skynda på processen och ta vara på kunskap inom industrin är att vara en del av University-Industry Collaboration (UIC).

Ehab Abu Sa'a, doktorand vid avdelningen Projekt, innovationer och entreprenörskap.
Teiksma Buseva

I Sverige finns det något som kallas för University-Industry Collaboration (UIC). Det är när universitet samarbetar med olika företag och organisationer för att dra nytta av varandras resultat och effekter. Det här samarbetet kan ske på olika sätt, antingen genom enstaka partnerskap eller genom att flera parter går ihop i konsortium.

Ehab Abu Sa'a, doktorand vid avdelningen Projekt, Innovationer och Entreprenörskap, Linköpings universitet och Fredrik Asplund, docent i cyberfysiska system vid KTH har nyligen ägnat sig åt forskning med fokus på värdet av UIC.

– Det här arbetet skiljer sig från traditionell forskning om University-Industry Collaboration. Fokus brukar oftast ligga på kunskapsdelning mellan universitet och industrier. Den här studien riktar sig i stället mot att utforska hur UIC kan möjliggöra branschöverskridande kunskapsdelning, säger Ehab Abu Sa’a, doktorand vid Avdelningen för projekt, innovationer och entreprenörskap, Linköpings universitet.

Gränsöverskridande lärande och kunskapsdelning

Företag från olika industriella bakgrunder kan ha olika nivåer av kunskap och erfarenheter kopplade till gemensamma ämnen av intresse. Det skapar en möjlighet till gränsöverskridande lärande och kunskapsöverföring mellan industriella parter. Dock finns det inte så mycket forskning om hur användningen av UIC kan möjliggöra kunskapsdelning mellan branscher.

Vi fann att olika UIC-strukturer underlättade skapandet av gemensamma plattformar och möjliggjorde kunskapsdelning mellan industriella parter.

UIC-strukturen med fokus på forskning utvecklade en samsyn mellan parter om vilken forskning som behövs. Det utvecklade möjligheter att dela kunskap mellan industriella parter, främst genom olika event. UIC-strukturen med fokus på nätverkande utvecklade i sin tur en social nätverksplattform som underlättade relationsbyggande mellan olika industriella parter och möjliggjorde informell kunskapsdelning.

– Att vara i en icke-konkurrensutsatt miljö visade sig vara en avgörande faktor för att möjliggöra kunskapsdelning mellan branscher under UIC-konsortium. Varaktigheten på samarbetet var ett tecken på stabilitet och var viktigt för relationsbyggandet, men också för kunskapsdelning mellan olika aktörer, säger Ehab Abu Sa’a.

Skillnaden mellan universitet och industrier

Universiteten gör mycket vetenskaplig forskning och har andra mål och tidslinjer jämfört med industrier. Universiteten fokuserar på att generalisera och publicera kunskap i det långa loppet. Industrier prioriterar i stället specifika produkter och kortsiktiga mål, och hemlighåller ofta information. Det gör det svårt för kunskap att överföras och tas i bruk, inte bara mellan universitet och industri men också mellan olika branscher.

Forskningen visar att det är viktigt att vara medveten om att tekniken snabbt går framåt och att UIC har mycket outnyttjad potential genom kunskapsdelning mellan olika branscher. Den samlande erfarenheten och kunskapen i en bransch kan vara till stor nytta för företag i andra branscher som ger sig in på nya domäner. På så sätt kan det bespara företagen både tid och arbete.

Ehab Abu Sa'a, doktorand vid avdelningen Projekt, innovationer och entreprenörskap.
Ehab Abu Sa'a, doktorand vid avdelningen Projekt, innovationer och entreprenörskap.Teiksma Buseva

– Den här studien visar att användning av UIC har ett värde för att möjliggöra kunskapsdelning mellan olika branscher. Och att samarbete fungerar för att bättre förstå hur man kan underlätta och möjliggöra kunskapsdelning och följaktligen utnyttja kunskapen inom UIC, säger Ehab Abu Sa’a.

Det är absolut nödvändigt att hitta lösningar för att kunna integrera spetskunskap och utveckla innovationsförmåga. Att förstå hur UIC kan främja kunskapsdelning mellan olika branscher är avgörande för att maximera de potentiella fördelarna med samarbetsprojekt.

Länk till abstract.   

Forskarutbildning vid IEI

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Studentsångare tågar på Valborg

Valborgstradition fyller 50 år

På valborgsmässoafton blir det som traditionen bjuder, vårsånger, vårtal och mösspåtagning med manskören Linköpings Studentsångare på Borggården utanför Linköpings slott. I år firar traditionen 50-årsjubileum.

En man som håller händerna runt en illustration av ett hjärta.

Pristagaren: ” Jag vill lära mig så mycket som möjligt om hur kroppen fungerar”

Tino Ebbers är 2024 års mottagare av Onkel Adams pris för framstående forskning vid Medicinska fakulteten. Hans forskning befinner sig i gränslandet mellan medicin och teknik och fokuserar på sjukdomar i hjärtat och blodkärlen.

Porträtt av kvinna (Seetha Murty)

Två förkämpar för barnen blir hedersdoktorer

Den indiska rektorn Seetha Murty har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med barns och ungas lärande. Den amerikanska professorn Cindy W. Christian har ägnat sin karriär åt att utveckla omhändertagandet av misshandlade barn.