Fotografi av Elin Carlsson Malm

Elin Carlsson Malm

Universitetsadjunkt

Jag är lärare och specialistsjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård, arbetar kliniskt i Östergötland. Jag har utbildat kollegor och studenter i mer än 15 år. På LiU undervisar jag främst i färdighetsträning, simuleringar och akutsjukvård.

Ambulanssjukvård och undervisning

Jag undervisar på Sjuksköterskeprogrammet i Norrköping och Linköping samt andra program vid Medicinska Fakulteten.

Jag undervisar mest på Clinicum, Medicinska Fakultetens eget KTC, flertalet praktiska färdighetstränings moment, exempelvis Hjärt-lungräddning (HLR) och Perifer venkateter (PVK). Jag är simuleringspedagog och ingår i en grupp som utbildar lärare, genomför och vidareutvecklar den pedagogiska formen medicinsk simulering, för alla program vid Medicinska Fakulteten. 

I mina undervisande uppdrag ingår även att ge föreläsningar, göra bedömningar vid seminarier, genomföra studieuppgifter, vara basgruppshandledare, kontaktlärare för studenter på den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) och examinerande moment av olika karaktär, exempelvis terminsexaminationer.

Uppdrag och utbildning

Simulering Clinicum

Jag ingår i en grupp simuleringspedagoger genom Clinicum på Medicinska fakulteten.

Som simuleringspedagog undervisar jag studenter vid simuleringstillfällen på Clinicum i Norrköping och Linköping. Vid simuleringsövningarna deltar studenter från olika program inom Medicinska fakulteten. I uppdraget ingår att utbildar lärare och vidareutvecklar den pedagogiska formen medicinsk simulering, för alla program vid Medicinska fakulteten.

 

Samverkan med omgivande samhälle

Eftersom jag parallellt med mitt undervisningsuppdrag arbetar kliniskt i ambulans samt undervisar på Katastrofmedicinskt Centrum – KMC (Region Östergötland), finns en naturlig samverkan mellan kliniskt arbete och undervisning.

HT21 utökade LiU sin samverkan med Linnéuniversitetet. Sedan dess är jag  studiegruppsansvarig för studenter som läser specialistsjuksköterskeutbildning inriktning ambulans vid Linnéuniversitetet.

 

Min utbildning

 • Leg. Sjuksköterska 2002
 • Instruktör Prehospital sjukvårdsledning (PS) LiÖ 2006

 • Instruktör Prehospital Trauma Life Support (PHTLS) 2011

 • Leg. Specialistsjuksköterska med inriktning mot Ambulanssjukvård 2011
 • Magisterexamen i Omvårdnad 2011
 • Instruktör Vuxen HLR med defibrillering D-HLR instruktör 2012
 • Kvalificerad beslutsfattning vid allvarlig händelse, LiÖ/KMC 2013
 • Instruktör PS+ (vidare utbildning i PS) 2013
 • Introduktion till PBL och basgruppshandledare LiU 2013
 • Instruktör Barn HLR 2013
 • Instruktör DIMS, simulering 2015
 • Lärande och kunskap (LoK) LiU 2018
 • Avancerad kurs för instruktörer i patientsimulering CAMES 2019

Organisation