Fotografi av Elin Carlsson Malm

Elin Carlsson Malm

Universitetsadjunkt

Jag är specialistsjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård och arbetar kliniskt inom ambulanssjukvården i Östergötland. I mer än tio år har jag arbetat med utbildning och kompetensutveckling i olika former för ambulanspersonal.

Ambulanssjukvård och undervisning

Jag undervisar på Sjuksköterskeprogrammet i Norrköping och Linköping. 

Jag är bland annat basgruppshandledare, kontaktlärare för studenter på den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) samt lärare vid flertalet praktiska färdighetsmoment, exempelvis Hjärt-lungräddning (HLR) och Perifer venkateter (PVK).

I mina undervisande uppdrag ingår även att ge föreläsningar, vara instruktör vid simuleringsövningar, göra bedömningar vid seminarier, genomföra studieuppgifter och examinerande moment av olika karaktär, exempelvis terminsexaminationer.

UtbildningsprogramVisa/dölj innehåll

Uppdrag och utbildningVisa/dölj innehåll

Simuleringsgruppen Clinicum

Jag ingår i en simuleringsgrupp via uppdrag av Clinicum på Medicinska fakulteten.

Jag är operatör och instruktör vid olika simuleringstillfällen på Clinicum i Norrköping och Linköping. Vid simuleringsövningarna deltar studenter från olika program inom Medicinska fakulteten.


Samverkan med omgivande samhälle

Eftersom jag parallellt med mitt undervisningsuppdrag arbetar kliniskt i ambulans samt undervisar på Katastrofmedicinskt Centrum – KMC (Region Östergötland), finns en naturlig samverkan mellan kliniskt arbete och undervisning.

Min utbildning

  • Leg. Sjuksköterska 2002
  • Leg. Specialistsjuksköterska med inriktning mot Ambulanssjukvård 2011
  • Magisterexamen i Omvårdnad 2011

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll