elica35

Elin Carlsson Malm

Universitetsadjunkt

Jag är specialistsjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård och arbetar kliniskt inom ambulanssjukvården i Östergötland. I mer än tio år har jag arbetat med utbildning och kompetensutveckling i olika former för ambulanspersonal.

Ambulanssjukvård och undervisning

Jag undervisar på Sjuksköterskeprogrammet i Norrköping och Linköping. 

Jag är bland annat basgruppshandledare, kontaktlärare för studenter på den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) samt lärare vid flertalet praktiska färdighetsmoment, exempelvis Hjärt-lungräddning (HLR) och Perifer venkateter (PVK).

I mina undervisande uppdrag ingår även att ge föreläsningar, vara instruktör vid simuleringsövningar, göra bedömningar vid seminarier, genomföra studieuppgifter och examinerande moment av olika karaktär, exempelvis terminsexaminationer.

Utbildningsprogram

Uppdrag och utbildning

Simuleringsgruppen Clinicum

Jag ingår i en simuleringsgrupp via uppdrag av Clinicum på Medicinska fakulteten.

Jag är operatör och instruktör vid olika simuleringstillfällen på Clinicum i Norrköping och Linköping. Vid simuleringsövningarna deltar studenter från olika program inom Medicinska fakulteten.


Samverkan med omgivande samhälle

Eftersom jag parallellt med mitt undervisningsuppdrag arbetar kliniskt i ambulans samt undervisar på Katastrofmedicinskt Centrum – KMC (Region Östergötland), finns en naturlig samverkan mellan kliniskt arbete och undervisning.

Min utbildning

  • Leg. Sjuksköterska 2002
  • Leg. Specialistsjuksköterska med inriktning mot Ambulanssjukvård 2011
  • Magisterexamen i Omvårdnad 2011

Relaterat innehåll