Fotografi av Elin Wigge Elwin

Elin Wigge Elwin

Administratör

Huvudsakliga arbetsuppgifter

  • Avdelningsadministration på avdelning ASC (Avdelningen för åldrande och social förändring)
  • Grundutbildningsadministration på program: Kandidatprogrammet i språk, litteratur och medier (SLM)
  • Grundutbildningsadministration på fristående kurser i ämnet: Litteraturvetenskap, Medie- och kommunikationsvetenskap, Retorik, Svenska språket, Äldre och åldrande
  • Beställare för ASC, KLS, Språkcentrum 
  • Fakturamottagare, ASC
  • Flexibel resebokare, ASC 
  • Utbildad i Första hjälpen och HLR
 

Jag jobbar med

Organisation