Huvudsakliga arbetsuppgifter

Jag är utbildningsadministratör på Campus Valla för: 

  • Historia
  • Litteraturvetenskap
  • Medie- och kommunikationsvetenskap 
  • Svenska
  • Språk, litteratur och media, kandidatprogram
  • Språkcentrum (Retorik)

Kontakta mig om du har frågor bl.a. om: 

  • Mottagandet av nya studenter: utskick, reservantagning och upprop
  • Betygsrapportering, resultatuppföljning i Ladok
  • Publicering av examensuppsatser
  • Kursadministration i Lisam
 

Organisation
Visa/dölj innehåll