Presentation

Jag är doktorand i pedagogik och forskar om bedömningar som kommuniceras i betygs- och utvecklingssamtal i årskurs 4-6. Mina forskningsintressen rör bedömning och institutionella samtal i skolan, samt metoder för att analysera samtal och interaktion.

Publikationer

2022

2021

2020

2018

Forskningsnätverk

Organisation