Forskning om bedömning

Vågskål.
eyup zengin

Forskning om bedömning (FoB) är ett nätverk av forskare vid Linköpings universitet som utifrån ett brett samhällsvetenskapligt perspektiv intresserar sig för frågor om bedömning och betyg i utbildningssammanhang.

Bedömningar är många gånger ett väsentligt verktyg för att göra didaktiska val och fatta beslut inom pedagogiska verksamheter. Bedömningar har konsekvenser för de som är involverade i eller berörs av dem. Vi vet sedan tidigare att bedömningar påverkar bland annat lärande, studieprestationer, motivation, självtillit, självkänsla och studieval. Arbetet med bedömning beskrivs ofta som komplext och mångfasetterat. Den som bedömer har att ta ställning till vad som ska bedömas, vilken information som ska samlas in och hur informationen ska tolkas, användas och kommuniceras i olika didaktiska och sociala sammanhang. Krav på höga resultat, konkurrens om elever och förväntningar på likvärdiga bedömningar skapar också emellanåt såväl praktiska utmaningar som etiska dilemman för pedagoger och lärare.

I nätverket vill vi därför bidra med kunskap och kunskapsspridning om bedömning som fenomen i olika utbildningssammanhang.

Forskningsområden

Nedan framgår de projekt som nu är
aktuella för nätverkets medlemmar:

Ämnesdidaktiskt inriktad klassrumsbedömning

Kommunikation av bedömning

Betygssättning

Vuxnas lärande

Konsekvenser av bedömningar

Publikationer

Här hittar du publikationer av forskare i nätverket som behandlar forskning om bedömning. Till publikationslistan i Diva.

Relaterad information

Kontakt

Organisation