Forskning om bedömning

Vågskål.
eyup zengin

Forskning om bedömning (FoB) är ett nätverk av forskare vid
Linköpings universitet som utifrån ett brett samhällsvetenskapligt perspektiv
intresserar sig för frågor om bedömning och betyg i utbildningssammanhang. 

Bedömningar är många gånger ett väsentligt verktyg för att göra didaktiska val och fatta beslut inom pedagogiska verksamheter. Bedömningar har konsekvenser för de som är involverade i eller berörs av dem. Vi vet sedan tidigare att bedömningar påverkar bland annat lärande, studieprestationer, motivation, självtillit, självkänsla och studieval. Arbetet med bedömning beskrivs ofta som komplext och mångfasetterat. Den som bedömer har att ta ställning till vad som ska bedömas, vilken information som ska samlas in och hur informationen ska tolkas, användas och kommuniceras i olika didaktiska och sociala sammanhang. Krav på höga resultat, konkurrens om elever och förväntningar på likvärdiga bedömningar skapar också emellanåt såväl praktiska utmaningar som etiska dilemman för pedagoger och lärare.

I nätverket vill vi därför bidra med kunskap och kunskapsspridning om bedömning som fenomen i olika utbildningssammanhang.

Pågående projektVisa/dölj innehåll

Nedan framgår de projekt som nu är
aktuella för nätverkets medlemmar:

Ämnesdidaktiskt inriktad klassrumsbedömning

 • Framåtsyftande bedömningar och anpassningar av tidig läsundervisning (Stefan Gustafsson, Ulrika Andersson)
 • Bedömning och skrivande på mellanstadiet (Magnus Jansson)
 • Bedömning vid grupparbete (Johan Forsell)
 • Bedömningspraktik i samhällskunskap (Tobias Jansson)

Kommunikation av bedömning

 • Bedömningar i skolans formella samtal (Elisabeth Tenglet)
 • Återkoppling i digital kontext (Agneta Grönlund)
 • Återkoppling i lågstadieklassrum (Elisabeth Eriksson)

Betygssättning

 • Försöksverksamheten med betyg från årskurs 4 (Håkan Löfgren, Fredrik Alm)
 • Extern påverkan på lärares betygsättning (Fredrik Alm)

Vuxnas lärande

 • Validering av vuxnas kunskap och kompetens (Per Andersson, Sol Morén)

Konsekvenser av bedömningar

 • Etiska dilemman i lärares bedömningspraktik (Elisabeth Eriksson, Tobias Jansson, Fredrik Alm)
 • Bedömning och prestationsemotioner (Håkan Löfgren, Agneta Grönlund)

PublikationerVisa/dölj innehåll

Här hittar du publikationer av forskare i nätverket som behandlar forskning om bedömning. Till publikationslistan i Diva.

Relaterad informationVisa/dölj innehåll

KontaktVisa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll