Fotografi av Emelie Fälton

Emelie Fälton

Universitetsadjunkt

Hur kan analyser av visuella medieproduktioner ge oss insikter i hur olika fenomen förstås och formas i våra samhällen? Hur kan sådana medieproduktionerna inte bara spegla, utan även ha en inverkan på hur vi ser på oss själva och vår omvärld?

Jag forskar om visuell kultur  

Idag lever många av oss i samhällen där visuella dimensioner är en stor del av hur vi uttrycker oss och skapar mening. Vi tar fotografier för att fånga ögonblick, spelar tv-spel som låter oss besöka virtuella världar, kommunicerar med varandra genom att skicka memes i sociala medier och reser till platser för att uppleva attraktioner som anses vara värda att beskåda. Allt detta är del av våra visuella kulturer. 

Visuell kultur omfattar de sätt genom vilka människor skapar, tolkar och kommunicerar genom visuella element och uttrycksformer. I min forskning har jag särskilt kommit att fokusera på hur miljöfrågor porträtteras och konstrueras i våra visuella kulturer.

Ett av mina största fokus har varit att analysera hur relationer mellan något "mänskligt" och "naturligt" konstrueras och uttrycks genom olika visuella medieproduktioner. I relation till detta har jag bland annat analyserat spelfilmer, marknadsföringsmaterial, informationsskyltar, konstverk  och Instagraminlägg.

Analyser av visuella medieproduktioner kan ge oss förståelser för nutida samhällens föreställningsvärldar, såväl som för dåtida samhällens. Visuella kulturer har alltid varit en del av våra mänskliga samhällen och kommer fortsätta vara det i framtiden också. I min forskning har jag framför allt fokuserat mina analyser på visuella material som har producerats från sent 1800-tal fram till vår nutid.

Genom min forskning hoppas jag kunna bidra med förståelser för hur det visuella är en del av våra sociala liv, varför visuella material är viktiga att analysera och hur visuellt orienterade tillvägagångssätt kan bli en del i forskares verktygslådor. 


Norrköpings beslutsarena.

Här analyserar jag och Johan Hedrén ett stort material bestående av fotografier. Vi befinner oss i Norrköpings beslutsarena.  Foto: Emelie Fälton

 

Publikationer

2023

Emelie Fälton (2023) Descendants of the modernist museum: tracing the musealisation of Swedish national parks Visual Studies, Vol. 38, s. 81-100 Vidare till DOI

2022

Polina Ignatova, Emelie Fälton (2022) Miljöproblem i havsmonstrets värld
Emelie Fälton, Polina Ignatova (2022) Miljöproblem i havsmonstrens värld
Emelie Fälton, Polina Ignatova (2022) Journey through Imaginative and Material Landscapes: Visual Storytelling in the Nordic Myths Exhibition, Nationalmuseum of Sweden Imaginative Landscapes in Visual Media
Emelie Fälton, Therese Asplund, Ann-Sofie Kall (2022) Narratives of the relationship between the human and the non-human within Agenda 2030 Other than Human World: Emerging Vegetal Communication in the Public Space

I media

Debatt i Universitetsläraren

Tvärvetenskap uppmärksammas alltmer och lyfts fram som ett bidrag till lösandet av samhällsproblem. Trots det kvarstår ofta krav på en traditionell disciplinär bakgrund, vilket innebär hinder för tvärvetenskapliga forskare. Det skriver doktoranderna Emelie Fälton och Maria Jernnäs i ett öppet brev till akademin i Universitetsläraren. Till Missgynna inte tvärvetare

Temapodden

I detta femte avsnitt av Temapodden medverkar Emelie Fälton som diskuterar hur vi ser på naturen som omger oss och hur vi väljer att framställa vår natur. Här kan du lyssna på podden.

Temapodden.

Fakultet podcast

Sverige var under tidigt 1900-tal först i Europa att etablera nationalparker. Idag är parkerna populära besöksmål som lockar till sig turister både från Sverige och andra länder och det finns en förhoppning att de ska bli några av Europas populäraste destinationer för naturturism. Men vad händer när man både vill skydda naturen från mänsklig påverkan och anpassa den efter turisterna, och vad är det egentligen vi bjuds in till att uppleva? Lyssna på poddavsnittet här.

Profilbild för podcasten Fakultet.

Organisation och forum

Undervisning

Forskare som jag samarbetar med

Akademiska högtiden

I mitt arbete som fakultetsmarskalk är jag involverad i att planera och genomföra Linköpings universitets promovering, där doktorer, professorer, hedersdoktorer och jubileumsdoktorer installeras.