Den icke-mänskliga världen i svenska nationalparker 

I min forskning intresserar jag mig för hur den icke-mänskliga
världen (ofta omnämnd som natur) konstrueras genom nationalparksturismen, vilket påverkar samhälleliga föreställningar kring vad och hur natur är, men också hur den ska behandlas, bevaras och värderas

I många västerländska samhällen har begreppet natur kommit att bli ett av vår tids mest använda nyckelord, som representerar allt som inte är en produkt av mänsklig aktivitet – den icke-mänskliga världen. Vad som ofta glöms bort är naturens sociala dimensioner, nämligen hur våra sätt att skapa mening och representera naturen faktiskt är vad som konstruerar den men också vår förståelse för den. Med andra ord säger allt det vi anser oss veta om naturen precis lika mycket om oss själva som den värld vi kallar natur.

En typ av institution som bygger på idén om att skydda naturen och visa upp den för besökare är nationalparker. Sedan de första nationalparkerna etablerades i Sverige år 1909 har relationen mellan dem och turismen svängt rejält. Initialt sågs turismen som en viktig del i parkerna, men med flera kritiska röster riktade mot dess inverkan på nationalparkernas natur dalade den ut och förblev i skuggan av andra verksamheter. Tiden gick och för ungefär tjugo år sedan började inställningen till turismen att ändras. Strategier togs fram och satsningar gjordes som förde samman naturskydd och turism. Idag har detta turistiska skifte blommat ut rejält och nationalparkerna är populära besöksmål för naturturism.

Hamrä Nationalpark. I dag finns det 30 nationalparker som spänner från norr till söder. Många av dessa fungerar som populära besöksmål för naturturister. Foto Emelie Fälton

I min avhandling intresserar jag mig för hur nationalparksturismen som praktik konstruerar den icke-mänskliga världen genom dess meningsskapande. För att möjliggöra detta analyserar jag historiskt och nutida material producerade inom olika delar av nationalparksturismen: pedagogiska installationer i parkerna, statliga styrdokument, turisminformationsmaterial,  material producerat av turistorganisationer, men också turisters egna berättelser. Genom att fokusera på representationer av den icke-mänskliga världen reder jag ut och problematiserar våra föreställningar och meningsskapande, men även de implikationer som dessa kan resultera i.

Nationalpark.En stor del av mitt analytiska arbete har skett i nationalparkerna, där jag analyserat nyligen installerade pedagogiska installationer. Här i Tivedens nationalpark. Foto Emelie Fälton

Något annat som jag intresserar mig för mycket i min avhandling är metodutveckling, där jag framförallt utforskar nya sätt att arbeta med metoder inspirerade av visuell kultur och diskursanalys. Här intresserar jag mig för hur det visuella är en del av det sociala och vice versa men också hur ett diskursanalytiskt perspektiv inte bara kan synliggöra normer och representationer men också maktrelationer, sanningsregimer och kunskapsanspråk.

Norrköpings beslutsarena.Här provar jag och min handledare Johan Hedrén nya sätt att analysera stora bildmaterial i Norrköpings Beslutsarena. Foto Emelie Fälton

PublikationerVisa/dölj innehåll

Forskningsprogram & NätverkVisa/dölj innehåll

NyheterVisa/dölj innehåll

I mediaVisa/dölj innehåll

Drivhuset klimatfestival

A Climate Festival that Crossed Borders

"It has almost been three months since I, together with two colleagues, could enjoy the climate festival that we had been planning for almost half a year. It was pure pleasure to finally being able to harvest the fruit of our work. I would lie if I said it was easy to organize a climate festival, but I would also lie if I would say that it was not one of the most inspirational things I have done". 

Till The Seed Box Blog

Maher and Sousou Cissoko spelar på Drivhuset klimatfestivalMaher and Sousou Cissoko spelar världsmusik med rötter från både Sverige och Senegal. Foto: Emelie Fälton

Debatt

Missgynna inte tvärvetare!

Tvärvetenskap uppmärksammas alltmer och lyfts fram som ett bidrag till lösandet av samhällsproblem. Trots det kvarstår ofta krav på en traditionell disciplinär bakgrund, vilket innebär hinder för tvärvetenskapliga forskare. Det skriver doktoranderna Emelie Fälton och Maria Jernnäs i ett öppet brev till akademin i Universitetsläraren. 


Till Missgynna inte tvärvetare

Doktoranderna Emelie Falton och Maria JernnäsEmelie Fälton och Maria Jernnäs doktorerar i miljövetenskap.

PoddVisa/dölj innehåll

Fakultet Essä

Naturskydd och nationalparker - men ökar vi istället klyftan till naturen?

Vad händer när man både vill skydda naturen i nationalparker från mänsklig påverkan och anpassa den efter turisterna, och vad är det vi egentligen bjuds in till att uppleva? Inläsning av Emelie Fälton.

Temapodden

I detta femte avsnitt av Temapodden medverkar Emelie Fälton som diskuterar hur vi ser på naturen som omger oss och hur vi väljer att framställa vår natur.

CVVisa/dölj innehåll

Examen

 • 2016
  Antagen som doktorand vid Tema Miljöförändring
 • 2016
  Masterexamen i miljövetenskap med inriktning mot hållbar utveckling
 • 2014
  Kandidatexamen i turismvetenskap med inriktning mot naturmiljöer och kulturarv

Undervisning

 • Kultur, samhälle, mediegestaltning (kandidatprogram)

 • Miljövetare (kandidatprogram)

 • Samhälls- och kulturprogrammet (kandidatprogram) 

 • Science for Sustainable Development (masterprogram)

Forskningsvistelser

 • Gästdoktorand på Tema Q, Institutionen för kultur och samhälle, Linköpings universitet, oktober-december 2020 

Arrangemang

 • Arrangör av Drivhuset En klimatfestival över gränserna. 18-19 November 2017
 • Arrangör av Sustainable Future (Framtidsveckan) 21 April, 2016

HandledareVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll