Fotografi av Emelie Fälton

Emelie Fälton

Universitetslektor

Jag forskar om mänskliga sätt att se den icke-mänskliga världen och vår relation till den. Framförallt fokuserar jag på hur sådana sätt att se konstrueras och görs möjliga inom naturturismen och dess visuella kultur.

Problematiserar sätt att se den icke-mänskliga världen  

I min forskning problematiserar jag mänskliga sätt att se den icke-mänskliga världen (ofta omnämnd som natur) som konstrueras och blir möjliga genom olika praktiker. Framförallt turistiska praktiker, med en betoning på naturturism. 

I många västerländska samhällen har begreppet natur kommit att bli ett av vår tids mest använda nyckelord, som representerar allt som inte är en produkt av mänsklig aktivitet – den icke-mänskliga världen. Vad som ofta glöms bort är naturens sociala dimensioner, nämligen hur våra sätt att se och representera naturen faktiskt är vad som konstruerar den men också vår förståelse för den. Med andra ord säger allt det vi anser oss veta om naturen precis lika mycket om oss själva som den värld vi kallar natur.

En typ av institution som bygger på idén om att skydda naturen och visa upp den för besökare är nationalparker. I min avhandling fokuserade jag på sätt att se den icke-mänskliga världen som möjliggörs av den svenska nationalparksturismen och dess visuella kultur. För att analysera detta analyserade jag historiskt och nutida material av visuell karaktär producerade inom olika delar av nationalparksturismen: installationer i parkerna, statliga styrdokument, turisminformationsmaterial, material producerat av turistorganisationer, men också turisters Instagram. Genom att fokusera på representationer av den icke-mänskliga världen redde jag ut och problematiserade våra sätt att se, men även de implikationer som dessa kan resultera i.

Hamrä Nationalpark. I dag finns det 30 nationalparker som spänner från norr till söder. Många av dessa fungerar som populära besöksmål för naturturister. Foto Emelie Fälton

I dag finns det 30 svenska nationalparker som spänner från norr till söder. Många av dessa fungerar som populära besöksmål för naturintresserade turister och konstruerar genom dess olika medieringar sätt att se den icke-mänskliga världen. Foto: Emelie Fälton

Via mina analyser identifierade jag fyra sätt att se, vilka tillsammans framställer den icke-mänskliga världen som en sublim vildmark av nationalistisk karaktär som också fungerar som en nöjes- och utbildningsarena för miljömedvetna turister. Även om dessa sätt att se framställs som samstämmiga vilar de på en spänning mellan de två motstridiga intressena att skydda och använda naturen, vilka förenas genom ett tredje intresse som handlar om att lära känna den. Genom detta blir sätten att se ambivalenta, eftersom de framställer den icke-mänskliga världen som en formskiftande natur som intar olika och motstridiga former.

Nationalpark.En stor del av mitt analytiska arbete har skett i nationalparkerna, där jag analyserat nyligen installerade pedagogiska installationer. Här i Tivedens nationalpark. Foto Emelie Fälton

Något annat som jag intresserar mig för mycket är metodutveckling, där jag framförallt utforskar nya sätt att arbeta med metoder inspirerade av visuell kultur och diskursanalys. Här intresserar jag mig för hur det visuella är en del av det sociala och vice versa men också hur ett diskursanalytiskt perspektiv inte bara kan synliggöra normer och representationer men också maktrelationer, sanningsregimer och kunskapsanspråk.

Norrköpings beslutsarena.Här provar jag och min handledare Johan Hedrén sätt att analysera stora bildmaterial i Norrköpings Beslutsarena. Foto: Emelie Fälton

 

Publikationer

2022

2021

Nyheter

I media

Temapodden

Bilden av naturen

I detta femte avsnitt av Temapodden medverkar Emelie Fälton som diskuterar hur vi ser på naturen som omger oss och hur vi väljer att framställa vår natur. Här kan du lyssna på podden.

Temapodden.

Drivhuset klimatfestival

A Climate Festival that Crossed Borders

"It has almost been three months since I, together with two colleagues, could enjoy the climate festival that we had been planning for almost half a year. It was pure pleasure to finally being able to harvest the fruit of our work. I would lie if I said it was easy to organize a climate festival, but I would also lie if I would say that it was not one of the most inspirational things I have done". 

Till The Seed Box Blog

Debatt

Missgynna inte tvärvetare!

Tvärvetenskap uppmärksammas alltmer och lyfts fram som ett bidrag till lösandet av samhällsproblem. Trots det kvarstår ofta krav på en traditionell disciplinär bakgrund, vilket innebär hinder för tvärvetenskapliga forskare. Det skriver doktoranderna Emelie Fälton och Maria Jernnäs i ett öppet brev till akademin i Universitetsläraren. 


Till Missgynna inte tvärvetare

Fakultet Essä (podcast)

Naturskydd och nationalparker - men ökar vi istället klyftan till naturen?

Sverige var under tidigt 1900-tal först i Europa att etablera nationalparker. Idag är parkerna populära besöksmål som lockar till sig turister både från Sverige och andra länder och det finns en förhoppning att de ska bli några av Europas populäraste destinationer för naturturism. Men vad händer när man både vill skydda naturen från mänsklig påverkan och anpassa den efter turisterna, och vad är det egentligen vi bjuds in till att uppleva?

Lyssna på poddavsnittet här.

Profilbild för podcasten Fakultet.

Forskningsprogram och nätverk

Undervisning

CV

Examen

 • 2021
  Filosofie doktorsexamen inom ämnesområdet miljövetenskap
 • 2016
  Antagen som doktorand vid Tema Miljöförändring
 • 2016
  Masterexamen i miljövetenskap med inriktning mot hållbar utveckling
 • 2014
  Kandidatexamen i turismvetenskap med inriktning mot naturmiljöer och kulturarv

Undervisning

 • Kommunikation, samhälle, medieproduktion (kandidatprogram)
 • Miljövetare (kandidatprogram)
 • Geografi (grundkurs och fortsättningskurs)

Uppdrag

 • Koordinator för Norrköpings Beslutsarena
 • Fakultetsmarskalk vid Linköpings universitet
 • LSG-ombud för IKOS vid Campus Norrköping

Forskningsvistelser

 • Gästdoktorand på Tema Q, Institutionen för kultur och samhälle, Linköpings universitet, oktober-december 2020 

Arrangemang

 • Arrangör av Drivhuset En klimatfestival över gränserna. 18-19 November 2017
 • Arrangör av Sustainable Future (Framtidsveckan) 21 April, 2016

Forskare som jag samarbetar med

Akademiska högtider

I mitt arbete som fakultetsmarskalk är jag involverad i att planera och genomföra Linköpings universitets promovering, där doktorer, professorer, hedersdoktorer och jubileumsdoktorer installeras.