Nationalparkturismens inverkan på begreppet natur 

I min forskning intresserar jag mig för hur representationer av begreppet natur skapas i relation till den svenska nationalparksturismen, det vill säga hur begreppet natur uppfattas och konstrueras av de turistiska verksamheter som bedrivs i de svenska nationalparkerna. Genom min avhandling vill jag skapa en förståelse för hur nationalparkerna och den turism som bedrivs inom dem påverkar samhälleliga föreställningar kring natur.

Svenska nationalparker är turistiska destinationer som varje år lockar stora mängder naturintresserade. Där är det naturen som står i fokus och att få uppleva naturen i parkerna är många turisters mål. Speciellt att få uppleva natur som beskrivs som både orörd och unik, natur som anses vara värdefull, skyddsvärd och viktig att bevara. Människors föreställningar kring naturen i nationalparkerna präglas dels av hur den beskrivs, kommuniceras och framställs av olika aktörer som verkar i parkerna, men även turisters egna upplevelser och hur de pratar om naturen med andra människor påverkar hur den uppfattas.

Nationalparkerna och den turism som bedrivs inom dem har en pedagogisk inriktning, där kunskap och föreställningar kring naturen kommuniceras till turister på olika sätt. Via broschyrer, hemsidor och sociala medier kan turister skaffa sig information om naturen
innan de reser till en nationalpark. Väl på plats finns det pedagogiska besökscentrum som berättar om naturen i nationalparken, naturstigar med skyltar som visar turisterna vad de ska titta på, guidade turer med fokus på berättande och utställningar som skildrar olika
naturtyper.
Skyltar som visar turisterna vad som är värt att titta på medan de besöker Tivedens nationalpark en nationalpark. Något så enkelt som skyltar visar tydligt turisterna vad som är värt att titta på medan de besöker en nationalpark, medan platser utan skyltar kan förstås som mindre intressanta och inte värda att titta på. Foto: Emelie FältonDen pedagogiska inriktningen är av särskilt intresse i min avhandling och under de närmaste åren kommer jag att fokusera på de pedagogiska verksamheterna i och kring nationalparkerna. Nationalparksbesök kommer att blandas med analyser av till exempel marknadsföringsmaterial och andra medier. Ett annat fokus i min avhandling är att arbeta med visuella material och analysmetoder, där till exempel bilder, filmer och fotografier analyseras via visuell diskursanalys.
Emelie Fälton och Johan Hedrén arbetar med en visuell diskursanalys av bilder i Norrköpings Beslutsarena. Att analysera visuella material är av stort fokus i min avhandling. På bilden provar jag och min handledare Johan Hedrén att arbeta med en visuell diskursanalys av bilder i Norrköpings Beslutsarena. Foto: Emelie Falton

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Forskningsprogram & Nätverk
Visa/dölj innehåll

CV
Visa/dölj innehåll

Examen

 • 2016
  Doktorand vid Tema Miljöförändring PhD Student.
 • 2016
  Masterexamen i miljövetenskap med inriktning mot hållbar utveckling.
 • 2014
  Kandidatexamen i turismvetenskap med inriktning mot naturmiljöer och kulturarv.

Undervisning

 • Miljövetare, Kandidatprogram

 • Samhälls- och kulturprogrammet, kandidatprogram

 • Kultur, samhälle, mediegestaltning, kandidatprogram

 • Science for Sustainable Development, masterprogram

Särskilda uppdrag

 • Koordinator för Norrköpings Beslutsarena 
 • Doktorandrepresentant i Forskarutbildningskommittén

Presentationer

Fälton, Emelie (2018) “Welcome to your Finest Nature: The Touristic Discourse on Nature in Information Materials about Swedish National Parks”. Artikeln presenterades under konferensen 27th Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research i Alta, Norge.

Arrangemang

 • Arrangör av Drivhuset En klimatfestival över gränserna. 18-19 November 2017
 • Arrangör av Sustainable Future (Framtidsveckan) 21 April, 2016

 

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Blogginlägg om Drivhuset klimatfestival 

A Climate Festival that Crossed Borders

"It has almost been three months since I, together with two colleagues, could enjoy the climate festival that we had been planning for almost half a year. It was pure pleasure to finally being able to harvest the fruit of our work. I would lie if I said it was easy to organize a climate festival, but I would also lie if I would say that it was not one of the most inspirational things I have done".

Till The Seed Box Blog
Maher and Sousou Cissoko spelar på Drivhuset klimatfestivalMaher and Sousou Cissoko spelar världsmusik med rötter från både Sverige och Senegal. Foto: Emelie Fälton

Debatt

Missgynna inte tvärvetare!

Tvärvetenskap uppmärksammas alltmer och lyfts fram som ett bidrag till lösandet av samhällsproblem. Trots det kvarstår ofta krav på en traditionell disciplinär bakgrund, vilket innebär hinder för tvärvetenskapliga forskare.

Det skriver doktoranderna Emelie Fälton och Maria Jernnäs i ett öppet brev till akademin i Universitetsläraren. 

Till Missgynna inte tvärvetare

Doktoranderna Emelie Falton och Maria Jernnäs Emelie Fälton och Maria Jernnäs doktorerar i miljövetenskap.

Handledare
Visa/dölj innehåll

Om Tema Miljöförändring
Visa/dölj innehåll