Fotografi av Emilia Åkesson

Emilia Åkesson

Universitetsadjunkt

Intresserad av känslor i högre utbildning, kroppsmaterialitet och intersektionalitet. Undervisar om normer och värdegrund på universitetets olika lärarutbildningar. Har en gymnasielärarexamen, men har framförallt arbetat med att utbilda vuxna.

Forskning

Hösten 2018 påbörjade jag mitt avhandlingsprojekt, som handlar om lärarutbildningen. I projektet intresserar jag mig för hur lärarutbildningen flödar och rör sig, med och genom studentkroppar som ofta är marginaliserade i samhället. Genom intervjuer med studenter samt autofenomenografiskt skrivande undersöker jag välkomnande, bekvämlighet och deltagande på lärarutbildningen. Jag fokuserar särskilt på normbrytande ur ett intersektionellt maktkritiskt perspektiv, där teorier om kroppsmaterialitet, affekt, posthumanism, postkolonialitet, dekolonialitet, queerteori och fenomenologi blir viktiga. Under arbetet använder jag mig av begreppen ”student-figurationer” och ”student-kroppsscheman” som utgångspunkter för att undersöka känslor och affektiva processer på utbildningen. Projektet befinner sig inom ett utbildningsvetenskapligt och pedagogiskt fält, med en genusvetenskaplig inriktning. 

Undervisning

Undervisning är en viktig del av mitt arbete, och framförallt undervisar jag på universitetets olika lärarutbildningar. Jag är seminarielärare på ämneslärarprogrammet och föreläser inom områdena genus, normkritik, likabehandling, värdegrund och intersektionalitet. Jag medverkar även på Didacticums workshopserie om inkluderande högre utbildning. Våren 2020 var jag kursansvarig för kursen ”Individen och sociala konstruktioner i en globaliserad värld 7,5 hp” på magisterprogrammet i pedagogik på Södertörns högskola.

CV

  • Utbildare Amphi Produktion, 2014-2018
  • Utbildare Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet, 2009-2014
  • Filosofie masterexamen i Genusvetenskap, Linköpings universitet, 2014
  • Gymnasielärarexamen i historia och svenska, Södertörns högskola, 2011
 

Uppdrag

  • Kvalitetsråd för forskarutbildning, doktorandrepresentant
  • Redaktionsmedlem för den vetenskapliga tidskriften Confero

Publikationer

2024

Lars Wallner, Anja Rydén Gramner, Malin Wieslander, Henrik Lindqvist, Åsa Larsson, Emilia Åkesson, Katarina Eriksson Barajas (2024) Students' Constructions of Professional Judgement in Teacher Education, Medical Education and Police Education Högre Utbildning, Vol. 14, s. 49-63 Vidare till DOI
Emilia Åkesson (2024) The longing to just be - a belonging body in teacher education European Journal of Teacher Education Vidare till DOI

2023

Emilia Åkesson (2023) Lärarutbildningens tillblivelse annorstädes: En affirmativ kritik av studenters erfarenheter genom intersektionella kroppsmateriella perspektiv
Emilia Åkesson (2023) Becoming carving-bodies in teacher education - affective student experiences Gender and Education Vidare till DOI

2022

Emilia Åkesson, Edyta Just, Katarina Eriksson (Barajas) (2022) Closer to and further away - emergency-remote teacher education, orientations and student-bodies Högre Utbildning, Vol. 12, s. 66-78 Vidare till DOI

Organisation