Fotografi av Emil Persson

Emil Persson

Universitetslektor, Docent

Medicinskt och kollektivt beslutsfattande

Jag bedriver forskning inom beteendeekonomi med fokus på frågeställningar som rör medicinskt beslutsfattande och kollektivt beslutsfattande. Min forskning är ofta policyinriktad men jag är också intresserad av att undersöka beslutsfattande i allmänhet, till exempel hur biologiska faktorer eller känslor påverkar vårt beteende.

Forskning

Min forskning fokuserar på hur känslor, mentala tumregler och vanemässiga beslutsstrategier påverkar vårt beteende, samt vilka policyimplikationer detta har inom hälso- och sjukvården och andra områden. Jag har t.ex. undersökt hur identifierade patienter jämfört med statistiska patienter prioriteras olika inom sjukvården.

 

I min nuvarande forskning undersöker jag bland annat:

  • Känslors påverkan på beslut kring prioriteringar inom sjukvården
  • Psykologiska aspekter av demokratiskt beslutsfattande
  • Beslutströtthet bland läkare

 

Se även min personliga hemsida.

En kvinna ligger i skiktröntgen.

JEDI-lab

Målet med vår forskning är att förstå vardagligt beslutsfattande och dess bakomliggande processer, både på individnivå och på samhällsnivå. Vi undersöker samspelet mellan intuition, reflektion och emotion i ekonomiskt beslutsfattande.

Publikationer

2024

Emil Persson, Gustav Tinghög (2024) Repugnant markets and preferences in public Journal of Behavioral and Experimental Economics, Vol. 108, Artikel 102153 Vidare till DOI

2023

Emil Persson, Gustav Tinghög (2023) The effect of fast and slow decision-making on equity-efficiency tradeoffs and moral repugnance Royal Society Open Science, Vol. 10, Artikel 230558 Vidare till DOI
Allegra Maguire, Emil Persson, Gustav Tinghög (2023) Opportunity cost neglect: a meta-analysis Journal of the Economic Science Association (JESA), Vol. 9, s. 176-192 Vidare till DOI
Michal Pietrzak, Adam Yngve, Paul Hamilton, Robin Kämpe, Rebecca Böhme, Anna Asratian, Emelie Gauffin, Andreas Löfberg, Sarah Gustavsson, Emil Persson, Andrea Johansson Capusan, Lorenzo Leggio, Irene Perini, Gustav Tinghög, Markus Heilig (2023) A randomized controlled experimental medicine study of ghrelin in value-based decision making Journal of Clinical Investigation, Vol. 133, Artikel e168260 Vidare till DOI

2022

Emil Persson, Arvid Erlandsson, Paul Slovic, Daniel Västfjäll, Gustav Tinghög (2022) The prominence effect in health-care priority setting Judgment and decision making, Vol. 17, s. 1379-1391 Vidare till DOI

Organisation