Medicinskt och kollektivt beslutsfattande

Jag bedriver forskning inom beteendeekonomi med fokus på frågeställningar som rör medicinskt beslutsfattande och kollektivt beslutsfattande. Min forskning är ofta policyinriktad men jag är också intresserad av att undersöka beslutsfattande i allmänhet, till exempel hur biologiska faktorer eller känslor påverkar vårt beteende.

Forskning

Min forskning fokuserar på hur känslor, mentala tumregler och vanemässiga beslutsstrategier påverkar vårt beteende, samt vilka policyimplikationer detta har inom hälso- och sjukvården och andra områden. Jag har t.ex. undersökt hur identifierade patienter jämfört med statistiska patienter prioriteras olika inom sjukvården.

 

I min nuvarande forskning undersöker jag bland annat:

  • Känslors påverkan på beslut kring prioriteringar inom sjukvården
  • Psykologiska aspekter av demokratiskt beslutsfattande
  • Beslutströtthet bland läkare

 

Se även min personliga hemsida.

Publikationer

2023

2022

Organisation