Undervisande bibliotekarie

Jag arbetar på Campus Norrköpings bibliotek främst med undervisning och ger handledning kring informationssökning, referenshantering och talböcker. 

Jag syns även i bibliotekets informationsdisk där jag  hjälper till att navigera i bibliotekets fysiska och elektroniska samlingar.

Ingår i universitetsbibliotekets undervisningsteam som riktar sig till Filosofiska fakultetens studenter. Inom undervisningsteamet ansvarar vi  för genomförande och utveckling av undervisning och handledning i informationssökning, värdering av information, samt referenshantering och antiplagiering.

Som en av kontaktpersonerna för studenter med olika typer av läshinder kan jag hjälpa till att skapa ett konto för nedladdning av inläst kurslitteratur och ge tips och stöd kring appar och hjälpprogram.

Arbetar också i UB:s arbetsgrupp för råd kring  referenshantering och plagiering.