Fotografi av Erika Crabo

Erika Crabo

Bibliotekarie

Koordinator för undervisning

Undervisande bibliotekarie

Jag har min arbetsplats på Campus Norrköpings bibliotek och arbetar med undervisning samt handledning kring informationssökning och referenshantering. Jag syns även i bibliotekets informationsdisk där jag  hjälper besökare att navigera i bibliotekets fysiska och elektroniska samlingar. Jag ingår också i bibliotekets grupp för referenshantering och antiplagiering.

Som en av två koordinatorer för bibliotekets undervisning arbetar jag med samordningen av bibliotekets undervisningsteam samt med planering och utveckling av undervisningsområdet inom biblioteket.

Bibliotekets undervisningsteam erbjuder undervisning inom informationssökning, källkritik, referenshantering och akademisk hederlighet. Vi riktar oss främst till studenter och doktorander vid LiU men tar även emot externa grupper.

Biblioteket