I min forskning fokuserar jag bland annat på hur kognitiva processer är relaterade till förmågan att höra tal i bullriga miljöer. Jag undersöker framförallt eventuella skillnader och likheter mellan personer med och utan hörselnedsättning.

Vidare är jag även intresserad av upplevd lyssningsansträngning, även här i relation till kognitiva processer och hörselnedsättning. Jag har således min expertis framförallt inom experimentell och statistisk metod, kognition och uppmärksamhet samt hur dessa ter sig i olika sensoriska modaliteter såsom den taktila, visuella, och auditiva.

Publikationer

2022

2021

2020

Organisation