Fotografi av Erik Marsja

Erik Marsja

Biträdande universitetslektor

I min forskning fokuserar jag bland annat på hur kognitiva processer är relaterade till förmågan att höra tal i bullriga miljöer.

I min forskning fokuserar jag bland annat på hur kognitiva processer är relaterade till förmågan att höra tal i bullriga miljöer. Jag undersöker framförallt eventuella skillnader och likheter mellan personer med och utan hörselnedsättning.

Vidare är jag även intresserad av upplevd lyssningsansträngning, även här i relation till kognitiva processer och hörselnedsättning. Jag har således min expertis framförallt inom experimentell och statistisk metod, kognition och uppmärksamhet samt hur dessa ter sig i olika sensoriska modaliteter såsom den taktila, visuella, och auditiva.

Publikationer

2024

Pia Elbe, Erik Marsja, Daniel Sörman, Mariana Vega-Mendoza, Lars Nyberg, Jessica Körning-Ljungberg (2024) Effects of auditory and tactile distraction in adults with low and high ADHD symptoms Journal of Cognitive Psychology Vidare till DOI
Erik Marsja, Emil Holmer, Henrik Danielsson (2024) Interplay between working memory and speech recognition declines over time

2023

Sam Thellman, Erik Marsja, Anna Anund, Tom Ziemke (2023) Will It Yield: Expectations on Automated Shuttle Bus Interactions With Pedestrians and Bicyclists HRI '23: Companion of the 2023 ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction, s. 292-296 Vidare till DOI
Victoria Stenbäck, Erik Marsja, Rachel J. Ellis, Jerker Rönnberg (2023) Relationships between behavioural and self-report measures in speech recognition in noise International Journal of Audiology, Vol. 62, s. 101-109 Vidare till DOI
John Marsh, Francois Vachon, Patrik Sörqvist, Erik Marsja, Jan Röer, Beth Richardson, Jessica K. Ljungberg (2023) Irrelevant changing-state vibrotactile stimuli disrupt verbal serial recall: implications for theories of interference in short-term memory Journal of Cognitive Psychology Vidare till DOI

Organisation