Fotografi av Erik Marsja

Erik Marsja

Biträdande universitetslektor

I min forskning fokuserar jag bland annat på hur kognitiva processer är relaterade till förmågan att höra tal i bullriga miljöer.

I min forskning fokuserar jag bland annat på hur kognitiva processer är relaterade till förmågan att höra tal i bullriga miljöer. Jag undersöker framförallt eventuella skillnader och likheter mellan personer med och utan hörselnedsättning.

Vidare är jag även intresserad av upplevd lyssningsansträngning, även här i relation till kognitiva processer och hörselnedsättning. Jag har således min expertis framförallt inom experimentell och statistisk metod, kognition och uppmärksamhet samt hur dessa ter sig i olika sensoriska modaliteter såsom den taktila, visuella, och auditiva.

Publikationer

2023

John Marsh, Francois Vachon, Patrik Sörqvist, Erik Marsja, Jan Röer, Beth Richardson, Jessica K. Ljungberg (2023) Irrelevant changing-state vibrotactile stimuli disrupt verbal serial recall: implications for theories of interference in short-term memory Journal of Cognitive Psychology Vidare till DOI
Sam Thellman, Erik Marsja, Anna Anund, Tom Ziemke (2023) Will It Yield: Expectations on Automated Shuttle Bus Interactions With Pedestrians and Bicyclists HRI '23: Companion of the 2023 ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction, s. 292-296 Vidare till DOI
Victoria Stenbäck, Erik Marsja, Rachel J. Ellis, Jerker Rönnberg (2023) Relationships between behavioural and self-report measures in speech recognition in noise International Journal of Audiology, Vol. 62, s. 101-109 Vidare till DOI

2022

Victoria Stenbäck, Erik Marsja, Mathias Hällgren, Björn Lyxell, Birgitta Larsby (2022) Informational masking and listening effort in speech recognition innoise: the role of working memory capacity and inhibitory control in older adults with and without hearing impairmen Journal of Speech, Language and Hearing Research, Vol. 65, s. 4417-4428 Vidare till DOI
Erik Marsja, Victoria Stenbäck, Shahram Moradi, Henrik Danielsson, Jerker Rönnberg (2022) Is Having Hearing Loss Fundamentally Different?: Multigroup Structural Equation Modeling of the Effect of Cognitive Functioning on Speech Identificatio Ear and Hearing, Vol. 43, s. 1437-1446 Vidare till DOI

Organisation