LiU Donation

LiU Donation är navet för alla möjliggörare som vill etablera kontakt, utveckla relationer och stötta LiU som lärosäte. Vi koordinerar uppdrag i syfte att nyttiggöra forskning som gör skillnad för såväl våra givare, LiU som lärosäte samt för samhället i stort.

I mitt uppdrag som fundraisingkoordinator arbetar jag med omvärldsbevakning och ”prospect research”. Jag har ett operativt och administrativt ansvar för att säkerställa LiU:s processer och rutiner för fundraising och är "key-user" för LiU Donations databas. Tillsammans med teamet LiU Donation så arrangerar jag också möten och evenemang med våra betydelsefulla givare och LiU-vänner. Kontakt mig om du vill veta mer om olika möjligheter att stödja Linköpings universitet.

LiU Donation tillhör samverkansenheten som är en del av ISA (internationalisering och samverkansavdelningen). Här utvecklas samverkan kring utbildning, forskning och innovation i syfte att utveckla universitetets förmåga att nyttiggöra kunskap med omgivande samhälle. 

 

Medarbetare vid LiU Donation

Samverka med LiU

Min avdelning