LiU Donation

LiU Donation är navet för alla möjliggörare som vill etablera kontakt, utveckla relationer och stötta LiU som lärosäte. Vi koordinerar uppdrag i syfte att nyttiggöra forskning som gör skillnad för såväl våra givare, LiU som lärosäte samt för samhället i stort.

I mitt uppdrag som fundraisingkoordinator arbetar jag med omvärldsbevakning och ”prospect research”. Jag har ett operativt och administrativt ansvar för att säkerställa LiU:s processer och rutiner för fundraising och är "key-user" för LiU Donations databas. Tillsammans med teamet LiU Donation så arrangerar jag också möten och evenemang med våra betydelsefulla givare och LiU-vänner. Kontakt mig om du vill veta mer om olika möjligheter att stödja Linköpings universitet.

LiU Donation tillhör samverkansenheten som är en del av IFSA (internationalisering, forskningsfinansiering, samverkan- och uppdragsutbildning). Samverkansenheten har i uppdrag att bistå forskare, lärare och studenter att skapa nytta och innovation. Vi utvecklar universitetets förmåga att nyttiggöra kunskap genom strategisk samverkan i nära samarbete med det omgivande samhället.

 

Bli en möjliggörare!Visa/dölj innehåll

Medarbetare vid LiU DonationVisa/dölj innehåll

 

Fotografi av Kristina Lyngenberg

Kristina Lyngenberg

Fundraiser

LiU Donation

  • Linköpings universitet, Universitetsförvaltningen (UF) 

 

Fotografi av Marina Keteli

Marina Keteli

Fundraisingkoordinator

LiU Donation

  • Linköpings universitet, Universitetsförvaltningen (UF) 

 

Fotografi av Inger Stern

Inger Stern

Fundraisingrådgivare

  • Linköpings universitet

Samverka med LiUVisa/dölj innehåll

Min avdelningVisa/dölj innehåll