Fotografi av Johan Böök

Johan Böök

Koordinator

Jag arbetar som fundraiser med uppdrag att etablera relationer och hantera finansiellt stöd till LiU, dvs. filantropiska gåvor och donationer från privatpersoner, stiftelser, organisationer och företag.

LiU Donation

LiU Donation är navet för alla möjliggörare som vill utveckla en relation och stötta LiU som lärosäte. Vi koordinerar uppdrag i syfte att nyttiggöra forskning som gör skillnad för såväl givare, LiU som lärosäte samt för samhället i stort.

I mitt uppdrag som fundraiser så arbetar jag med att etablera och utveckla relationer till våra givare och LiU-vänner i samarbete med forskare berörda personer vid LiU. Utifrån behov och intressen så bistår jag med rådgivning kring stöd och donationer till utvalda forsknings och utbildningsområden. Kontakta mig om du vill veta mer om olika möjligheter att stödja Linköpings universitet.

----------------
LiU Donation tillhör Samverkansenheten som är en del av Internationaliserings- och samverkansavdelningen (ISA). Här utvecklas samverkan kring utbildning, forskning och innovation i syfte att utveckla universitetets förmåga att nyttiggöra kunskap med omgivande samhälle.
 

LiU Donation

Organisation