Givarrelationer

Jag arbetar med donationer, d.v.s. filantropiska gåvor och stöd till Linköpings universitet. 

En stor del av arbetet handlar om att etablera varaktiga relationer mellan lärosätet och våra givare samt bistå med rådgivning. Jag arbetar med kommunikation kring Stöd LiU/LiU Donation.

Välkommen att kontakta mig!

LiU Donation

Uppdraget inom LiU Donation innebär att etablera, upprätthålla och vidareutveckla goda relationer med viktiga givare.

LiU Donation koordinerar interna och externa relationer, kopplar ihop rätt ändamål, intressen och personer för att säkerställa att nyttan av varje bidrag ska bli så stor som möjligt.

Stöd LiU

Min avdelning