LiU Donation

LiU Donation är navet för alla möjliggörare som vill etablera kontakt, utveckla relationer och stötta LiU som lärosäte. Vi koordinerar uppdrag i syfte att nyttiggöra forskning som gör skillnad för såväl våra givare, LiU som lärosäte samt för samhället i stort.

I mitt uppdrag som fundraisingkoordinator så leder jag olika projekt i behov av finansiellt stöd. Jag hanterar LiU Donations interna och externa kommunikation som innefattar allt från att berätta om framgångsrika exempel till att kommunicera forskning som är i behov av stöd. Tillsammans med teamet LiU Donation så genomför jag även olika evenemang för våra betydelsefulla givare och LiU-vänner. Kontakta mig om du har frågor kring kommunikation och stöd till Linköpings universitet.

LiU Donation tillhör samverkansenheten som är en del av Internationaliserings- och samverkansavdelningen (ISA). Här utvecklas samverkan kring utbildning, forskning och innovation i syfte att utveckla universitetets förmåga att nyttiggöra kunskap med omgivande samhälle.

Medarbetare vid LiU Donation

Samverka med LiU

Min avdelning