marke06

Marina Keteli

Jag arbetar som samverkansutvecklare på LiU Relation. Vårt uppdrag är att öka samverkan mellan LiUs utbildning/forskning och näringsliv/samhälle. En kontakt till många möjligheter som matchar in rätt kompetens utifrån olika behov.

Givarerelationer

I min roll som samverkansutvecklare har jag ett speciellt ansvar för LiUs givarrelationer.

Uppdraget inom Givarrelationer innebär att upprättahålla och vidareutveckla goda relationer med universitetets viktiga givare. Dessa givare har genom LiU:s nationella fundraisingkampanj Expanding Excellence bidragit med externa medel till forskning och utbildning. Jag ansvarar för att dessa avtal ska fungerar väl genom att lyssna in behov och presenterar nya möjligheter till samverkan. Det är mycket inspirerande att jobba tillsammans med både företag, organisationer, privatpersoner och stiftelser som alla, på olika sätt har ett engagemang och en vilja att bidra till att LiU:s forskning och utbildning kan utvecklas.

Samverkansarenor/Lunchklubben

För att koppla aktuell forskning till rätt målgrupp så arrangerar vi ett flertal möten och seminarium både för och med omgivande samhälle. Jag ansvarar för Lunchklubben som är en publik samverkansarena där vi varje månad berättar om aktuell forskning med fokus på framtida möjligheter.

Nätverk

Som samverkansutvecklare är jag en självklar ambassadör för LiU och i mitt uppdrag ingår olika typer av nätverkande. Att koppla ihop rätt person och kompetens är en av nycklarna till god samverkan.

Läs mer om Givarrelationer

En kontakt – många möjligheter

Medarbetare LiU Relation

Erfarenhet

Senaste arbeten, projektledare på följande företag:

Teknomedia filmproduktion, 2013-2015
Hollies reklambyrå, 2011-2013
Leon B2B kommunikationsbyrå, 2006-2011

Utbildning inom Projektledning, affärsstrategi, kommunikationsdesign på IHM/Berghs school of Communication

Utmärkelser

Årets marknadsförare 2011 – För uppdrag med Siemens