Fotografi av Marina Keteli

Marina Keteli

Samordnare

Jag arbetar som fundraiser med uppdrag att etablera relationer och hantera finansiellt stöd till LiU, dvs. filantropiska gåvor och donationer från privatpersoner, stiftelser, organisationer och företag.

LiU Donation

LiU Donation är navet för alla möjliggörare som vill utveckla en relation och stötta LiU som lärosäte. Vi koordinerar uppdrag i syfte att nyttiggöra forskning som gör skillnad för såväl givare, LiU som lärosäte samt för samhället i stort.

I mitt uppdrag som fundraisingkoordinator så ansvar jag för övergripande kommunikation samt för olika projekt i behov av finansiellt stöd. Tillsammans med teamet LiU Donation så arrangerar jag också möten, stipendieutdelningar och evenemang för våra betydelsefulla givare och LiU-vänner. Kontakta mig om du har frågor kring kommunikation och stöd till Linköpings universitet.

LiU Donation tillhör Samverkansenheten som är en del av Internationaliserings- och samverkansavdelningen (ISA).Här sker samverkan kring utbildning, forskning och innovation i syfte att utveckla universitetets förmåga att nyttiggöra kunskap med omgivande samhälle.

Medarbetare vid LiU Donation

Samverka med LiU

Min avdelning