LiU Donation

LiU Donation är navet för alla möjliggörare som vill etablera kontakt, utveckla en relation och stötta LiU som lärosäte. Vi rådgör kring alla frågor om finansiellt stöd till LiU och kopplar ihop externa och interna personer utifrån intresse och behov.

I mitt uppdrag som fundraisingkoordinator leder jag olika projekt för fundraising och planerar samt genomför olika aktiviteter och trevligheter för våra givare och LiU vänner. Jag ansvarar även för vår interna och externa kommunikation som innebär allt från att beskriva ändamål som behöver stöd till att på olika sätt lyfta fram våra viktiga givare. Att få berätta om goda och framgångsrika exempel som med hjälp av finansiellt stöd gjort skillnad kan göra min dag.

Bli en möjliggörare tillsammans med oss!

Så kan du stödja LiU
Visa/dölj innehåll

Medarbetare vid LiU Donation
Visa/dölj innehåll

Min avdelning
Visa/dölj innehåll