LiU Donation

LiU Donation är navet för alla möjliggörare som vill etablera kontakt, utveckla relationer och stötta LiU som lärosäte. Vi koordinerar uppdrag i syfte att nyttiggöra forskning som gör skillnad för såväl våra givare, LiU som lärosäte samt för samhället i stort. 

I mitt uppdrag som fundraisingkoordinator så leder jag olika projekt i behov av finansiellt stöd. Jag hanterar LiU Donations interna och externa kommunikation som innefattar allt från att berätta om framgångsrika exempel till att kommunicera forskning som är i behov av stöd. Tillsammans med teamet LiU Donation så genomför jag även olika evenemang för våra betydelsefulla givare och LiU-vänner. Kontakta mig om du har frågor kring kommunikation och stöd till Linköpings universitet.

LiU Donation tillhör samverkansenheten som är en del av IFSA (internationalisering, forskningsfinansiering, samverkan- och uppdragsutbildning). Samverkansenheten har i uppdrag att bistå forskare, lärare och studenter att skapa nytta och innovation. Vi utvecklar universitetets förmåga att nyttiggöra kunskap genom strategisk samverkan i nära samarbete med det omgivande samhället.

Bli en möjliggörare!Visa/dölj innehåll

Medarbetare vid LiU DonationVisa/dölj innehåll

Samverka med LiUVisa/dölj innehåll

Min avdelningVisa/dölj innehåll