Fotografi av Felicia Alsbjer

Felicia Alsbjer

Administratör

Jag arbetar som utbildningsadministratör för Arbetsterapeutprogrammet samt avdelningsadministratör vid Avdelningen för prevention, rehabilitering och nära vård (PRNV) i Norrköping.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

• Utbildningsadministratör för Arbetsterapeutprogrammet
• Lokal- och schemaombokning i Timeedit
• IT-konton
• Disputationer/halvtidsseminarium
• Bokar resor/internat/konferenser och diverse möten
• Inköp och beställningar
• Personaladministration
• Inventering
• Arkivering
• Sekreterare vid programutskott, samverkansmöte och program- och enhetsmöte
• Källrapportör arvoden/timlön

Arbetar i följande system

• Ladok; studieadministrativ hantering
• Lisam; utbildningsplattform
• DIVA; e-publicering
• EXAM
• TAL; tentamensbokningssystem
• Timeedit; Schemabokning/ombokning av lokaler
• Bilda; kurs- och utbildningsdatabas
• Raindance

Organisation

Kollegor