Fotografi av Felix Koch

Felix Koch

Universitetslektor

Presentation

Spädbarnet och det lilla barnet utveckling är smått fantastisk. Inom bara några år, med hjälp av sina nära, lär sig barnen inte bara känna världen men även sig själv, andra människor, sin kultur, samtidigt som de lär sig ett eller flera språk.

Jag och mina medarbetare försöker belysa några aspekter av denna socio-kognitiva utveckling. Mycket av barnens lärande sker via att barnen observerar vad andra människor gör och sedan härmar några av alla de observerade beteendena. Vad är det barnet uppmärksam när barnet observerar andra människor? Hur lär barnet sig från sina observationer? Hur kopplar barnet det talade språket till det som barnet observar? Hur fungerar barnets minne? Vad minns barnet av det som hen observerat? Dessa och liknande frågor belyser vi i de forskningsprojekt som jag är involverad i. Jag bedriver min forskning främst inom ramen för Baby- och barnlabbet på Linköpings universitet.

De senaste åren har en ständig närvaro av digitala media etablerats inte bara i vuxnas liv, utan även för små barn. Vi vet förvånansvärt lite om hur digitala media (smarta telefoner och surfplattor) påverkar små barns socio-kognitiva utveckling. Mina kollegor och jag försöker även förstår hur vår moderna levnadsstil påverkar våra barn.

Jag undervisar främst inom utvecklings- och kognitiv psykologi på olika kurser och program. Dessa är psykologprogrammet, fristående kurser i psykologi, kognitionsvetenskap och utomhuspedagogik.

Publikationer

2023

Anett Sundqvist, Rachel Barr, Mikael Heimann, Ulrika Birberg, Felix-Sebastian Koch (2023) A longitudinal study of the relationship between children's exposure to screen media and vocabulary development Acta Paediatrica Vidare till DOI

2022

Anett (Annette) Sundqvist, Felix-Sebastian Koch, Mimmi Söderberg, Rachel Barr, Mikael Heimann (2022) Qualitative and quantitative aspects of child-directed parental talk and the relation to 2-year-olds developing vocabulary Infancy, Vol. 27, s. 682-699 Vidare till DOI
Birgitta Spjut Janson, Mikael Heimann, Felix-Sebastian Koch (2022) Combining a Being Imitated Strategy With IBT Improves Basic Joint Attention Behaviors in Young Children With ASD Frontiers in Psychiatry, Vol. 12, Artikel 784991 Vidare till DOI

2021

Anette Sundqvist, Felix-Sebastian Koch, Ulrika Birberg Thornberg, Rachel Barr, Mikael Heimann (2021) Growing Up in a Digital World: Digital Media and the Association With the Childs Language Development at Two Years of Age Frontiers in Psychology, Vol. 12, Artikel 569920 Vidare till DOI
Mikael Heimann, Louise Hedendahl, Elida Ottmer, Thorsten Kolling, Felix-Sebastian Koch, Ulrika Birberg Thornberg, Anett (Annette) Sundqvist (2021) 2-Year-Olds Learning From 2D Media With and Without Parental Support: Comparing Two Forms of Joint Media Engagement With Passive Viewing and Learning From 3D Frontiers in Psychology, Vol. 11, Artikel 576940 Vidare till DOI

Forskningsprojekt

Relaterad information

Organisation