Presentation

Spädbarnet och det lilla barnet utveckling är smått fantastisk. Inom bara några år, med hjälp av sina nära, lär sig barnen inte bara känna världen men även sig själv, andra människor, sin kultur, samtidigt som de lär sig ett eller flera språk.

Jag och mina medarbetare försöker belysa några aspekter av denna socio-kognitiva utveckling. Mycket av barnens lärande sker via att barnen observerar vad andra människor gör och sedan härmar några av alla de observerade beteendena. Vad är det barnet uppmärksam när barnet observerar andra människor? Hur lär barnet sig från sina observationer? Hur kopplar barnet det talade språket till det som barnet observar? Hur fungerar barnets minne? Vad minns barnet av det som hen observerat? Dessa och liknande frågor belyser vi i de forskningsprojekt som jag är involverad i. Jag bedriver min forskning främst inom ramen för Baby- och barnlabbet på Linköpings universitet.

De senaste åren har en ständig närvaro av digitala media etablerats inte bara i vuxnas liv, utan även för små barn. Vi vet förvånansvärt lite om hur digitala media (smarta telefoner och surfplattor) påverkar små barns socio-kognitiva utveckling. Mina kollegor och jag försöker även förstår hur vår moderna levnadsstil påverkar våra barn.

Jag undervisar främst inom utvecklings- och kognitiv psykologi på olika kurser och program. Dessa är psykologprogrammet, fristående kurser i psykologi, kognitionsvetenskap och utomhuspedagogik.

PublikationerVisa/dölj innehåll

2021

2020

Rachel Barr, Heather Kirkorian, Jenny Radesky, Sarah Coyne, Deborah Nichols, Olivia Blanchfield, Sylvia Rusnak, Laura Stockdale, Andy Ribner, Joke Durnez, Mollie Epstein, Mikael Heimann, Felix-Sebastian Koch, Anett Sundqvist, Ulrika Birberg Thornberg, Carolin Konrad, Michaela Slussareff, Adriana Bus, Francesca Bellagamba, Caroline Fitzpatrick (2020) Beyond Screen Time: A Synergistic Approach to a More Comprehensive Assessment of Family Media Exposure During Early Childhood Frontiers in Psychology , Vol. 11 Vidare till DOI

ForskningsprojektVisa/dölj innehåll

Relaterad informationVisa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll