Välkommen till Baby- och barnlabbet i Linköping!

Litet barn och forskare
Foto: Anna Nilsen 

Hur kan vi förstå barns kognitiva, sociala och emotionella utveckling? Vid Baby- och barnlabbet anpassar vi våra studier till barnens förmåga och undersöker noggrant vad barnen gör, hur barnen uttrycker sig och hur barnen reagerar i lekbetonade situationer. Våra projekt täcker flera olika områden av barns utveckling.

Vill du låta ditt barn vara med i en studie?

Vid strukturerade lekobservationer kan barnen till exempel få leka med ett antal leksaker medan vi spelar in vad barnen gör. Genom noggrann analys kan vi sedan granska barnens beteende och dra slutsatser om till exempel deras minne och sociala förmågor. Vi ägnar oss åt ett antal olika studier med varierande frågeställningar. Vad vi undersöker och hur vi analyserar det inspelade materialet beror på vilka studier barnen deltar i. Vi finns vid Linköpings universitet, på Campus Valla, i I-Huset. 

Om du är intresserad av att delta kan du fylla i en intresseanmälan eller kontakta oss på bbl@ibl.liu.se

Intresseanmälan

Är du förälder och vill vara med i en onlinestudie om digital media och barn?

Just nu söker vi deltagare till två onlinestudier om digital media och barn i olika åldrar. Om ni är intresserade av att delta klicka vidare för att komma till enkäterna!
För föräldrar som har barn i som är födda 2017 eller 2018 - till enkäten

Studier

Våra studier är inriktade på olika frågeställningar. För att göra det lite tydligare har vi valt att sortera in dem under följande rubriker:

Digital värld

Våra barn växer upp i en ny digital värld och hur detta påverkar barnet och föräldrarna undersöker vi i flera olika studier. Främst undrar vi om den digitala världen påverkar barnens utveckling av minne, språk, inlevelseförmåga eller uppmärksamhet, och i så fall hur. Sedan undersöker vi också hur föräldrar och barn använder sig av digitala media och hur föräldrar tänker om detta. Det ger oss en bättre förståelse för hur digitala media kan påverka barnens utvecklings.

Uppmärksamhet, imitation, språk och kommunikation

Barnens utvecklings av uppmärksamhet, socialt samspel, imitation och kommunikation är intressant i sig och ger upphov vill många frågor. I en del studier undersöker vi i vilken grad den tidiga minnes- och imitationsförmågan har betydelse för barnets samtidiga kommunikations- och uppmärksamhetsförmåga. Vi är också intresserade av minnesförmåga och imitation hos barn innan språkutvecklingen har tagit fart. Men hur minne och tidig språkförmåga påverkar senare minnes- och språkförmåga är även det intressant.

Barns inlevelseförmåga/theory of mind

Barnets inlevelseförmåga är essentiellt för ett rikt och meningsfullt socialt liv. I flera olika studier undersöker vi små barns förmågor att kunna förstå sina egna och andras tankar och känslor och hur de utvecklas.

Samspel

I vissa av projekten använder vi metoder där man observerar och filmar barnen i leksituationer tillsammans med en förälder eller en kamrat, för att undersöka hur barnen samspelar med andra. Vi är också intresserade av hur det samspel barnet upplever påverkar dennes utveckling, tex språkförmåga eller inlevelseförmåga.

Långtidsminne

Vi försöker förstå hur tidiga minnen utvecklas, till exempel genom att undersöka hur länge små barn kommer ihåg. Men vi försöker också undersöker barnets uppmärksamhet när de har chans att lära sig någonting. Vi gör detta genom att undersöka vad barn minns efter de har sätt händelser på datorskärm. Samtidigt som de tittar kan vi mäter hur deras visuella uppmärksamhet varierar via en ögonrörelsekamera. Senare får barnen visa vad de minns av vad de sett och på så sätt kan vi till exempel undersöka hur uppmärksamhet och långtidsminne hänger ihop.

Barn med funktionsnedsättning

Vi är även intresserade av hur barn med olika typer av funktionsnedsättningar (till exempel autism eller hörselnedsättning) förstår sin omvärld. Vi genomför därför studier där vi undersöker minne, inlevelseförmåga, samspel och imitation hos barn inom dessa grupper. I förlängningen hoppas vi att det kan leda till bättre metoder för hjälp och tidigt stöd till barn i den här gruppen, när sådant behövs.

Kontakt

Forskning

Att växa upp i en digital värld

Intervju med Anett Sundqvist

Baby- och barnlabbet forskare har under flera år undersökt hur det är för barn att växa upp i en digital värld. Vi började när barnen var 9 månader och har fortsatt att träffa barnen och föräldrarna för att undersöka utvecklingen av språk, minne och social interaktion.  Vi undersöker inte bara hur mycket barnen och föräldrarna använder sig av digital media i sin vardag, utan vi undersöker när man använder sig av digitala media, hur man gör det och vad man använder sig av. Vi står just i startgroparna för att påbörja en ny uppföljning och tittar i den här intervjun tillbaka på vad vi har kommit fram till under den första studien

Är du förälder och vill vara med i en onlinestudie om digital media och barn?

Just nu söker vi deltagare till en onlinestudie om digitala media och barn. Om du är intresserade av att delta klicka vidare för att komma till enkäterna!
För föräldrar som har barn som är födda 2017 eller 2018 - till enkäten

Relaterat innehåll

Organisation