Att börja skolan i en digital värld

Barn tittar på sina datorer och telefoner.
Jessica Lewis, Pexels

Digitala media (DM) finns idag överallt. Men trots att DM påverkar i stort sett alla delar av våra liv vet vi fortfarande inte tillräckligt om hur DM påverkar våra barns utveckling. Det är just detta som vår studie kommer att handla om.

I studien kommer vi att undersöka hur såväl förskolebarn som deras föräldrars användning av digitala media påverkar barnens utveckling av förmågor som är viktiga inför förskoleklass.

Vid fem års ålder använder de flesta barn och deras föräldrar DM dagligen. Men hur påverkar detta barnen – positivt och/eller negativt, kortsiktigt och långsiktigt? Förmågor som kan påverkas och som vi kommer att undersöka är tex att kunna rimma, att kunna bokstäver och vilka ljud de har, att kunna ord, förstå språk samt förmågan att förstå olika sociala situationer. Dessa förmågor kan vara avgörande för barnets möjligheter att ta till sig och lära sig ämneskunskap, förstå normer och regler i skolan liksom skaffa och behålla vänskapsrelationer.

Vi har i tidigare studier träffat över 100 barn redan när de var 9 månader med en uppföljning när de fyllde 2 år. Nu när de hunnit bli nästan fem år vill vi träffa dem och deras familjer igen, ungefär ett år innan starten i förskoleklass. Eftersom vi gör en uppföljningsstudie får vi en unik möjlighet att följa både de som har låg och hög DM-exponering från tidig ålder. Vi kommer att fråga familjen om deras mediavanor och även be dem föra dagbok över barnets användning av DM. Vi kommer även att undersöka de förmågor som vi beskrev ovan när vi träffar barnet.

Förhoppningen är att genom denna breda ansats och detta unika material kunna bidra till att svara på flera av de aktuella frågor som så många familjer, personal och hälsopersonal ställer sig vad det gäller digitala media och barn.

 

Kontakt

Relaterad information

Organisation