Fotografi av Feng Wang

Feng Wang

Universitetslektor, Enhetschef, Docent

Jag är materialkemist och arbetar med att ta fram nya material för områden inom förnybar energi.

Profil

Dr Feng Wang har arbetat som docent vid Linköpings universitet sedan 2023. Innan dess var han biträdande professor (2015-2017) och Marie Skłodowska-Curie Individual Fellow (2013-2015) i Linköping. Han fick sin docent från Linköping 2022 och sin doktorsexamen från det kinesiska universitetet i Hong Kong 2012. Han var gästpostdoc vid École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) i Schweiz 2017-2018. Han har fått forskningsanslag från följande finansiärer: Vetenskapsrådet (VR), Vinnova, EU Marie Skłodowska-Curie Actions, STINT, Carl Tryggers Foundation (CTS), FORMAS, Olle Engkvists Stiftelse. Feng Wang har varit en frekvent granskare för finansieringsorganisationer, inklusive EU Horizon MSCA-programmet och National Science Center of Poland. Han är också en av grundarna av nystartade företaget LinXole AB, som kommersialiserar stabila håltransportmaterial som avsevärt kan förlänga livslängden för den nya generationens solceller.

Forskning

Blybaserade perovskitsolceller
 
Hybrid organiska-oorganiska perovskiter med formeln ABX3 (där A är en organisk katjon, B är en metalldikering och X är en halidanjon) lovar mycket för att tillhandahålla den rena energianvändningen och säkerheten som behövs för att uppfylla dekarboniseringsmålen. De har nått stora framgångar som solcellsmaterial med hög effektivitet vid energiomvandling. Ännu mer attraktiva, de är justerbara i bandgapet, lätta och flexibla, och kan produceras med lågkostnadsprocesser som är kompatibla med trycktillverkning. Dessa egenskaper kvalificerar dem som perfekta kandidater för byggnadsintegrerade solceller (BIPV) och många mobilitetstillämpningar som fordon, båtar och flygplan där konventionella kiselsolceller inte kan användas. Min forskning är främst inriktad på att förbättra driftsstabiliteten hos perovskitsolceller. Se relevanta publikationer i Advanced MaterialsAdvanced Functional Materials, och en recensionsartikel om defekterna i halidperovskites npj Flexible Electronics.
 
Dopade organiska halvledare
 
Organiska halvledare spelar en avgörande roll i alla typer av optoelektroniska enheter, inklusive perovskitsolceller. Deras unika fördelar som utmärkt flexibilitet, god löslighet i organiska lösningsmedel och enkla bearbetning i lösningar gör dem till lovande kandidater för flexibla enheter. Organiska molekyler är dock i allmänhet isolerande och inte bra för laddningsuppsamlings- och transportegenskaper. Mina forskningsintressen fokuserar på att utveckla nya och stabila dopningsstrategier för att förbättra deras prestanda i optoelektroniska enheter. Se relevanta publikationer i Science
 
Blyfria perovskitsolceller
 
Trots de spännande framstegen inom blybaserade perovskitsolceller är det nuvarande beroendet av giftigt Pb i perovskitmaterial ett nyckelproblem på vägen till kommersialisering av dessa celler. För att ta itu med denna fråga är jag också intresserad av utvecklingen av nya blyfria perovskitmaterial, inklusive tenn (Sn)-baserade perovskiter och dubbla perovskiter. Se relevanta publikationer i Angewandte ChemieAdvanced Materials, och en recensionsartikel om utmaningarna och framstegen inom blyfri halogeniddubbelperovskite Solar RRL.

Publikationer

Jag är medförfattare till 60 referentgranskade publikationer (över 7 000 citeringar; h-index 39) och ett bokkapitel (Elsevier).

2024

Yu Wang, Feng Wang, Jiaxing Song, Jingchuan Ye, Jieying Cao, Xinxing Yin, Zhen Su, Yingzhi Jin, Lin Hu, Han Zuilhof, Zaifang Li, Wensheng Yan, Feng Gao (2024) Ethyl Thioglycolate Assisted Multifunctional Surface Modulation for Efficient and Stable Inverted Perovskite Solar Cells Advanced Functional Materials Vidare till DOI

2023

Xiaoqiang An, Tingcha Wei, Peijia Ding, Li-Min Liu, Lunqiao Xiong, Junwang Tang, Jiani Ma, Feng Wang, Huijuan Liu, Jiuhui Qu (2023) Sodium-Directed Photon-Induced Assembly Strategy for Preparing Multisite Catalysts with High Atomic Utilization Efficiency Journal of the American Chemical Society, Vol. 145, s. 1759-1768 Vidare till DOI
Fuxiang Ji, Johan Klarbring, Bin Zhang, Feng Wang, Linqin Wang, Xiaohe Miao, Weihua Ning, Muyi Zhang, Xinyi Cai, Babak Bakhit, Martin Magnuson, Xiaoming Ren, Licheng Sun, Mats Fahlman, Irina A Buyanova, Weimin Chen, Sergei I Simak, Igor A. Abrikosov, Feng Gao (2023) Remarkable Thermochromism in the Double Perovskite Cs2NaFeCl6 Advanced Optical Materials, Artikel 2301102 Vidare till DOI
Fuxiang Ji, Gerrit Boschloo, Feng Wang, Feng Gao (2023) Challenges and Progress in Lead-Free Halide Double Perovskite Solar Cells Solar RRL, Vol. 7, Artikel 2201112 Vidare till DOI
Fuxiang Ji, Bin Zhang, Weimin Chen, Irina A Buyanova, Feng Wang, Gerrit Boschloo (2023) Amine Gas‐Induced Reversible Optical Bleaching of Bismuth‐Based Lead‐Free Perovskite Thin Films Advanced Science, Vol. 11, Artikel 2306391 Vidare till DOI

Organisation

Nyheter