Expertis

Min kärnkompetens är utveckling av nya material inom områden för förnybar energi, inklusive perovskitsolceller och organisk dopning.

Hitta till min forskning

Publons: Researcher-ID, T-2610-2018

Google Scholar

Patent

Meduppfinnare tillUS8940656B2: CoP2 loaded red phosphorus, preparation and use of the same. (CoP2-laddad röd fosfor, beredning och användning av densamma.)

Finansiering

  • 2022-2024 Carl Tryggers Stiftelse
  • 2020-2023 Carl Tryggers Stiftelse
  • 2020-2023 Olle Engkvists Stiftelse
  • 2020-2021 Formas
  • 2019-2021 STINT, Joint China-Sweden Mobility, ‘Lead-free perovskites nanocrystals for solar cells’
  • 2019-2022 VR Starting grant, ‘Develop stable tin-based perovskites for solar cells’
  • 2018-2019 Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship, European Commission, followed by European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Sklodowska-Curie grant agreement No 751375
  • 2017-2018 Vinnova Fellowship, Sweden

Fellowship

  • 2018 awarded "Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship" (European Commission, 2018)
  • 2017 awarded "VINNMER Marie-Curie Fellowship" (Sverige, 2017)

Publikationer

Jag är medförfattare till 60 referentgranskade publikationer (över 7 000 citeringar; h-index 39) och ett bokkapitel (Elsevier).

2023

2022

Tiankai Zhang, Feng Wang, Hak-Beom Kim, In-Woo Choi, Chuan Fei Wang, Eunkyung Cho, Rafal Konefal, Yuttapoom Puttisong, Kosuke Terado, Libor Kobera, Mengyun Chen, Mei Yang, Sai Bai, Bowen Yang, Jiajia Suo, Shih-Chi Yang, Xianjie Liu, Fan Fu, Hiroyuki Yoshida, Weimin Chen, Jiri Brus, Veaceslav Coropceanu, Anders Hagfeldt, Jean-Luc Bredas, Mats Fahlman, Dong Suk Kim, Zhang-Jun Hu, Feng Gao (2022) Ion-modulated radical doping of spiro-OMeTAD for more efficient and stable perovskite solar cells Science, Vol. 377, s. 495-501 Vidare till DOI

Organisation

Nyheter