Optoelektronik

Solcell och perovskiter
Solcell och perovskiter Olov Planthaber

Vi är ett tvärvetenskapligt team som fokuserar på lösningsbehandlade optoelektroniska enheter.

Det gör vi med en passion för både grundläggande vetenskap och nya tillämpningar av dessa material och enheter.

Optoelektroniska enheter, såsom lysdioder (LED), solceller, fotodetektorer, lasrar och optiska sändare och mottagare, är en viktig del för att upprätthålla en hållbar värld.

För mer information, besök den engelska versionen av denna sida.

Publikationer

2024

Joakim Argillander, Alvaro Alarcon, Chunxiong Bao, Chaoyang Kuang, Gustavo Lima, Feng Gao, Guilherme B Xavier (2024) Secure quantum random number generation with perovskite photonics QUANTUM COMPUTING, COMMUNICATION, AND SIMULATION IV, Artikel 129111B Vidare till DOI
Xuran Wang, Mingliang Wang, Zilong Zhang, Dong Wei, Shidong Cai, Yuheng Li, Rui Zhang, Liangliang Zhang, Ruidan Zhang, Chenhui Zhu, Xiaozhen Huang, Feng Gao, Peng Gao, Yang Wang, Wei Huang (2024) De Novo Design of Spiro-Type Hole-Transporting Material: Anisotropic Regulation Toward Efficient and Stable Perovskite Solar Cells RESEARCH, Vol. 7, Artikel 0332 Vidare till DOI
Hongling Yu, Feng Gao (2024) Zwitterionic additive for high-performance pure-blue perovskite light-emitting diodes ADVANCED PHOTONICS, Vol. 6, Artikel 020501 Vidare till DOI
Heyong Wang, Antonella Treglia, Munirah D. Albaqami, Feng Gao, Annamaria Petrozza (2024) Tin-Halide Perovskites for Near-Infrared Light-Emitting Diodes ACS Energy Letters Vidare till DOI
Weidong Cai, Jiajun Qin, Xinyu Ma, Shun Wang, Muyi Zhang, Tianjun Liu, Tiqiang Pang, Julia Morat, Yuequn Shang, Fuxiang Ji, Shengying Yue, Feng Gao (2024) Multicolor light emission and multifunctional applications in double perovskite-Cs 2 NaInCl 6 by Cu + /Sb 3+co-doping Chemical Engineering Journal, Vol. 489, Artikel 151212 Vidare till DOI
Lei Xu, Sunsun Li, Wenchao Zhao, Yaomeng Xiong, Jinfeng Yu, Jinzhao Qin, Gang Wang, Rui Zhang, Tao Zhang, Zhen Mu, Jingjing Zhao, Yuyang Zhang, Shaoqing Zhang, Vakhobjon Kuvondikov, Erkin Zakhidov, Qiming Peng, Nana Wang, Guichuan Xing, Feng Gao, Jianhui Hou, Wei Huang, Jianpu Wang (2024) The Role of Solution Aggregation Property toward High-Efficiency Non-Fullerene Organic Photovoltaic Cells Advanced Materials Vidare till DOI
Shaohui Liu, Zijian Chen, Yingming Liu, Lingjun Wu, Boyuan Wang, Zixuan Wang, Bobin Wu, Xinyu Zhang, Jie Zhang, Mengyun Chen, Hao Huang, Junzhi Ye, Paul K. Chu, Xue-Feng Yu, Lakshminarayana Polavarapu, Robert L. Z. Hoye, Feng Gao, Haitao Zhao (2024) Data-Driven Controlled Synthesis of Oriented Quasi-Spherical CsPbBr3 Perovskite Materials Angewandte Chemie International Edition, Vol. 63 Vidare till DOI
Chunxiong Bao, Zhongcheng Yuan, Wenxiao Niu, Jie Yang, Zijian Wang, Tao Yu, Jianpu Wang, Feng Gao (2024) A multifunctional display based on photo-responsive perovskite light-emitting diodes NATURE ELECTRONICS Vidare till DOI
Xiyu Luo, Weidong Xu, Guanhaojie Zheng, Sandhya Tammireddy, Qi Wei, Max Karlsson, Zhaojun Zhang, Kangyu Ji, Simon Kahmann, Chunyang Yin, Yatao Zou, Zeyu Zhang, Huaiyu Chen, Lucas A. B. Marcal, Haifeng Zhao, Dongxin Ma, Dongdong Zhang, Yue Lu, Mingjie Li, Carsten Deibel, Samuel D. Stranks, Lian Duan, Jesper Wallentin, Wei Huang, Feng Gao (2024) Effects of local compositional heterogeneity in mixed halide perovskites on blue electroluminescence Matter, Vol. 7 Vidare till DOI
Ben Zhang, Weijie Chen, Haiyang Chen, Guang Zeng, Rui Zhang, Hongxiang Li, Yunfei Wang, Xiaodan Gu, Weiwei Sun, Hao Gu, Feng Gao, Yaowen Li, Yongfang Li (2024) Rapid solidification for green-solvent-processed large-area organic solar modules with >16% efficiency Energy & Environmental Science Vidare till DOI
Haiyang Chen, Weiwei Sun, Rui Zhang, Yuting Huang, Ben Zhang, Guang Zeng, Junyuan Ding, Weijie Chen, Feng Gao, Yaowen Li, Yongfang Li (2024) Heterogeneous Nucleating Agent for High-Boiling-Point Nonhalogenated Solvent-Processed Organic Solar Cells and Modules Advanced Materials Vidare till DOI
Kunpot Mopoung, Weihua Ning, Muyi Zhang, Fuxiang Ji, Kingshuk Mukhuti, Hans Engelkamp, Peter C. M. Christianen, Utkarsh Singh, Johan Klarbring, Sergey Simak, Igor Abrikosov, Feng Gao, Irina Buyanova, Weimin Chen, Yuttapoom Puttisong (2024) Understanding Antiferromagnetic Coupling in Lead-Free Halide Double Perovskite Semiconductors The Journal of Physical Chemistry C, Vol. 128, s. 5313-5320 Vidare till DOI
Wencai Zhou, Xiaoqing Chen, Rongkun Zhou, Hongbo Cai, Yun Wang, Tiankai Zhang, Zilong Zheng, Feng Gao, Yongzhe Zhang, Hui Yan (2024) The Role of Grain Boundaries on Ion Migration and Charge Recombination in Halide Perovskites Small Vidare till DOI
Anna Dávid, Julia Morat, Mengyun Chen, Feng Gao, Mats Fahlman, Xianjie Liu (2024) Mapping Uncharted Lead-Free Halide Perovskites and Related Low-Dimensional Structures Materials, Vol. 17, Artikel 491 Vidare till DOI
Yuxuan Xiao, Qin Xue, Xiaoke Liu, Feng Gao, Guohua Xie (2024) Lead-free perovskite LEDs powered by cyanuric acid INNOVATION, Vol. 5, Artikel 100553 Vidare till DOI

Kontakt

Kollegor

Organisation