Fotografi av Flora Mary Bartlett

Flora Mary Bartlett

Postdoktor

Jag utforskar landskapsrelationer i den svenska landsbygden med visuella- och etnografiska metoder.

Min forskning 

Som visuell- och miljöantropolog jobbar jag i korsningen av människor-miljö relationer och kreativa visuella metoder. Jag för in landskap i bildskapande och använder curation som forskningspraktik.

Jag är särskilt intresserad av friktioner som uppstår kring landskap, miljödiskurser, och infrastruktur för förnybar energi, inklusive olika idéer kring vad som är hållbart, för vem, och på vilken skala. Visuell praktik öppnar upp forskningsmetoder på inkluderande och kreativa sätt, och främjar samarbete inom fältet samt spridning utanför akademin. Jag har samarbetat med Nordiska museet på utställningen Arktis - medan isen smälter samt deras pågående seminarieserie Forest Labs.

Skogsförlust

Jag jobbar inom ett tvärvetenskapligt projekt i samarbete med Stockholms universitet som heter “Den förlorade skogen; förnyade relationer och rituell återförtrollning”. Vi kombinerar visuella-och etnografiska metoder för att utforska två miljöer på den svenska landsbygden starkt präglade av skogsförlust och hur människor återvänder till dem. Jag fokuserar på den toxiska historien och förnyade mer-än-mänskliga relationer efter besprutning av växtbekämpningsmedlet hormoslyr samt kalhygge i Norra Sverige/Sápmi.

Datahallar och landskap

Jag jobbar inom projektet Megabytes vs Megawatts: Att förstå infrastrukturella spänningar mellan datahallar och elnät för en hållbar digitalisering. Jag utforskar de framväxande landskapsrelationerna och friktionerna när datacenter utökar sin närvaro på landsbygden i Sverige, särskilt i Sörmland, och går mot förnybar energi. Jag är intresserad av fantasierna och rädslorna i denna övergång och hur vi kan förstå datacenters skärningspunkter med andra relationer och lokala processer.

Publikationer

2023

Flora Mary Bartlett (2023) Freezers full of gold: Living well with landscape in rural Northern Sweden Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Vol. 32 Vidare till DOI
Flora Mary Bartlett (2023) Visualizing the Pristine: the role of imagery in local stewardship of landscape Disturbed Ecologies: Photography, Geopolitics, and the Northern Landscape in the Era of Environmental Crisis, s. 25-44
Flora Mary Bartlett (2023) Freezers full of gold: Living well with landscape in rural Northern Sweden Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Vol. 32 Vidare till DOI

2021

Flora Mary Bartlett (2021) In Galleries and Beer Cans: Experimental Photography in Explorations of Northern Swedish Landscapes Visual Anthropology Review, Vol. 37, s. 164-192 Vidare till DOI

2020

Flora Mary Bartlett (2020) Turbulent Climate Discourses in Northern Sweden Anthropology Matters, Vol. 20, s. 10-42 Vidare till DOI