Utvärdering av teknologier för att bedöma/assistera migranter

Människor på flykt inom och tvärs över Amerika, EU och andra länder räknas, bedöms och assisteras på en rad olika sätt. Vissa av dessa sätt inkluderar pappersformulär, registreringssystem, databaser, kartor, och bland annat psykosociala regelverk, som beviljar rättigheter och medborgarskap samtidigt som officiella siffror beräknas. Min forskning undersöker dessa redskap och infrastrukturer för att problematisera deras roller i gräns/omlokaliseringspraktiker och (re)konfiguration av statsskap. Jag är också intresserad av vardagens teknovetenskap och migrantledd innovation som samexisterar med myndighetsinsatser.

Invandring och förlust av rättigheter, särskilt för människor som flyr våld, innebär ofta långa och oundvikliga processer av ansökan, registrering, asylsökande, tvister, psykosociala och humanitära insatser. Gränser är dynamiska och mobila ytor som inte bara omfattas av geografiska gränser. Vid problematiserandet av socio-materialiteten hos de tekniska processerna som statuerar gränser uppstår en rad intressanta frågor. Därför tittar jag i min forskning på hur gränspraktiker konstruerar gränser hos nationer och statliga projekt samtidigt som de statuerar former av identitet, migrationsstatus, indikationer och statliga former av synlighet. Med inriktning mot STS, utvärderar jag etnografiskt spridningen av olika teknologier som används vid flyktingmottagning för bedömning och assistans.

Migranters alternativa form av teknovetenskap

När officiella siffror och regeringsinsatser framställs, uppstår migrantledda former av organisering på alternativa platser. I min forskning intresserar jag mig även för teknovetenskaplig organisering och psykosocial innovation som äger rum innanför och utanför instiftade avgränsningar. Materialiteten hos dessa objekt och relationerna byggda omkring dem representerar ett provocerande fält som omvandlar STS till vardagserfarenhet, psykosociala studier, materiell politik och andra spekulativa områden. 
 

Forskning & undervisning

Publikationer

Projekt

Migration in numbers: the sociotechnical production of solidarity in the EU, med Steve Woolgar.

Reparation Beyond statehood: assembling rights restitution in post-conflict Colombia, med Steve Brown och Dimitris Papadopolous (avslutad).

Undervisning

På kandidatnivå har jag varit lektor i psykologi i kurser som vetenskaps- och teknisk historia, socialpsykologi och kvalitativa/kvantitativa forskningsmetodologier. På managementprogram har jag undervisat i samhällsvetenskaplig epistemologi och forskningsmetodologi.
På magisternivå handleder jag uppsatser i vetenskaps- och teknisk historia på STS-programmet vid Universidad Nacional de Colombia och på management- och marknadsföringsprogrammet vid University of Leicester.

CV

CV i korthet

 • 2017
  Postdoktoral forskare i Teknik och social förändring, Institutionen för Tema, Tema T, ValueS. Linköpings universitet.
 • 2016-2017
  Forskare, School of Business, University of Leicester.
 • 2016
  Filosofie doktor, College of Social Science, Arts and Humanities, University of Leicester.
 • 2012
  Magister i Samhällsvetenskap, Department of Sociology, Universidad Nacional de Colombia.