Fotografi av Fredy Mora Gamez

Fredy Mora Gamez

Universitetslektor, Docent

Kartläggning av infrastrukturer för migrationsinformation

Tvingade migrationer inom och över Amerika, EU och andra platser räknas, förutses och hanteras med hjälp av en mängd olika tekniker och beräkningsenheter. Några av dessa inkluderar pappersformulär, registreringssystem, databaser, kartor och algoritmer, som ger människor på resande fot rättigheter och inrättade former av medborgarskap. En del av min forskning studerar dessa enheter och infrastrukturer för att problematisera deras inblandning i gränser / omlokaliseringsmetoder och den relationella (åter)konfigurationen av statskap. Med etnografi som ett dominerande gränssnitt undersöker jag hur tekniker, pappersformer och andra enheter producerar gränser för nationer och statliga projekt samtidigt som jag antar identitetskategorier, migrationsstatus, indikatorer och statliga former av (o)synlighet. Med hjälp av vetenskapliga och teknologiska studier (STS) och kritiska migrations- / gränsstudier undersöker jag samproduktionen mellan migrationsinformation och infrastruktur. 

Alternativa former av sociomaterialitet

När migrationshantering (och befolknings-) förvaltningsinfrastrukturer antas finns det också en mindre synlig omfördelning av ordning i alternativa utrymmen. Min forskning utforskar också andra former av sociomaterialitet som förekommer inom och bortom avgränsade gränser för staten och institutionerna. Medan jag gör det, engagerar jag mig i posthumana och potentiellt dekoloniala förståelser av minne, påverkan och reparerarbarhet av relationsprocesser som involverar mänskliga och icke-mänskliga aktörer. På den här arenan har jag blivit särskilt intresserad av den materiella politiken i metoder som att kurera gatuminnesmärken, sy bortkastade material och, mer allmänt, skapandet av sociala rörelser.

Jag arbetar vid Tema Genus, där mina epistemiska praktiker och ambitioner resonerar med STS och forskningsnavet Postkoloniala feminismer. Jag är också forskare baserad på Department of Science and Technology Studies vid University of Vienna, som en del av forskargruppen Technosciences, Materiality and Digital Culture (TMDC). Jag är medlem i Grupo de Estudios Sociales de la Ciencia, la Tecnología y la Medicina (GESCTM) at Universidad Nacional de Colombia. Jag är också medlem i International Science and Technology Studies Research Network on Migration, Border Control Technologies and Infrastructures (STS-MIGTEC)

Forskningsprogram och projekt

Calculating migration: A multi-sited ethnography of algorithmic governance and redistribution keys

 

Two-population EA search (3)

As a consequence of the increasing instability and uncertainty around migration patterns, and sometimes populist fears about border control in Europe, governments increasingly turn to new information infrastructures, sources of digital data and forms of analysis like predictive algorithms. We ask: what are the implications of using algorithms as redistribution keys for migrants? Drawing on the interdisciplinary convergences between Migration Studies, Gender Studies and Science and Technology Studies, the aim of this project is to follow the implementation of algorithmic projects by migration control offices in the EU in order to increase statistical precision of predicting migration. Using a multi-sited ethnography, we also trace the connections of algorithms with databases available in different institutions to understand how algorithms are produced, implemented and received by different national and transnational actors (developers, case-managers, people on the move, policy-makers). This research seeks to reveal coordinations mediated by algorithms in different locations to understand how integration policies depend on information infrastructures and institutional processes. This project is a collaboration between Tema Genus, REMESO, and the European New School of Digital Societies (Frankfurt).

Material politics in the making: a multi-sited study of more than digital mobile makerspaces

University of Vienna, Austria. Current.

Forskningsprogram

Publikationer

Mora-Gámez, F. (forthcoming June 2021). `Thinking beyond the ‘imposter’: gatecrashing un/welcoming borders of containment ´ In Woolgar, S., Vogel, E. Moats, D. and Helgesson, C.F (Eds) The imposter as social theory: thinking with gatecrashers, cheats, and charlatans. London, Bristol University Press. ISBN 152921307X, 9781529213072

Mora-Gamez, F. and Brown, S.D. (2020). ‘A reparação a despeito de si mesma: traições psi na Colômbia pós-conflito’. In Arruda-Ferreira, A., Mello-Machado, F. and Foureaux-Figueredo, B. (Eds) Governamentalidade e práticas psi: a gestão pela liberdade. Rio de Janeiro, Editora NAU, Rio de Janeiro. ISBN 978-65-87079-19-6

Mora-Gámez, F. (2020). Beyond citizenship: the material politics of alternative infrastructures. Citizenship Studies. 24, 5: 696-711. DOI: 10.1080/13621025.2020.1784648

Arboleda-Ariza, J., Prossel, G. and Mora-Gámez, F. (2020). Absent peace and Reconciliation in Colombia: a study of transition discourses in former combatants. Peace Economics, Peace Science and Public Policy. (Ahead of print). DOI http://doi.org/10.1515/peps-2019-0042

Mora-Gámez F, Brown S.D. (2019). The psychosocial management of rights restitution: Tracing technologies for reparation in post-conflict Colombia. Theory & Psychology. 2019;29(4):521-538. doi: 10.1177/0959354319863136

Pérez-Bustos, T., Martínez-Medina, S., Mora-Gámez, F. (2018). What is ‘(un)making’ STS ethnographies? Reflections (not exclusively) from Latin America. Tapuya: Latin American Science, Technology and Society. 1,1: 131-137. DOI: 10.1080/25729861.2018.1551825

Mora-Gámez, F. (2016). “Reconocimiento de víctimas en Colombia: sobre tecnologías de representación y condiciones de estado”. Universitas Humanística, 82: 75-101. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=79145845004

CV

CV i korthet

 • 2/2021-
  Universitetsassistent, Department of Science and Technology Studies, University of Vienna, Austria.
 • 9/2017-10/2020
  Postdoktoral forskare i Teknik och social förändring, Institutionen för Tema, Tema T, ValueS. Linköpings universitet.
 • 10/2018-2/2020
  Forskare, School of Business, University of Leicester.
 • 2016
  Filosofie doktor, College of Social Science, Arts and Humanities, University of Leicester.
 • 2012
  Magister i Samhällsvetenskap, Department of Sociology, Universidad Nacional de Colombia. 

Sociala medier

Youtube

 

Utmärkelser och finansiering

 • Riksbankens Jubileumsfond, Project Fund. 6,109,000 SEK `Calculating migration: A multi-sited ethnography of algorithmic governance and redistribution keys (RJ, P20-0618), December, 2020. Principal Investigator.
 • Riksbankens Jubileumsfond, Research Initiation Fund. 200,000 SEK `Infrastructuring Migration: a series of workshops reflecting on instituted and alternative material orders’ March, 2019
 • Colombian Ministry of Science and Technology COLCIENCIAS. £55000. PhD international scholarship, Francisco José de Caldas 568 (2012) December, 2012.
 • University of Leicester, College of Social Science, School of Management. £46500. PhD Studentship. January, 2012.
 • Diploma of distinguished research. Awarded by the Interamerican Society of Psychology. (SIP) June, 2011.

Organisation