Forskning inom teoretisk datavetenskap

Min forskning handlar om beräkningskomplexitet, ett område som studerar möjligheter och begränsningar för effektiv beräkning ur ett matematiskt perspektiv.

Korta fakta om George Osipov

Jag är fjärdeårsdoktorand vid TCSLAB under handledning av Peter Jonsson och Victor Lagerkvist.
Ursprungligen är jag från Georgien där jag tog en kandidatexamen i datavetenskap vid Free University of Tbilisi och sedan master i matematik på Ilia State University.
Jag tillbringade ett år på Uppsala universitet tack vare utbytesprogrammet Erasmus+. Jag är en del av AIICS-avdelningen på IDA och även AI/matematik på WASP forskarskola.

Publikationer

2023

2022

2021

Konrad K. Dabrowski, Peter Jonsson, Sebastian Ordyniak, George Osipov (2021) Solving Infinite-Domain CSPs Using the Patchwork Property THIRTY-FIFTH AAAI CONFERENCE ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE, THIRTY-THIRD CONFERENCE ON INNOVATIVE APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND THE ELEVENTH SYMPOSIUM ON EDUCATIONAL ADVANCES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE, s. 3715-3723
Konrad K. Dabrowski, Peter Jonsson, Sebastian Ordyniak, George Osipov (2021) Disjunctive Temporal Problems under Structural Restrictions THIRTY-FIFTH AAAI CONFERENCE ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE, THIRTY-THIRD CONFERENCE ON INNOVATIVE APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND THE ELEVENTH SYMPOSIUM ON EDUCATIONAL ADVANCES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE, s. 3724-3732

Om avdelningen

Kollegor vid AIICS

Om institutionen