05 april 2024

George Osipov, doktorand vid Institutionen för datavetenskap (IDA), får Lawsons stipendium 2023 för excellens på det datavetenskapliga området och för att ha utmärkt sig på internationell nivå. Hans kvalifikationer överskrider kraven för stipendiet.    

Stipendiet tas emot av George och han tittar på dokumentet.
George Osipov tar emot stipendiet från Adrian Lawson, Harold  "Bud" Lawsons son.

För fem år sedan inrättade Harold "Bud" Lawson "Lawsons stipendium" vid Linköpings universitets Jubileumsstiftelse i syfte att uppmuntra doktorander vid IDA till internationellt utbyte och internationalisering vid institutionen. Stipendiet delas ut till doktorander inom datavetenskap eller systemteknik för att uppmuntra goda prestationer och ge en möjlighet till utvidgat internationellt utbyte tidigt i forskarkarriären. IDA:s institutionsstyrelse beslutar om mottagare och prissumma utifrån rekommendationerna från urvalskommittén.

Lawsons stipendium 2023

Mötesrum fullt med mötesdeltagare.
Informationsmötet vid IDA 21 mars 2024.
Stipendiet för 2023 tilldelas George Osipov, doktorand vid Avdelningen artificiell intelligens och integrerade datorsystem, för hans forskning i  skärningspunkten mellan teoretisk datavetenskap och artificiell intelligens. George har samverkat med fem utländska universitet: Royal Halloway (London, England), Newcastle (England), Leeds (England), Saarbrücken (Tyskland) och Warszawa (Polen). Härnäst väntar en postdoktorperiod på två år vid Oxfords universitet (England).

Priset är på 10 000 kronor och delades ut av Bud Lawsons son Adrian Lawson vid en ceremoni i samband med institutionens informationsmöte den 21:a mars 2024.

 

Adrian Lawson och doktorand George Osipov vid prisceremoni av Lawsonpriset.
Adrian Lawson och George Osipov.

 

 

 

 

Kontakt

Om Harold "Bud" Lawson och stipendiet

Organisation

Senaste nytt från LiU

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.