Fotografi av Gunvor Larsson Torstensdotter

Gunvor Larsson Torstensdotter

Universitetslektor

Psykologi och funktionsvariation, kombinerat med ledarskap och högskolepedagogik – det är min jobbvardag. Jag arbetar som föreståndare på Didacticum och i mitt uppdrag ingår peppa lärarnas lärare och se till att LiU:s studenter får bra undervisning.

Psykolog och föreståndare för Didacticum

Nyfikenhet och lust att lära är mina drivkrafter. Min ambition är att läraktiviteter på LiU ska vara inspirerande, utmanande och lustfyllda då jag tror att människan lättare förstår komplicerade fenomen om vägen dit är rolig.

Mitt jobb som föreståndare på Didacticum innebär att jag behöver samverka med universitetets samtliga nivåer, från den enskilda läraren som vill bolla idéer kring kursmoment, via programmet eller avdelningen som vill pedagogiskt utveckla sin lärarkår till att på fakultets- och ledningsnivå fungera som bollplank eller pedagogisk utvecklare. Vi har också nationella och internationella samarbeten. Jag har varit lärare på Didacticum sedan 2012 och 2016 blev jag föreståndare för centrumbildningen. Mitt mål är att göra Didacticum till en plats för pedagogiska samtal över en fika och när vi flyttar till Studenthuset 2019 tror jag att det kan bli lättare för lärare att titta förbi.

Jag har en bakgrund som psykolog och har arbetat med framför allt barn inom skola och habilitering. Där väcktes mitt intresse för autismspektrumtillstånd och 2007 disputerade jag i Handikappvetenskap med avhandlingen ”Aspergern, det är jag: En intervjustudie om att leva med Asperger syndrom”.

Efter disputationen var jag programansvarig för psykologprogrammet i flera år och tillsammans med lärarna i psykologi hade vi ambitionen att skapa Sveriges bästa psykologprogram. Nu är målet att tillsammans med mina kollegor på Didacticum få LiU:s lärare att bli kloka och reflekterande lärare till alla våra studenter. För det är ju ändå studenterna och deras lärande som är det viktigaste på ett universitet!

Publikationer

2022

Victoria Stenbäck, Per Sandén, Gunvor Larsson Abbad (2022) Post-covid support of teachers' and students' learning communities in higher education
Victoria Stenbäck, Jörg Schminder, Anna Söderström, Per Sandén, Gunvor Larsson Abbad (2022) Support and inclusion in post-covid higher education - student perception on support and learning during digital teaching. EuroSoTL 2022 Proceedings, s. 203-208

2018

Sally Wiggins, Madeleine Abrandt Dahlgren, Mattias Ekstedt, Eva Hammar Chiriac, Gunvor Larsson Torstensdotter, Tove Törnqvist (2018) On doing 'being a student amongst other kinds of students': Managing academic identities in an interprofessional tutorial group

2016

Sally Wiggins, Eva Hammar Chiriac, Gunvor Larsson Abbad, Regina Pauli, Marcia Worell (2016) PLAT 15(2) 2016: Introduction to the Special Issue on Problem-Based Learning and Psychology Psychology Learning and Teaching, Vol. 15, s. 133-135 Vidare till DOI
Sally Wiggins, Eva Hammar Chiriac, Gunvor Larsson Abbad, Regina Pauli, Marcia Worell (2016) Ask Not Only 'What Can Problem-Based Learning Do For Psychology?' But 'What Can Psychology Do For Problem-Based Learning?' A Review of The Relevance of Problem-Based Learning For Psychology Teaching and Research Psychology Learning & Teaching, Vol. 15, s. 136-154 Vidare till DOI

Didacticum

Organisation