Didacticum (DID)

Didacticum är ett centrum inrättat av rektor. Vår uppgift är att på ett kreativt och innovativt sätt bidra till en pedagogisk och didaktisk utveckling av universitetets utbildning och undervisning.

Vår verksamhet kompletterar det utvecklingsarbete som bedrivs inom fakulteter och institutioner. Vi anordnar obligatoriska kurser för undervisande personal samt andra sammankomster i form av exempelvis workshops och nätverk.

Aktuellt
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Kontakta oss
Visa/dölj innehåll

Medarbetare
Visa/dölj innehåll