Didacticum (DID)

Vår uppgift är att på ett kreativt och innovativt sätt bidra till en pedagogisk och didaktisk utveckling av universitetets utbildning och undervisning.

Bild på studenthuset på LiU.Bild på studenthuset på LiU. Foto: Magnus Johansson

Enligt Linköpings universitets strategi ska universitetet attrahera och examinera eftertraktade studenter och doktorander.

För att kunna erbjuda utbildningar av högsta kvalitet behöver universitetets lärare kontinuerlig kompetensutveckling. Vi på Didacticum erbjuder denna kompetensutveckling i form av exempelvis kurser, seminarium och workshops. Tanken är att lärarna ska utvecklas och lära sig nya sätt att bedriva utbildning och examination i olika lärmiljöer.
För dig som är LiU anställd - se våra kurser på intranätet Liunet.

Didacticum är ett pedagogiskt centrum som är inrättat av rektor. Här arbetar pedagogiska utvecklare och annan personal som är inlånade från hela universitetet och tillsammans ska vi på ett kreativt och innovativt sätt driva och bidra till en pedagogisk och didaktisk utveckling av universitetets utbildning och undervisning.

Vår verksamhet ska syfta till kompetensutveckling av såväl enskilda medarbetare som grupper av anställda och ska komplettera det utvecklingsarbete som bedrivs inom fakulteter och institutioner.

Didacticums nyhetsbrev

Välkommen att prenumerera på Didacticums nyhetsbrev, det ges ut en gång per termin.

Konferenser och webbinarier Visa/dölj innehåll

Didacticums blogg Visa/dölj innehåll

Kurser till dig som inte är LiU anställd Visa/dölj innehåll

Didacticums nyheter och andra artiklar som rör pedagogik, utbildning m.m. Visa/dölj innehåll

Kontakta oss Visa/dölj innehåll

Medarbetare Visa/dölj innehåll