Didacticum (DID)

Vår uppgift är att på ett kreativt och innovativt sätt bidra till en pedagogisk och didaktisk utveckling av universitetets utbildning och undervisning.

Bild på studenthuset på LiU.Bild på studenthuset på LiU. Foto: Magnus Johansson

Enligt Linköpings universitets strategi ska universitetet attrahera och examinera eftertraktade studenter och doktorander.

För att kunna erbjuda utbildningar av högsta kvalitet behöver universitetets lärare kontinuerlig kompetensutveckling. Vi på Didacticum erbjuder denna kompetensutveckling i form av exempelvis kurser, seminarium och workshops. Tanken är att lärarna ska utvecklas och lära sig nya sätt att bedriva utbildning och examination i olika lärmiljöer.

Didacticum är ett pedagogiskt centrum som är inrättat av rektor. Här arbetar pedagogiska utvecklare och annan personal som är inlånade från hela universitetet och tillsammans ska vi på ett kreativt och innovativt sätt driva och bidra till en pedagogisk och didaktisk utveckling av universitetets utbildning och undervisning.

Vår verksamhet ska syfta till kompetensutveckling av såväl enskilda medarbetare som grupper av anställda och ska komplettera det utvecklingsarbete som bedrivs inom fakulteter och institutioner.

Kurser på Didacticum

Pedagogikdagen – en konferens inom pedagogik och didaktik

Nätverk där Didacticum deltar

Didacticum ingår i olika nationella och internationella nätverk. Syftet är att bevaka aktuella frågor och samarbeta med andra universitet. Här listas några av nätverken. 

  • Swednet - Svenskt nätverk för pedagogisk utveckling inom högre utbildning: en förening för pedagogiska utvecklare inom högre utbildning
  • Include: arbetar för breddad rekrytering och breddat deltagande, genomströmning, mångfald och likabehandling inom högre utbildning
  • PBL - Problembaserat lärande: med syfte att utveckla och utbyta erfarenheter om PBL
  • ITHU - IT i högre utbildning: ett professionsnätverk för IT-pedagoger i högre utbildning
  • HU2: för högre utbildning för hållbar utveckling
  • Rum för lärande: följer och informerar om utvecklingen kring modern pedagogik och betydelsen av den fysiska miljön för lärandet
  • ESPLAT - European Society for Psychology Learning and Teaching: stödjer lärare och forskning inom psykologi-lärande och undervisning och bidrar till kunskap om psykologiska aspekter av lärande

Didacticums blogg

Genom Didacticums blogg kan du lära dig mer om pedagogiska frågor som rör högre utbildning. Här hittar du tips, omvärldsbevakning och texter författade av oss som är verksamma på Didacticum. Just nu skriver vi mycket om AI i högre utbildning.

05 apr, 2024
Tre saker jag lärde mig som student utanför schemalagd tid

Linköpings universitet har ett ovanligt vitalt och välutvecklat studentliv. Det är inte så oöverblickbart och traditionstyngt som vid de stora gamla universiteten, men inte heller så magert och flyktigt som det kan vara vid mindre högskolor. Vår lagom långa historia och fokus på långa yrkesförberedande campusutbildningar har skapat en perfekt grogrund för ett studentliv där …

Läs inlägget
15 mar, 2024
Våga pröva AI!

Nu har vi alla haft fri tillgång till chattbottar och andra spännande generativa AI-verktyg i över ett år, men du kanske ännu inte har vågat pröva? Det kan vara svårt att veta vad man ska fråga en AI om, precis som det kan vara lite stelt när man träffar nya människor första gången. Därför får …

Läs inlägget
11 mar, 2024
Högläs för en AI, och få hjälp med uttalet

Här kommer ett tips till dig som behöver öva ditt uttal, till exempel när du ska hålla en muntlig presentation på annat språk än ditt modersmål. Den avancerade läsaren används i vanliga fall för att få en text uppläst av en AI-röst, eller få texten presenterad med annan färgkontrast, typsnitt eller radavstånd. Men nu är …

Läs inlägget

Nyheter om Didacticum & pedagogik

Martina Nordqvist visar en ny lärobok för undersköterskor.

Ny lärobok for blivande undersköterskor

En helt ny sorts lärobok för blivande undersköterskor som vill bidra till djupare insikter om deras framtida yrke. Med bilder och berättelser från verkligheten vill boken bidra till diskussioner och reflektioner.

Nätverksträff.

Nordiskt nätverk skapar didaktiska synergier

– Skriftkompetensen har nog aldrig har varit viktigare än vad den är idag. När AI tar allt större plats är denna kunskap extra central! Det här är en utmaning och därför känns det helt avgörande att vi i Norden går samman och sprider vår forskning.

Alma Memišević.

Fritidshemmen effektiviserar barnens fritid

Fritidshemmet är inte längre mest en plats för lek och samvaro för barnen. Istället präglas det av nyttotänkande, där personalen försöker nå mätbara mål och barnens egna intressen får mindre betydelse. Det visar en ny doktorsavhandling från LiU.

Kontakta Didacticum

Medarbetare vid Didacticum

Didacticums nyhetsbrev