Didacticum (DID)

Vår uppgift är att på ett kreativt och innovativt sätt bidra till en pedagogisk och didaktisk utveckling av universitetets utbildning och undervisning.

Bild på studenthuset på LiU.Bild på studenthuset på LiU. Foto: Magnus Johansson

Enligt Linköpings universitets strategi ska universitetet attrahera och examinera eftertraktade studenter och doktorander.

För att kunna erbjuda utbildningar av högsta kvalitet behöver universitetets lärare kontinuerlig kompetensutveckling. Vi på Didacticum erbjuder denna kompetensutveckling i form av exempelvis kurser, seminarium och workshops. Tanken är att lärarna ska utvecklas och lära sig nya sätt att bedriva utbildning och examination i olika lärmiljöer.

Didacticum är ett pedagogiskt centrum som är inrättat av rektor. Här arbetar pedagogiska utvecklare och annan personal som är inlånade från hela universitetet och tillsammans ska vi på ett kreativt och innovativt sätt driva och bidra till en pedagogisk och didaktisk utveckling av universitetets utbildning och undervisning.

Vår verksamhet ska syfta till kompetensutveckling av såväl enskilda medarbetare som grupper av anställda och ska komplettera det utvecklingsarbete som bedrivs inom fakulteter och institutioner.

Aktuellt på Didacticum

Tio år av pedagogiskt nytänkande - varmt välkommen!

Kurser på Didacticum

Didacticums blogg

Genom Didacticums blogg kan du lära dig mer om pedagogiska frågor som rör högre utbildning. Här hittar du tips, omvärldsbevakning och texter författade av oss som är verksamma på Didacticum. Just nu skriver vi mycket om AI i högre utbildning.

16 maj, 2024
Varför måste lärare på universitetet leka sjuksköterska med en apelsin?

För snart 10 år sen satt jag i en lektionssal på Linköpings universitet tillsammans med 24 andra universitetsanställda med ett astronomiskt högt antal högskolepoäng, om vi nu hade lagt dem samman i ett och samma LADOK-intyg. Svindlande.   Vi satt på huk, en del stod i en ring runt den IVA-sjuksköterska som tagit med sig …

Läs inlägget
13 maj, 2024
– Jag behöver ingen mikrofon, jag har så stark stämma!

Du kommer in i en sal, det ligger ett headset framme i talarstolen och i ärlighetens namn har du aldrig riktigt lyckats med att reda ut hur den ska sitta, åtminstone med bibehållen värdighet under en hel föreläsning. Du blickar ut över den samlade skaran, alla 20 sitter utspritt. Långt bak. – Hör ni mig? …

Läs inlägget
07 maj, 2024
Techno-joy och viktig kritisk reflektion

I den numera nästan antika (sett i internettid) sketchen med Eddie Izzard där hen driver med olika attityder till teknik finns det två motsatser: människan som drivs av techno-joy, som är obotligt optimistisk inför nya innovationer och den som är rädd för att radera hela internet (techno-fear). Och någonstans där emellan finns det givetvis ett …

Läs inlägget

Nätverk där Didacticum deltar

Didacticum ingår i olika nationella och internationella nätverk. Syftet är att bevaka aktuella frågor och samarbeta med andra universitet. Här listas några av nätverken. 

  • Swednet - Svenskt nätverk för pedagogisk utveckling inom högre utbildning: en förening för pedagogiska utvecklare inom högre utbildning
  • Include: arbetar för breddad rekrytering och breddat deltagande, genomströmning, mångfald och likabehandling inom högre utbildning
  • PBL - Problembaserat lärande: med syfte att utveckla och utbyta erfarenheter om PBL
  • ITHU - IT i högre utbildning: ett professionsnätverk för IT-pedagoger i högre utbildning
  • HU2: för högre utbildning för hållbar utveckling
  • Rum för lärande: följer och informerar om utvecklingen kring modern pedagogik och betydelsen av den fysiska miljön för lärandet
  • ESPLAT - European Society for Psychology Learning and Teaching: stödjer lärare och forskning inom psykologi-lärande och undervisning och bidrar till kunskap om psykologiska aspekter av lärande

Pedagogikdagen – en konferens inom pedagogik och didaktik

Nyheter om Didacticum & pedagogik

Kvinnlig doktorand föreläser för masterstudenter i labbet.

Från skiss till robot med artificiell intelligens

Hur utvecklar man en produkt med så lite mänsklig inblandning som möjligt? LiU-studenterna byggde en robot med hjälp av generativ artificiell intelligens.

Elever och lärare i ett klassrum.

Enkla metoder gjorde lärare bättre på att undervisa

Alla lärares undervisning blev betydligt bättre efter att de fått besök av och återkoppling från experter på sina insatser under lektionen. Det visar en rapport från LiU som sammanställt observationer från 30 grundskolor.

En yngre man som tittar till höger och håller i en penna.

Bedömning och undervisningsanpassning

Är du redo att dyka in i en värld av ny kunskap och inspiration? Ta del av en eftermiddag som garanterat kommer att väcka nya idéer och perspektiv kring bedömning och undervisningsanpassning.

Kontakta Didacticum

Medarbetare vid Didacticum

Didacticums nyhetsbrev