Didacticum (DID)

Didacticum utgör ett av rektor särskilt inrättat centrum som på ett kreativt och innovativt sätt skall driva och bidra till en pedagogisk och didaktisk utveckling av universitetets utbildning och undervisning som kompletterar det utvecklingsarbete som bedrivs inom fakulteter och institutioner.

Didacticums interna sidor

Kontakt

Aktuellt

Nyheter

Medarbetare på Didacticum