Didacticum (DID)

Vår uppgift är att på ett kreativt och innovativt sätt bidra till en pedagogisk och didaktisk utveckling av universitetets utbildning och undervisning.

Bild på studenthuset på LiU.Bild på studenthuset på LiU. Foto: Magnus Johansson

Enligt Linköpings universitets strategi ska universitetet attrahera och examinera eftertraktade studenter och doktorander.

För att kunna erbjuda utbildningar av högsta kvalitet behöver universitetets lärare kontinuerlig kompetensutveckling. Vi på Didacticum erbjuder denna kompetensutveckling i form av exempelvis kurser, seminarium och workshops. Tanken är att lärarna ska utvecklas och lära sig nya sätt att bedriva utbildning och examination i olika lärmiljöer.

Didacticum är ett pedagogiskt centrum som är inrättat av rektor. Här arbetar pedagogiska utvecklare och annan personal som är inlånade från hela universitetet och tillsammans ska vi på ett kreativt och innovativt sätt driva och bidra till en pedagogisk och didaktisk utveckling av universitetets utbildning och undervisning.

Vår verksamhet ska syfta till kompetensutveckling av såväl enskilda medarbetare som grupper av anställda och ska komplettera det utvecklingsarbete som bedrivs inom fakulteter och institutioner.

Vad gör Didacticum?

Nätverk där Didacticum deltar

Didacticum ingår i olika nationella och internationella nätverk. Syftet är att bevaka aktuella frågor och samarbeta med andra universitet. Här listas några av nätverken. 

  • Swednet - Svenskt nätverk för pedagogisk utveckling inom högre utbildning: en förening för pedagogiska utvecklare inom högre utbildning
  • Include: arbetar för breddad rekrytering och breddat deltagande, genomströmning, mångfald och likabehandling inom högre utbildning
  • PBL - Problembaserat lärande: med syfte att utveckla och utbyta erfarenheter om PBL
  • ITHU - IT i högre utbildning: ett professionsnätverk för IT-pedagoger i högre utbildning
  • HU2: för högre utbildning för hållbar utveckling
  • Rum för lärande: följer och informerar om utvecklingen kring modern pedagogik och betydelsen av den fysiska miljön för lärandet
  • ESPLAT - European Society for Psychology Learning and Teaching: stödjer lärare och forskning inom psykologi-lärande och undervisning och bidrar till kunskap om psykologiska aspekter av lärande

Konferenser arrangerade av Didacticum

Kurser på Didacticum

Följ Didacticum

Nyheter om Didacticum & pedagogik

Kontakta Didacticum

Medarbetare vid Didacticum