Didacticum (DID)

Vår uppgift är att på ett kreativt och innovativt sätt bidra till en pedagogisk och didaktisk utveckling av universitetets utbildning och undervisning.

Bild på studenthuset på LiU.Bild på studenthuset på LiU. Foto: Magnus Johansson

Enligt Linköpings universitets strategi ska universitetet attrahera och examinera eftertraktade studenter och doktorander.

För att kunna erbjuda utbildningar av högsta kvalitet behöver universitetets lärare kontinuerlig kompetensutveckling. Vi på Didacticum erbjuder denna kompetensutveckling i form av exempelvis kurser, seminarium och workshops. Tanken är att lärarna ska utvecklas och lära sig nya sätt att bedriva utbildning och examination i olika lärmiljöer.

Didacticum är ett pedagogiskt centrum som är inrättat av rektor. Här arbetar pedagogiska utvecklare och annan personal som är inlånade från hela universitetet och tillsammans ska vi på ett kreativt och innovativt sätt driva och bidra till en pedagogisk och didaktisk utveckling av universitetets utbildning och undervisning.

Vår verksamhet ska syfta till kompetensutveckling av såväl enskilda medarbetare som grupper av anställda och ska komplettera det utvecklingsarbete som bedrivs inom fakulteter och institutioner.

Kommande konferenser och webbinarium som arrangeras av Didacticum

Tre personer diskuterar innehåll från uppslagna böcker och en laptop.
 

Pedagogikdagen 2023

Den 15 mars 2023 hålls nästa Pedagogikdag i C-huset på Campus Valla. Årets tema är Bildning i en föränderlig tid.

Dagen innehåller panelsamtal, diskussioner och inspirerande keynote-föreläsningar av Sverker Sörlin och Jonas Nordmark. Sverker Sörlin är idéhistoriker och professor i miljöhistoria som har sommarpratat och skrivit böcker inom bildning och är återkommande gäst i radioprogrammet Filosofiska rummet i Sveriges Radio P1. Jonas Nordmark är lektor i pedagogik och didaktik vid Linköpings universitet, och intresserar sig för hur demokratifrågor kan adresseras i undervisning. 

Anmälan öppnar i februari 2023, men boka in datumet i kalendern redan nu!

Tidigare konferenser arrangerade av Didacticum

Kurser på Didacticum

Följ Didacticum

Didacticums nyheter och andra artiklar som rör pedagogik, utbildning m.m.

Kontakta Didacticum

Medarbetare vid Didacticum