Didacticum (DID)

Didacticum utgör ett av rektor särskilt inrättat centrum som på ett kreativt och innovativt sätt skall driva och bidra till en pedagogisk och didaktisk utveckling av universitetets utbildning och undervisning som kompletterar det utvecklingsarbete som bedrivs inom fakulteter och institutioner.

Didacticums interna sidor

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Aktuellt
Visa/dölj innehåll

Medarbetare på Didacticum
Visa/dölj innehåll